[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.06.15

täitmismonitor

Riistprogramm või riistvara vahend, mis töötab konkurentselt süsteemi või funktsionaalüksusega ning valvab, jäädvustab, analüüsib või kontrollib selle süsteemi või funktsionaalüksuse tööd.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.15

execution monitor

A software tool or hardware device that operates concurrently with a system or functional unit and supervises, records, analyzes, or verifies the operation of the system or functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.06

täitmisprofiil

Programmi * käskude või lausete absoluutsete või suhteliste täitmis sageduste või täitmisaegade esitus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.06

execution profile

A representation of the absolute or relative execution frequencies or execution times (2) of the instructions or of the statements of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.12

tänk

slaab (synonym)

Rühm tehisneuroneid, millel on sama aktivatsioonifunktsioon ja õpireegel ning millel on ekvivalentsed omavaheliste seoste topoloogiad.
Märkus:
Tängud võivad olla seotud hierarhiliselt, kuid levinud on muud arhitektuurid.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.12

slab

A group of artificial neurons that share the same activation function and learning rule, and that have equivalent interconnection topologies.
Märkus:
Slabs may be interconnected in a hierarchical fashion but other architectures are common.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.06.06

täpsus

Vea puudumise kvalitatiivne hinnang; kõrge hinnang vastab väikesele veale.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.06

accuracy

A qualitative assessment of freedom from error, a high assessment corresponding to a small error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.06.07

täpsus

Vea suuruse kvantitatiivne mõõt, eelistatavalt väljendatuna suhtelise vea funktsioonina; mõõdu suur väärtus vastab väikesele veale.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.07

accuracy

A quantitative measure of the magnitude of error, preferably expressed as a function of the relative error, a high value of this measure corresponding to a small error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.06.05

täpsus

õigsus (synonym)

Vea puudumise omadus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.05

accuracy

A quality of that which is free of error.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.01.05

tärgistik

täht- ja numbermärgistik (synonym)

Märgistik, mis sisaldab tähti ja numbreid ning võib sisaldada juhtmärke ja erimärke.
Märkus:
Tärk on täht või number.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.01.05

alphanumeric character set

A character set that contains both letters and digits and may contain control characters and special characters.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.02.05

tärk-

Omane andmetele, mis koosnevad tähtedest, * numbritest ja tavaliselt ka muudest märkidest, näiteks kirjavahemärkidest, samuti neid andmeid kasutavatele protsessidele ja funktsionaalüksustele.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.05

alphanumeric

Pertaining to data that consist of letters, * digits, and usually other characters, such as punctuation marks, as well as to processes and functional units that use those data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.12

tärkandmed

Andmed, mis on esitatud tähtede ja numbritega, koos võimalike erimärkide ja tühikutega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.12

alphanumeric data

Data represented by letters and digits, perhaps together with special characters and the space character.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.01

tööde

Kasutaja defineeritud ja arvutis sooritamisele kuuluv tööüksus.
Märkus:
Terminit „tööde„ kasutatakse mõnikord ka tööte esituse tähistamiseks. Selline esitus võib sisaldada programmide, * failide ja operatsioonisüsteemile antavate juhtimis lausete kogumi.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.01

job

A unit of work that is defined by a user and that is to be accomplished by a computer.
Märkus:
Loosely, the term „job„ is sometimes used to refer to a representation of job. This representation may include a set of computer programs files, and control statements to the operating system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.13

tööjaam

Funktsionaalüksus, millel on harilikult eriotstarbelised töötlusvõimalused ning mis sisaldab kasutajale orienteeritud sisendseadmed ja väljundseadmed.
Näide:
Programmeeritav terminal, * programmeerimatu terminal, autonoomne mikroarvuti.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.13

workstation

A functional unit that usually has special purpose computing capabilities and includes user-oriented input units and output units.
Näide:
A programmable terminal, a nonprogrammable terminal or a stand-alone microcomputer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur