[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
37.02.06

telerobootika

Kaugjuuresolu tunde loomine vahendina robotite käitamiseks kaugjärelevalve all.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.06

telerobotics

Creation of a sense of remote presence as a means of operating robots under remote supervisory control.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.02

teleteks

Elektronposti teenus, mis tagab abonentide vahel kvaliteetprindiga side.
Märkus:
Teleteks on teleksi täiustatud variant. Ta tagab teleksist kiirema edastuse suur- ja väiketähtedega.
Tuleb vältida selle termini segiajamist teletekstiga.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.02

teletex

An electronic mail service that provides letter-quality communications among subscribers.
Märkus:
Teletex is an enhanced version of telex. It provides both uppercase and lowercase transmission at higher speeds than telex.
Confusion of this term with teletext should be avoided.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.03

teletekst

levi-videograafia (synonym)

Leviedastusteenus, mis toob otse abonendi telerisse valitava tekst materjali, näiteks uudised, ilmateated ja reklaamid.
Märkus:
Teleteksti signaalide vastuvõtuks peab abonendil olema spetsiaalne dekooder.
Tuleb vältida selle termini segiajamist teleteksiga.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.03

teletext

broadcast videography (synonym)

A broadcasting service that provides selectable text material such as news, weather reports, and advertisements, directly to a subscriber's television set.
Märkus:
The subscriber must have a special decoder to receive teletext signals.
Confusion of this term with teletex should be avoided.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.02

tellingud

Programmid ja andmed, mis on määratud toetama tarkvara väljatöötamist ja testimist ega ole mõeldud lõplikku tootesse võtmiseks.
Näide:
fiktiivsed rutiinid või failid, testjuhtude generaatorid, tarkvara monitorid, maketid.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.02

scaffolding

Programs and data designed to support software development and testing, but not intended to be included in the final product.
Näide:
Dummy routines or files, test case generators, software monitors, stubs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.27

telnet

Virtuaalterminali * protokoll, mida kasutatakse kaug terminali ühenduse teenuseks ja mis võimaldab ühe saidi terminalidel suhelda süsteemidega teistes saitides nii, nagu oleks see terminal ühendatud otse arvutitega nendes saitides.
Märkus:
On olemas ka konkreetne protokoll nimega Telnet, mis on määratletud kasutamiseks TCP/IP-ga.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.27

telnet

A virtual terminal * protocol that is used for remote terminal connection service and that allows a terminal at one site to interact with systems at other sites as if that terminal were directly connected to computers at those sites.
Märkus:
There is also a specific protocol called Telnet that is defined for use with TCP/IP.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.16

Telnet

Protokollistikku TCP/IP kasutava konkreetse telneti nimi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.16

Telnet

Name of a specific telnet, using TCP/IP.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.16

temaatiline roll

Kogum funktsioone, mida olem võib täita stsenaariumi läbimängimise käigus.
Märkus:
Temaatilistesse rollidesse paigutatakse tegutsejad.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.16

thematic role

A set of functions that an entity may perform during the execution of a script.
Märkus:
Thematic roles are filled by actors.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.27

tempo

Väärtus, mis määrab aja kulgemise kiiruse mingis ajamastaabis.
Näide:
Vaatleme ajabaasi * ajakoordinaatide süsteemis, mille ajamastaap on 60. Kui selle ajabaasi tempo on 1, töödeldakse sekundis 60 ajaühikut. Kui tempoks on seatud 1/2, möödub sekundis 30 ajaühikut. Kui tempo on 2, möödub sekundis 120 ajaühikut.
Märkus:
Sekundis mööduvate ajaühikute saamiseks korrutatakse tempo ajamastaabiga.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.27

rate

A value that specifies the pace at which time passes for a time scale.
Näide:
Consider a time base that operates in a time coordinate system that has a time scale of 60. If that time base has a rate 1, then 60 time units are processed by a second. If the rate is set to 1/2, then 30 time units pass per second. If the rate is 2, then 120 time units pass per second.
Märkus:
A rate is multiplied by the time scale to obtain the number of time units that pass per second.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.02.02

teostuvusuuring

Uuring probleemi ja ta võimalike lahenduste identifitseerimiseks ja analüüsimiseks, et välja selgitada lahenduste toimivus, kulukus ja tulusus.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.02.02

feasibility study

A study to identify and analyse a problem and its potential solutions in order to determine their viability, costs, and benefits.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.36

teravustegur

Pildi * servade teravuse mõõt.
Märkus:
See suurus määratakse serva kohta kui serval asetleidva optilise tiheduse muutumise määra ruutkeskmine jagatuna kahel pool serva olevate summaarsete optiliste tiheduste vahega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.36

acutance

A measure of the sharpness of edges (30.03.08) in an image (30.01.08).
Märkus:
It is defined for an edge by the average squared rate of change of the optical density across the edge,divided by the total optical density difference from one side of the edge to the other side of the edge.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.14

term

Kontseptuaalskeemikeele lingivistiline tarind, mis viitab mingile olemile.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.14

term

A linguistic construct in a conceptual schema language that refers to an entity.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur