[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.06.10

tekstitöötlus

Tekstiga sooritatavad andmetöötluse operatsioonid, näiteks sisestus, redigeerimine, * sortimine, * mestimine, otsing, salvestus, * kuvamine ja printimine.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.10

text processing

word processing (synonym)

Data processing operations on text, such as entering, editing, * sorting, * merging, retrieving, storing, * displaying, or printing.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.09

tekst-kõnemuundus

Teksti muundamine väljundkõneks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.09

text-to-speech conversion

The conversion of text to speech output.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.10

tekst-kõnesüntesaator

tekst-kõnesünteesi süsteem (synonym)

Kõnesüntesaator, mis muundab teksti foneetilisteks sümboliteks, seejärel aga tehiskõneks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.10

text-to-speech synthesizer

text-to-speech synthesis system (synonym)

A speech synthesizer that converts text to phonetic symbols, and then to artificial speech.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.25

tekstuur

Pinna visuaalne kvaliteet.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.25

texture

The visual quality of a surface.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.23

tekstuur

Objekti pinna makroskoopilist ilmet sõltumatult värvusest ja valgustusest iseloomustavate tunnuste kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.23

texture

A set of attributes characterizing the macroscopic appearance of a surface of an object, independently of color and lighting.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.04.24

tekstuurigradient
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.04.24

texture gradient
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.27

tekstuurikirjeldus

Andme kogum, mis kirjeldab kolmemõõtmelist tekstuuri mustrit, kaasa arvatud pinna ja valgustuse mudel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.27

surface texture description

A set of data (01) that describes a three-dimensional texture pattern including the surface and lighting model.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.24

tekstuurimine

Viimistlus meetod objekti kahemõõtmelisele esitusele ruumilise ilme andmiseks ta modelleeritud pindade tekstuuride karakteristikute ülekandmisega pildi vastavatele aladele.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.24

texture mapping

A rendering technique for giving a two-dimensional representation of an object a three-dimensional appearance by mapping the textures of its modeled surfaces onto the corresponding areas of the image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.13

tekstuuri simuleerimine

Kontaktitunnet tekitava tekstuurituvastusega varustatud ruumobjektide simuleerimine.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.13

texture simulation

Simulation of solid objects equipped with texture recognition that gives the sensation of contact.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.31

tekstuurtuletus

Tekstuuri muutuste analüüsil põhinev objekti kolmemõõtmelise pinna omaduste järeldamine.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.31

shape from texture

The inference of the three-dimensional surface properties of an object (30.01.07 A) based upon the analysis of texture variations.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.07

telekonverents

Eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil.
Märkus:
Telekonverents hõlmab audiokonverentsi ning liikumatu või liikuva pildiga videokonverentsi.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.07

teleconferencing

Interactive communication among participants at different locations, using telecommunication facilities.
Märkus:
Teleconferencing includes conference calls and video conferencing with still or moving images.
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur