[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.12.01

tehtetabel

Tabel, mis määratleb tehte, loetledes kõik operandide väärtuste võimalikud kombinatsioonid ja igale kombinatsioonile vastava tulemi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.12.01

operation table

A table that defines an operation by listing all appropriate combinations of values of the operands and indicating the result for each of these combinations.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C15

teine liidetav

Arv või suurus, mis liitmis tehtes liidetakse esimesele liidetavale.

[en]
C15

addend

In an addition operation, a number or a quantity added to the augend.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.01

teisaldama

Saatma ühest kohast ja võtma vastu teises kohas.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.01

to transfer

To send from one location and receive at another.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.01

teisaldama

Saatma andmeid ühest mälupesast teise.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.01

to transfer

to move (synonym)

To send data from one storage location to another.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.17

teisaldus

Edastussamm, mille käigus üks teisaldusagent kannab sõnumi, sondi või teate üle teisele teisaldusagendile.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.17

transfer

A transmittal step in which one message transfer agent conveys a message, * probe, or report to another message transfer agent.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.29

teisaldusaeg

Ajavahemik andmete teisalduse alustamise hetkest lõpuleviimise hetkeni.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.29

transfer time

The time interval between the instant at which a transfer of data starts and the instant at which it is completed.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.02.10

teisaldusagent

MTA (synonym)

S õnumiteisaldussüsteemi * funktsionaalüksus,, mis kannab sõnumeid üle kasutajaile või levinimistutega piiritletud kasutajarühmadele.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.02.10

message transfer agent

MTA (synonym)

A functional unit of the message transfer system, that conveys messages to users or groups of users identified by distribution lists.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.06

teisaldustervikluse teenuseelement

RTSE (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis tagab vaadeldavasse kooslusse kuuluvate rakendus subjektide paaride vahel vahetatavate protokolliandmike tervikluse ning annab minimaalsete kordussaadetega taaste side tõrgete ja avatud lõppsüsteemi tõrgete puhul.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.06

reliable transfer service element

RTSE (synonym)

An application service element that guarantees the integrity of protocol data units exchanged between pairs of application entities involved in a given association, and provides for recovery from communication and end open system failures with a minimum number of retransmission.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.12

teise põlve keel

2GL-keel (synonym)

Programmikeel, mis laiendab esimese põlve keelt, võttes sisse selliseid kõrgemaid keeletarindeid nagu on makrokäsud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.12

second-generation language

2GL (synonym)

A programming language that extends a first-generation language to include higher-level language constructs such as macroinstructions.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.09

teiste saajate avaldamise teenus

Teenus, mis võimaldab lähetaja * kasutajaagendil käskida sõnumiteisaldussüsteemil mitme saajaga * sõnumi sisseandmise korral avaldada iga saaja kasutajaagendile sõnumi väljastamisel kõigi teiste saajate korrespondendinimed.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.09

disclosure of other recipients service

A service that enables the originator's * user agent to instruct the message transfer system when submitting a multirecipient message, to disclose the O/R names of all other recipients to each recipient's user agent, upon delivery of the message.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.26

teksel

tekstuurielement (synonym)

Vähim pinna tekstuuri kirjeldamiseks kasutatav pildi element.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.26

texel

texture element (synonym)

The smallest element of an image (30.01.08) used to describe the texture of a surface.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur