[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.05.68

taustkuva

Taustvormi * kuva.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.68

form flash

The display of a form overlay.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.65

taustpilt

staatiline pilt (synonym)

Käsiloleva tehingusarja kestel muutumatuks jääv pildi osa, näiteks taustvorm.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.65

background image

static image (synonym)

That part of a display image, such as a form overlay, which is not changed during a particular sequence of transactions.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.29

taustprojektsioon

Kahe sünkroniseeritud videosignaali ühendamine.
Näide:
Ilmateate diktor seisab sinise tausta ees; sinine on siin taustvärv. Kodus näeb telerivaataja taustvärvi asemel diktori foonina ilmakaarti.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.29

chroma-keying

Combining two video signals that are in sync. The combined signal is the second signal whenever the first is of some specified color, called the chroma-key color, and is the first signal otherwise.
Näide:
A weatherman stands in front of a blue background; blue is the chroma-key color. At home, the TV viewer sees the weather map in place of the chroma-key color, with the weatherman superimposed.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.67

taustvorm

Taustpildina kasutatav kujutis, näiteks aruandevorm, koordinaatvõrk või geograafiline kaart.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.67

form overlay

A pattern such as a report form, grid, or map used as a background image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.28

taustvärv

Etteantud esimene värvus liitsignaalis.
Märkus:
Vt taustprojektsioon.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.28

chroma-key color

The specified first color in a combined signal.
Märkus:
Contrast with chroma-keying (30.05.28 B).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.27

tava

tegevus, mis annab panuse protsessi eesmärki või tulemusse, või suurendab protsessi suutvust
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.27

practice

an activity that contributes to the purpose or outcomes of a process or enhances the capability of a process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.18

tavakomasüsteem

muutkomasüsteem (synonym)

Alusega arvusüsteem, milles komakoht on ilmutatult tähistatud mingi selles kohas asuva erimärgiga.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.18

variable-point representation system

A radix numeration system in which the radix point is explicitly indicated by a special character at that position.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.05

TCP

Ligikaudu OSI etalonmudeli * transpordikihi * protokollidele vastava, ühendusele orienteeritud side protokolli nimi.
Märkus:
TCP on lühend nimetusest „Transmission Control Protocol„ (edastusohje protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.05

TCP

Name of a connection-oriented communication protocol that corresponds approximatively to transport layer protocols within the OSI reference model.
Märkus:
TCP is an acronym for „Transmission Control Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.07

TCP/IP

Protokollide TCP ja IP kombinatsioon.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.07

TCP/IP

The combination of the TCP and IP protocols.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.19

teabeluba

Isikule antud luba juurdepääsuks * andmetele või informatsioonile teataval turvatasemel või allpool seda taset.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.19

security clearance

clearance (synonym)

Permission granted to an individual to access * data or information at or below a particular security level.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.19b

teabe turvalisus

teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilimine
Märkus:
MÄRKUS. Inglise termini information security kaht tähendust on eesti keeles otstarbekas tähistada kahe eri terminiga.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.19b

information security

preservation of confidentiality, integrity and availability of information
Märkus:
NOTE In addition, other properties, such as authenticity, accountability, non-repudiation, and reliability can also be involved
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur