[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.04.45

süntaksianalüsaator

parser (synonym)

Riistprogramm, mis liigendab * programme või muud teksti, sageli assembleerimise, kompileerimise, interpreteerimise või analüüsi esimese sammuna.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.45

parser

A software tool that parses * programs or other text, often as the first step of assembly, compilation, interpretation, or analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.05.04

süntaksiredaktor

Mingi konkreetse programmikeele jaoks mõeldud ning selle keele süntaksile vastavust määrav tekstiredaktor.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.05.04

syntax-directed editor

A text editor that is designed for a particular programming language and that determines conformance with the syntax of that language.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.16

süntees

Funktsionaalüksuse sooritatav tehishääle, kirjaliku teksti või piltide genereerimine.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.16

synthesis

The generation, by a functional unit, of artificial voice, text, music, and images.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.02.05

süsteemi analüüs

Tegeliku või kavandatud süsteemi süstemaatiline uuring süsteemi info nõuete ja - protsesside ning nende omavaheliste ja väliseid süsteeme hõlmavate seoste väljaselgitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.02.05

system analysis

systems analysis (synonym)

A systematic investigation of a real or planned system to determine the information requirements and processes of the system and how these relate to each other and to any other system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.01

süsteemiarendus

Protsess, mis harilikult hõlmab nõuete analüüsi, * süsteemi projekteerimist, * teostamist, dokumenteerimist ja kvaliteedi tagamist.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.01

system development

A process that usually includes requirements analysis, * system design, * implementation, documentation and quality assurance.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.11

SÜSTEEMID
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11

SYSTEMS
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.04.04

süsteemi dokumentatsioon

Infotöötlussüsteemi * nõudeid, võimalusi, piiranguid, ehitust, talitlust ja hooldust kirjeldavate dokumentide kogu.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.04.04

system documentation

The collection of documents that describe the requirements, capabilities, limitations, design, operation, and maintenance of an information processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.06.01

süsteemi dokumentatsioon

Infotöötlussüsteemi * nõudeid, võimalusi, kitsendusi, projektlahendust, talitlust ja hooldust kirjeldav dokumendi kogu.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.01

system documentation

The collection of documents that describe the requirements, capabilities, limitations, design, operation, and maintenance of an information processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.05

süsteemi elutsükkel

Süsteemi arenduslike muutuste kulg süsteemi algatamisest ta kasutamise lõpuni.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.05

system life cycle

The course of developmental changes through which a system passes from its conception to the termination of its use.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.18

süsteemi genereerimine

Operatsioonisüsteemi fakultatiivsete osade valimise ning andmetöötlus installeeringu nõuetele kohandatud operatsioonisüsteemi loomise protsess.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.18

system generation

sysgen (synonym)

The process of selecting optional parts an operating system and of creating a particular operating system tailored to the requirements of a data processing installation.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.05.09

süsteemi hooldus

Süsteemi modifitseerimine defektide kõrvaldamiseks, jõudluse tõstmiseks või süsteemi sobitamiseks muutunud keskkonna või muutunud nõuetega.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.05.09

system maintenance

The modification of a system to correct faults, to improve performance, or to adapt the system to a changed environment or changed requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur