[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.05.15

sülemtüüp

Nimeline kirjetüüpide kogum, mis koosneb üht kirjetüüpi omanikkirjest ning üht või mitut kirjetüüpi liikmeskirjest, koos omanikkirje tüübi ja teiste kirjetüüpide vahelise hierarhilise seosega.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.15

set type

A named collection of record types that consist of one record type of an owner record and one or more record types of member records, together with a hierarchical relationship between the record type of the owner record and the other record types.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.02.07

sümbol

Mingi mõiste graafiline esitus, millel on kindlas kontekstis tähendus.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.07

symbol

A graphic representation of a concept that has meaning in a specific context.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.32

sümbolaadress

Aadressi esindav identifikaator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.32

symbolic address

An identifier that represents an address.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.05.02

sümbolistring [märgistring] [alfabeedistring] [bitistring]

String, mis koosneb ainult sümbolitest [ märkidest ] [sama alfabeedi * tähtedest ] [ bittidest ].
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.05.02

symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string

A string consisting solely of symbols [of characters ] [of letters from the same alphabet ] [of binary digits ].
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.12

sümboljälg

Lähteprogrammi * lausete jäädvustis, mis on saadud programmi * täitmisel * sisendandmete sümbolväärtustega tegelike asemel, koos siirete tulemustega.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.12

symbolic trace

A record of the statements of the source program and the outcome of jumps when the program is executed, using symbolic, rather than actual values for input data.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.10

sümbolkeel

Programmikeel, milles operatsioonide, aadresside, operandide ja tulemite nimed on sümbolkujul.
Näide:
assemblerkeel, kõrgkeel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.10

symbolic language

A programming language that names operations, addresses, operands, and results in symbolic form.
Näide:
Assembly language, high-level language.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.05

sümbolkirjeldus

Pildi mitteikooniline kirjeldus, näiteks esitus graafina.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.05

symbolic description

A non-iconic description of an image (30.01.08) such as graph representation.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.01.04

sümbolloogika

matemaatiline loogika (synonym)

Kehtivate väidete ja tehetega tegelev distsipliin, mis kasutab tehiskeeli, mis on määratud vältima loomulike keelte mitmetähenduslikkust ja loogikalisi puudusi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.01.04

symbolic logic

mathematical logic (synonym)

The discipline in which valid argument and operations are dealt with using an artificial language designated to avoid the ambiguities and logical inadequacies of natural languages.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.13

sümboltäitmine

Protsess, mis toetab tarkvara analüüsimist kogu programmi või ta osa täitmise simuleerimisega, kasutades sisendandmetena tegelike väärtuste asemel sümboleid, näiteks muutujate nimesid, ning väljendades programmi väljundandmed neid sümboleid sisaldavate loogiliste või matemaatiliste avaldistena.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.13

symbolic execution

A process that supports the analysis of software by simulating the execution of all or part of a program, using symbols for input data, such as names of variables, rather than actual values, and expressing program outputs as logical or mathematical expressions involving these symbols.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.02.05

sümmeetriline kahendkanal

Kanal, mis on määratud kahendmärkidest koosnevate sõnumite edastuseks ja millele on omane, et kumbagi märgi teiseks märgiks muutumise tinglikud tõenäosused on võrdsed.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.02.05

symmetric binary channel

A channel that is designed to convey messages consisting of binary characters and that has the property that the conditional probabilities of changing any one character to the other character are equal.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.13

sümmeetriline krüptograafia

Krüptograafia, kus krüpteerimiseks ja dešifreerimiseks kasutatakse sama võtit.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.13

symmetric cryptography

Cryptography in which the same key is used for encryption and decryption.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur