[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.03.14

regioon

Kuvaruumi pidev osa.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.14

region

A continuous part of a display space.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.19

register

Sisemälu osa, millel on etteantud mälumaht ja tavaliselt mingi eriotstarve.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.19

register

A part of internal storage having a specified storage capacity and usually intended for a specific purpose.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.05.01

registreerimine

Infoobjektile nime kinnistamine sellisel viisil, et kinnistus oleks huvipooltele kättesaadav.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.01

registration

The assignment of a name to an information object in a way which makes the assignment available to interested parties.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.05.02

registreerimiskeskus

Infoobjektide registreerimist sooritav organisatsioon.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.02

registration authority

An organisation performing registration for information objects.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.05.03

registreerimisprotseduur

Spetsifitseeritud protseduur registreerimise sooritamiseks või seniste registreeringute muutmiseks või kustutuseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.03

registration procedure

The specified procedure for performing registration or amending or deleting existing registrations.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.15

registri pikkus

Registri * mälumaht.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.15

register length

The storage capacity of a register.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.03

reguleeritav hooldus

Hooldus, mis põhineb teatud reguleerimisskeemil, mille kohaselt saab soovitud teenusekvaliteeti säilitada minimaalsete või väiksemate hoolduspingutustega.
Märkus:
Terminiartiklis IEV 191-07-09 määratletud mõiste on sisuliselt sama, sõnastuse erinevused tulenevad peamiselt kooskõlanõuetest standardi ISO/IEC 2382 osades ning eeldatava lugejaskonnaga seotud kaalutlustest.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.03

controlled maintenance

Maintenance based on a control scheme according to which a desired quality of service can be sustained with minimal or reduced maintenance efforts.
Märkus:
The concept defined in IEV 191-07-09 is essentially the same, the differences in wording being mainly due to consistency requirements in ISO/IEC 2382 standards and considerations regarding the intended readership.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.32

rehitsema

Tundliku informatsiooni saamiseks volitamatult jääkandmete otsingut sooritama.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.32

scavenge

To search, without authorization, through residual data to acquire sensitive information.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.04

rekonfigureerimine

Rikke või vea avastamisele järgnev funktsionaalüksuse konfiguratsiooni muutmine eesmärgiga vältida tõrget või viia see funktsionaalüksus tagasi seisundisse, milles ta on võimeline täitma nõutavat funktsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.04

reconfiguration

The modification of the configuration of a functional unit following the detection of a fault or an error for the purpose of preventing a failure or bringing that functional unit back to a state in which it can perform a required function.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.04.03

rekurrentne jada

Jada, mille iga liige pärast esimest on määratud tehtega, mille operandide hulka kuuluvad kõik eelnevad liikmed või osa neist.
Märkus:
Rekursiivses jadas võib olla lõplik arv määramatuid liikmeid, võib-olla enam kui üks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.04.03

recursively defined sequence

A sequence of terms in which each term after the first is determined by an operation in which the operands include some or all of the preceding terms.
Märkus:
In a recursively defined sequence, there may exist a finite number of non-defined terms, possibly greater than one.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.26

rekurrentne võrk

Neurovõrk, milles tehisneuronite vahelised seosed moodustavad vähemalt ühe tagasisideahela.
Näide:
Hopfieldi võrk, * Boltzmanni masin.
Märkus:
Kihtideta võrk on rekurrentne võrk. Kihtvõrk on rekurrentne siis, kui ühe kihi neuronite vahel on seosed või kui mingil neuronil on seosed neuroniga tagumises, sisendipoolses kihis.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.26

recurrent network

A neural network in which the connections between artificial neurons form at least one feedback loop.
Näide:
Hopfield network,* Boltzmann machine.
Märkus:
A nonlayered network is a recurrent network. A layered network is recurrent if there are connections between neurons within a given layer or connections from a given neuron to a neuron in a layer back toward the input.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur