[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
35.01.04

regionaalvõrk

MAN (synonym)

Samas asustuspiirkonnas asuvaid kohtvõrke ühendav võrk.
Märkus:
Üldiselt töötab regionaalvõrk suurema kiirusega kui tema kaudu ühendatud võrgud, ületab administratiivpiire ning toetab mitut pöördusmeetodit.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.04

metropolitan area network

MAN (synonym)

A network for connecting local area networks located in the same urban area.
Märkus:
A MAN generally operates at a higher speed than the networks interconnected, crosses administrative boundaries, and supports several access methods.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.10

regionaalvõrk

MAN (synonym)

Samas linnalises piirkonnas asuvaid kohtvõrke ühendav võrk.
Märkus:
Üldiselt töötab regionaalvõrk suurema kiirusega kui tema kaudu ühendatud võrgud, ületab administratiivpiire ning toetab mitut pöördusmeetodit.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.10

metropolitan area network

MAN (synonym)

A network for connecting local area networks located in the same urban area.
Märkus:
A MAN generally operates at a higher speed than the networks interconnected, crosses administrative boundaries, and supports several access methods.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.14

regioon

Kuvaruumi pidev osa.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.14

region

A continuous part of a display space.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.19

register

Sisemälu osa, millel on etteantud mälumaht ja tavaliselt mingi eriotstarve.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.19

register

A part of internal storage having a specified storage capacity and usually intended for a specific purpose.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.05.01

registreerimine

Infoobjektile nime kinnistamine sellisel viisil, et kinnistus oleks huvipooltele kättesaadav.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.01

registration

The assignment of a name to an information object in a way which makes the assignment available to interested parties.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.05.02

registreerimiskeskus

Infoobjektide registreerimist sooritav organisatsioon.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.02

registration authority

An organisation performing registration for information objects.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.05.03

registreerimisprotseduur

Spetsifitseeritud protseduur registreerimise sooritamiseks või seniste registreeringute muutmiseks või kustutuseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.03

registration procedure

The specified procedure for performing registration or amending or deleting existing registrations.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.15

registri pikkus

Registri * mälumaht.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.15

register length

The storage capacity of a register.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.03

reguleeritav hooldus

Hooldus, mis põhineb teatud reguleerimisskeemil, mille kohaselt saab soovitud teenusekvaliteeti säilitada minimaalsete või väiksemate hoolduspingutustega.
Märkus:
Terminiartiklis IEV 191-07-09 määratletud mõiste on sisuliselt sama, sõnastuse erinevused tulenevad peamiselt kooskõlanõuetest standardi ISO/IEC 2382 osades ning eeldatava lugejaskonnaga seotud kaalutlustest.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.03

controlled maintenance

Maintenance based on a control scheme according to which a desired quality of service can be sustained with minimal or reduced maintenance efforts.
Märkus:
The concept defined in IEV 191-07-09 is essentially the same, the differences in wording being mainly due to consistency requirements in ISO/IEC 2382 standards and considerations regarding the intended readership.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.32

rehitsema

Tundliku informatsiooni saamiseks volitamatult jääkandmete otsingut sooritama.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.32

scavenge

To search, without authorization, through residual data to acquire sensitive information.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.04

rekonfigureerimine

Rikke või vea avastamisele järgnev funktsionaalüksuse konfiguratsiooni muutmine eesmärgiga vältida tõrget või viia see funktsionaalüksus tagasi seisundisse, milles ta on võimeline täitma nõutavat funktsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.04

reconfiguration

The modification of the configuration of a functional unit following the detection of a fault or an error for the purpose of preventing a failure or bringing that functional unit back to a state in which it can perform a required function.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur