[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.03.03

reaalarv

Arv, mille saab püsialusega arvusüsteemis esitada lõpliku või lõpmatu numeraaliga.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.03

real number

A number that may be represented by a finite or infinite numeral in a fixed radix numeration system.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.13

reaalmälu

Põhimälu * virtuaalmälu süsteemis.
Märkus:
Füüsiliselt kattub reaalmälu põhimäluga. Kontseptuaalselt aga esindab reaalmälu ainult üht osa virtuaalmälusüsteemi kasutaja käsutuses olevast aadresside vahemikust. Traditsiooniliselt asus kasutaja käsutuses olev aadresside vahemik täielikult põhimälus.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.13

real storage

The main storage in a virtual storage system.
Märkus:
Physically, real storage and main storage are identical. Conceptually, however, real storage represents only parts of the range of addresses available to the user of a virtual storage system. Traditionally, the total range of addresses available to the user was provided by the main storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.02

reaalne avatud süsteem

avatud reaalsüsteem (synonym)

Reaalsüsteem, mis oma suhtluses teiste reaalsüsteemidega vastab avatud süsteemide ühendamise standardite nõuetele.
Märkus:
Seda terminit kirjeldab täiendavalt ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.02

real open system

A real system that complies with the requirements of open systems interconnection standards in its communication with other real systems.
Märkus:
This term is further described in ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.06

reaalsusmootor

Kasutaja interaktsiooni võimaldav virtuaalobjektide ja virtuaalilmade genereerimise tarkvaraga arvutisüsteem.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.06

artificial-reality engine

reality engine (synonym)

Computer system with software for generating virtual objects (37.04.05) and virtual worlds (37.01.03), and enabling user interaction.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.01

reaalsüsteem

Ühe või mitme arvuti, juurdekuuluva tarkvara *, välisseadmete *, terminalide, inimoperaatorite, füüsiliste protsesside ja sidevahendite kogum, mis moodustab infotöötluseks, infoedastuseks või mõlemaks võimelise autonoomse terviku.
Märkus:
Seda terminit kirjeldab täiendavalt ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.01

real system

A set of one or more computers, associated software, * peripheral equipment terminals, human operators, physical processes, and means of communication that form an autonomous whole capable of performing information processing or information transfer or both.
Märkus:
This term is further described in ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.08

reaaltüüp

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt esitab reaalarvu, ka lähendina.
Näide:
Kümnendarvul 0,1 on kahendsüsteemis lõpmatu arv numbrikohti.
Märkus:
Reaaltüübid on püsikomatüübid või ujukomatüübid.
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.08

real type

A data type, each data object of which represents a real number, possibly by approximation.
Näide:
The decimal number 0.1 in the binary system has an infinite number of digits.
Märkus:
Real types are either fixed-point type s or floating-point type s.
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.AA.01.13

reaktiivkeskkond

Hobbes'i mudelile (maailm kui suur masin) sarnanev paradigma, mis aitab mõista meie praegu ja tulevikus kogetava olemust.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.AA.01.13

responsive environment

Paradigm like Hobbes' model of the world as a huge machine, which aids in understanding the essence of our current and future experience.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.01.12

reaktsiooniaeg

Arvutisüsteemile antud päringu või nõude lõpust reaktsiooni alguseni kulunud aeg.
Näide:
Ajavahemik päringu lõpu indikatsioonist kasutaja terminalil esimese vastus märgi kuvamiseni.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.12

response time

The elapsed time between the end of an inquiry or demand on a computer system and the beginning of the response.
Näide:
The length of time between an indication of the end of an inquiry and the display of the first character of the response at a user terminal.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.16

reakustutus

Kuva * liit-videosignaali osa, mille ajaks elektronkiir kustutatakse, et raster saaks nähtamatult siirduda tagasi ekraani vasakule servale.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.16

horizontal blanking

In a display (13), that part of the composite video signal during which the electron beam is cut off to allow the raster to return to the left side of the screen, without being seen.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.06

reaprinter

Printer, mis prindib märgi reahaaval.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.06

line printer

A printer that prints a line of characters as a unit.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.05.02

rearedaktor

Tekstiredaktor, mille kasutaja peab real või järjestikuste ridade rühmas asuvatele redigeeritavatele teksti elementidele juurdepääsuks määrama ridu.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.05.02

line editor

A text editor in which the user has to specify lines in order to access elements of text to be edited within a line or within a group of continuous lines.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur