[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.04.15

pöördotsing

Funktsioon või režiim, mis võimaldab otsingut dokumendi suvalisest punktist dokumendi alguse suunas.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.15

backward search

reverse search (synonym)

reverse find (synonym)

A function or mode that enables searching from any position in a document toward the beginning of the document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.31

pöördusaeg

Ajavahemik andme kutse algatamise hetkest andmete üleviimise lõpuni.
Märkus:
Pöördusaeg on peiteaja ja teisaldusaja summa.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.31

access time

The time interval between the instant at which a call for data is initiated and the instant at which the delivery of data is completed.
Märkus:
Access time equals to latency plus transfer time.
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.08.03

pöördusmeetod

Meetod andmete kasutamise, nende lugemiseks või kirjutuseks * mälu kasutamise või nende teisalduseks * sisend-väljundkanali kasutamise saavutamiseks.
Näide:
Juhupöördusmeetod, indekspöördusmeetod, jadapöördusmeetod.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.03

access method

A technique to obtain the use of data, the use of storage in order to read or write data, or the use of an input-output channel to transfer data.
Näide:
Random access method, indexed access method, sequential access method.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.08

pöördusmehhanism

positsioneer (synonym)

Pöördusvart või kammi liigutav mehhanism.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.08

access mechanism

actuator (synonym)

A mechanism responsible for moving an access arm or a comb.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.15

pöördustee

Soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel.
Märkus:
Ühe andmeüksuse jaoks võib korraga olla mitu pöördusteed.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.15

access path

A chain of addresses that leads to the desired data.
Märkus:
More than one access path may exist simultaneously for one data item.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.16

pöördustee sõltumatus

Andmete loogilise kirjelduse lahutamine nende pöördusteest, nii et pöördustee muudatused ei nõua andmete loogilise kirjelduse muutmist programmis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.16

access path independence

The separation of a logical data description from its access path so that changes to the access path do not require changes to the logical data description in a program.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.04

pöördusvars

Hoob, millele kettaseadmes on paigaldatud magnetpead.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.04

access arm

In a magnetic disk unit, an arm on which magnetic heads are mounted.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.25

pööre

Kuvaelementide transformeerimine nii, et see esitaks objekti pööramist ümber mingi püsitelje.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.25

rotation

The revision of display elements so as to represent the rotation of an object about a fixed axis.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.11

püsialusega arvusüsteem

püsiraadikssüsteem (synonym)

Alusega arvusüsteem, mille kõigil numbrikohtadel, võib-olla välja arvatud suurima kaaluga numbrikoht, on sama alus.
Märkus:
Järjestikuste numbrikohtade kaalud on üheainsa aluse järjestikused täisarvulised astmed, mis on korrutatud sama teguriga. Selle aluse negatiivseid täisarvastmeid kasutatakse murdude esituseks.
Püsialusega arvusüsteem on segaalusega arvusüsteemi erijuht; vt. ka artikli 05.03.19 märkus.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.11

fixed radixnumerationsystem

fixed radixsystem (synonym)

fixed radix notation (synonym)

A radix numeration system in which all the digit places, except perhaps the one with the highest weight, have the same radix.
Märkus:
The weights of successive digit places are successive integral powers of a single radix, each multiplied by the same factor. Negative integral powers of the radix are used in the representation of fractions.
A fixed radix numeration system is a particular case of a mixed radix numeration system; see also note 2 to 05.03.19.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.12

püsifunktsioonigeneraator

Funktsioonigeneraator, mille genereeritav funktsioon on määratud konstruktsiooniga ja kasutaja ei saa seda muuta.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.12

fixed function generator

A function generator in which the function it generates is set by construction and cannot be altered by the user.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.10

püsikomaregister

Register, mida kasutatakse andmete käsitluseks püsikomasüsteemis.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.10

fixed-point register

A register used to manipulate data in a fixed-point representation system.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur