[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.06.03

arvusõna

Sõna, mis koosneb numbritest ning võimalik, et ka tühikutest ja erimärkidest.
Näide:
Universaalses detsimaalklassifikatsioonis kasutatakse arvusõna 61(03) = 20 ingliskeelsete meditsiinientsüklopeediate identifitseerimiseks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.06.03

numeric word

A word that consists of digits and possibly space characters and special characters.
Näide:
In the Universal Decimal Classification, the numeric word 61(03) = 20 is used to identify any medical encyclopedia in English.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.02

arvusüsteem

Mis tahes esitus arvude esitamiseks.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.02

numeration system

number representation system (synonym)

Any notation for the representation of numbers.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.08

arvusüsteemi alus

alus (synonym)

raadiks (synonym)

baas (synonym; vananenud)

Alusega arvusüsteemis, positiivne täisarv, millega korrutatakse iga numbrikoha * kaal, et saada järgmise suurema kaaluga numbrikoha kaalu.
Näide:
Kümnendsüsteemis on iga numbrikoha alus 10.
Märkus:
Selles tähenduses on termin baas mittesoovitatav ta matemaatilise tähenduse tõttu (vt. määratlus artiklis 05.02.01).
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.08

radix

base (synonym; deprecated)

In a radix numeration system, the positive integer by which the weight of any digit place is multiplied to obtain the weight of the digit place with the next higher weight.
Näide:
In the decimal numeration system the radix of each digit place is 10.
Märkus:
The term base is deprecated in this sense because of its mathematical use (see definition in 05.02.01).
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.03

arvuti

Funktsionaalüksus, mis on võimeline inimese sekkumiseta sooritama keerukaid arvutusi, kaasa arvatud rohked aritmeetikatehted ja loogikatehted.
Märkus:
Arvuti võib olla üks terviklik üksus või koosneda mitmest omavahel ühendatud üksusest.
Inglise ja eesti keeles tähendab termin arvuti ( computer) infotöötluses harilikult digitaalarvutit.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.03

computer

A functional unit that can perform substantial computations, including numerous arithmetic operations and logic operations without human intervention.
Märkus:
A computer may consist of a stand-alone unit or several interconnected units.
In English, in information processing, the term computer usually refers to a digital computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.18

arvuti arhitektuur

Arvuti loogikaline struktuur ja talitluslikud omadused, sealhulgas riistvara- ja tarkvara komponentide omavahelised seosed.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.18

computer architecture

The logical structure and functional characteristics of a computer, including the interrelationships among its hardware and software components.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.01

arvuti kuritarvitus

Sihilik või lohakusest tingitud volitamatu tegevus, mis mõjutab andmetöötlussüsteemi * arvutiturvet.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.01

computer abuse

A willful or negligent unauthorized activity that affects the computer security of a data processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.07.02

arvutikuritegu

raaliroim (synonym)

Riistvara, * tarkvara või andmete kasutamise, modifitseerimise või hävitamisega sooritatud kuritegu.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.07.02

computer crime

A crime committed through the use, modification, or destruction of hardware, * software, or data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.02

arvutikuritegu

raaliroim (synonym)

Andmetöötlussüsteemi või arvutivõrgu abil sooritatud või seda otseselt puudutav kuritegu.
Märkus:
See on standardis ISO/IEC 2382-1:1993 esitatud määratluse uustöötlusvariant.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.02

computer crime

A crime committed with the aid of, or directly involving, a data processing system or computer network.
Märkus:
This a revised version of the definition in ISO/IEC 2382-1:1993.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.17

arvutipõlvkond

arvutipõlv (synonym)

Peamiselt valmistuse tehnoloogial põhineva arvutite ajalooliigituse klass.
Näide:
Esimene põlvkond põhines releedel või elektronlampidel, teine transistoridel, kolmas integraallülitustel.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.17

computer generation

A category in a historical classification of computers based mainly on the technology used in their manufacture.
Näide:
First generation based on relays or vacuum tubes, the second on transistors, the third on integrated circuits.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.06.04

arvutisõna

masinasõna (synonym)

Sõna, mida tavaliselt käsitletakse terviküksusena ja mis sobib töötluseks konkreetse arvutiga.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.06.04

computer word

machine word (synonym)

A word usually treated as a unit, that is suitable for processing by a given computer.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.19

arvutisüsteemi audit

Andmetöötlussüsteemis kasutatavate protseduuride uurimine nende tõhususe ja õigsuse hindamiseks ning täiustuste soovitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.19

computer-system audit

A examination of the procedures used in a data processing system to evaluate their effectiveness and correctness, and to recommend improvements.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur