[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.01.25

protsess

Ettemääratud sündmusejada, mis leiab aset kogu programmi või mingi ta osa täitmisel.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.25

process

The predetermined course of events that occur during the execution of all or part of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.31

protsess

omavahel seotud või interakteeruvate tegevuste kogum, mis muundab lähtematerjali tulemiteks[ISO 9000:2005]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.31

process

set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs [ISO 9000:2005]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.24

protsess

Ettemääratud sündmusejada, piiritletud oma otstarbe või toimega, mis saavutatakse valitsevatel tingimustel.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.24

process

A predetermined course of events defined by its purpose or by its effect, achieved under given conditions.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.01.03

protsess

Ettekavatsetud eesmärgile või tulemusele vastav sündmuste kulg.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.03

process

A course of events occurring according to an intended purpose or effect.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.02

protsessiarvuti

Tehnilist protsessi seirav või juhtiv protsessiliidesega * arvutisüsteem.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.02

process computer system

A computer system, with a process interface system, that monitors or controls a technical process.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.32

protsessi atribuudi hinne

otsus hinnatava protsessi protsessiatribuudi saavutamise määra kohta
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.32

process attribute rating

a judgement of the degree of achievement of the process attribute for the assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.31

protsessi atribuut

mõõdetav protsessi suutvuse näitaja, mis on kohaldatav igale protsessile
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.31

process attribute

a measurable characteristic of process capability applicable to any process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.30

protsesside hindamise mudel

ühel või mitmel protsessi etalonmudelil põhinev protsesside suutvuse hindamise otstarbeks sobiv mudel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.30

Process Assessment Model

a model suitable for the purpose of assessing process capability, based on one or more Process Reference Models
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.40

protsesside täiustamine

meetmed organisatsiooni protsesside muutmiseks nii, et need toimivamalt ja/või tõhusamalt vastaksid organisatsiooni tegevuseesmärkidele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.40

process improvement

actions taken to change an organization's processes so that they more effectively and/or efficiently meet the organization's business goals
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.41

protsesside täiustamise kava

kõik spetsifitseeritud täiustuseesmärke puudutavad strateegiad, poliitikad, eesmärgid, kohustused ja tegevused
Märkus:
MÄRKUS. Protsesside täiustamise kava võib hõlmata mitu protsesside täiustamise täielikku tsüklit.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.41

process improvement programme

all the strategies, policies, goals, responsibilities and activities concerned with the achievement of specified improvement goals
Märkus:
NOTE A process improvement programme can span more than one complete cycle of process improvement.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.42

protsesside täiustamise projekt

protsesside täiustamise kava iga selline alamhulk, mis moodustab kooskõlalise meetmestiku mingi konkreetse täiustuse saavutamiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.42

process improvement project

any subset of the process improvement programme that forms a coherent set of actions to achieve a specific improvement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur