[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
20.07.07

projekti spetsifikatsioon

Projekti eesmärkide, nõuete ja ulatuse ning teisi projekte puudutavate seoste spetsifikatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.07

project specification

A specification of the objectives, requirements, and scope of a project and its relations to other projects.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.09

projektsioon

Relatsioonialgebra tehe, mis loob uue relatsiooni, kasutades antud relatsiooni atribuutide alamhulka.
Märkus:
Relatsioonialgebras elimineeritakse dublikaadid, kuid kõik rakendused seda ei tee.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.09

projection

An operation of relational algebra that forms a new relation by using a subset of the attributes from a given relation.
Märkus:
In relational algebra, duplicates would be eliminated, but not all implementations follow this rule.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.20

projektsioon

Kolmemõõtmelise objekti pinna kujutamine teisele, teistsuguse kujuga pinnale või vastupidi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.20

projection

The mapping of the surface of a three-dimensional object (30.01.07 A) onto another, differently-shaped surface, or vice-versa.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.01.06

projektsioonreaalsus

Liikuva kasutaja kujutis, mis koos muude kujutistega projitseeritakse suurele ekraanile, kus kasutaja saab end vaadelda nagu tegevuspaigas olevana.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.01.06

projected reality

Image of a user in motion, projected along with other images onto a large screen, where the user can observe himself or herself as if within the scene.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.23

proovitekstrünne

avateksti valimisega rünne (synonym)

Analüütiline rünne, mille puhul dekrüpteerija saab ette anda piiramatul arvul avatekst * sõnumeid ja uurida vastavaid krüptogramme.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.23

chosen-plaintext attack

An analytical attack in which a cryptanalyst can submit an unlimited number of plaintext * messages and examine the corresponding ciphertext.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.03

propositsioon

Olemeid puudutav kujuteldav olukord, mille olemasolu nende olemite puhul on võimalik nentida või eitada.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.03

proposition

A conceivable state of affairs concerning entities about which it is possible to assert or deny that such a state of affairs holds for these entities.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.08

prosoodiareegel

Häälikuid tähistavate foneetikasümbolite jadale rakendatav reegel kõne kiirust, intonatsionni, htlikõrgust, valjust ja rõhku spetsifitseerivate märgiste loomiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.08

prosody rule

prosodic rule (synonym)

A rule applied to a sequence of phonetic symbols indicative of the sounds to be spoken, in order to provide markers specifying the speed of speech, intonation, pitch, loudness, and emphasis.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.07

protokoll

Reeglistik, mis määrab objektide käitumise teate vahetusel.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.07

protocol

The set of rules that determines the behavior of object s in the exchange of message s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.03

protokoll

Semantika- ja süntaksireeglite kogum, mis määrab sama kihi * subjektide käitumise sidefunktsioonide täitmisel.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.03

protocol

A set of semantic and syntactic rules that determine the behavior of entities in the same layer in performing communication functions.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.04

protokoll

Reeglistik, mis määrab funktsionaalüksuste käitumise side saavutamisel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.04

protocol

A set of rules that determines the behavior of functional units in achieving communication
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.06

protokolliandmik

PDU (synonym)

Vaadeldava kihi * protokollis spetsifitseeritud andmete kogum, mis koosneb selle kihi protokolli juhtinformatsioonist ja võimalikest selle kihi kasutajaandmetest.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.06

protocol data unit

PDU (synonym)

A set of data specified in a protocol of a given layer and consisting of protocol control information of that layer, and possibly user data of that layer.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur