[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.02.14

programmjuhitava adresseeritava mäluga kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab ainult programmiga juhitavat andmete * talletust ja akumuleerimist; mäluseadmetes olevaid andmeid muudavad ainult nendele seadmetele suunatud programmisammud.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.14

calculator with program-controlled addressable storage

A calculator allowing only program-controlled storage and accumulation of data, the data in the storage devices being changed only by program steps addressed to those devices.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.05

programmsõlm

Hüpermeediumsõlm, mis sisaldab mingi toimingu sooritamiseks kasutatava täitmis programmi või niisuguse programmi juurde viiva hüperlingi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.05

executable documentation

< hypermedia > A hypermedia node that contains an executable program or contains a hyperlink to an executable program that is used to perform an action.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.01

projekt

Ettemääratud eesmärkide, suuruse ja kestusega üritus.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.01

project

An undertaking with prespecified objectives, magnitude and duration.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.39

projekteerimiskeel

Eri- keeletarinditega ja mõnikord ka verifitseerimis * protokollidega * spetsifitseerimiskeel, mida kasutatakse riistvara või tarkvara tehnilise lahenduse väljatöötamiseks, analüüsiks ja dokumenteerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.39

design language

A specification language with special language constructs and, sometimes, verification * protocols, used to develop, analyze, and document the design of hardware or software.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.02

projekti haldus

Projekti plaanimisse ja projekti juhtimisse puutuvad tegevused.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.02

project management

The activities concerned with project planning and project control.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.04

projekti juhtimine

Tegevused, mis puutuvad projekti edenemise, suunamise, kvaliteedi ja ressursikasutuse järelevalvesse projekti plaanide alusel.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.04

project control

The activities concerned with monitoring the progress of a project, its direction, quality, and resource utilization, as compared with project plans.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.03

projekti plaanimine

Projekti komponentide, ajastusressursside ja protseduuride määramisse puutuvad tegevused.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.03

project planning

The activities concerned with the specification of the components, timing, resources, and procedures of a project.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.07

projekti spetsifikatsioon

Projekti eesmärkide, nõuete ja ulatuse ning teisi projekte puudutavate seoste spetsifikatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.07

project specification

A specification of the objectives, requirements, and scope of a project and its relations to other projects.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.09

projektsioon

Relatsioonialgebra tehe, mis loob uue relatsiooni, kasutades antud relatsiooni atribuutide alamhulka.
Märkus:
Relatsioonialgebras elimineeritakse dublikaadid, kuid kõik rakendused seda ei tee.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.09

projection

An operation of relational algebra that forms a new relation by using a subset of the attributes from a given relation.
Märkus:
In relational algebra, duplicates would be eliminated, but not all implementations follow this rule.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.20

projektsioon

Kolmemõõtmelise objekti pinna kujutamine teisele, teistsuguse kujuga pinnale või vastupidi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.20

projection

The mapping of the surface of a three-dimensional object (30.01.07 A) onto another, differently-shaped surface, or vice-versa.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.01.06

projektsioonreaalsus

Liikuva kasutaja kujutis, mis koos muude kujutistega projitseeritakse suurele ekraanile, kus kasutaja saab end vaadelda nagu tegevuspaigas olevana.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.01.06

projected reality

Image of a user in motion, projected along with other images onto a large screen, where the user can observe himself or herself as if within the scene.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur