[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.11.05

programmiteek

Programmide või programmiosade ja võimaliku nende kasutamist puudutava teabe korrastatud kogu.
Märkus:
Sageli nimetatakse programmiteeki vastavalt ta elementide iseloomule, näiteks protseduuri teegiks, lähteprogrammide teegiks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.05

program library

An organized collection of programs, or parts of programs, and possibly information pertaining to their use.
Märkus:
A program library is often called according to the characteristic of its elements, for example, a procedure library, a source program library.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.02.03

programmitundlik rike

Rike, mida võib avastada mingi teatava käsu jada täitmise tulemusena.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-05-12 on pisut erineva tähendusega, erinedes rikke käsituse poolest (vt 14.01.10).
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.02.03

program-sensitive fault

A fault that may be detected as a result of the execution of some particular sequence of instructions.
Märkus:
The definition in IEV 191-05-12 has a slightly different meaning with the difference in view of „fault„ (see 14.01.10).
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.15

programm- ja klahvjuhitava adresseeritava mäluga kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab nii programmiga kui ka klahvidega juhitavat andmete * talletust ja akumuleerimist; mäluseadmes olevaid andmeid muudavad ainult järjestikused nendele seadmetele suunatud operatsioonid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.15

calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage

A calculator allowing both program-controlled and keyboard-controlled storage and accumulation of data, the data in the storage devices being changed only by subsequent operations addressed to those devices.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.14

programmjuhitava adresseeritava mäluga kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab ainult programmiga juhitavat andmete * talletust ja akumuleerimist; mäluseadmetes olevaid andmeid muudavad ainult nendele seadmetele suunatud programmisammud.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.14

calculator with program-controlled addressable storage

A calculator allowing only program-controlled storage and accumulation of data, the data in the storage devices being changed only by program steps addressed to those devices.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.05

programmsõlm

Hüpermeediumsõlm, mis sisaldab mingi toimingu sooritamiseks kasutatava täitmis programmi või niisuguse programmi juurde viiva hüperlingi.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.05

executable documentation

< hypermedia > A hypermedia node that contains an executable program or contains a hyperlink to an executable program that is used to perform an action.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.01

projekt

Ettemääratud eesmärkide, suuruse ja kestusega üritus.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.01

project

An undertaking with prespecified objectives, magnitude and duration.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.39

projekteerimiskeel

Eri- keeletarinditega ja mõnikord ka verifitseerimis * protokollidega * spetsifitseerimiskeel, mida kasutatakse riistvara või tarkvara tehnilise lahenduse väljatöötamiseks, analüüsiks ja dokumenteerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.39

design language

A specification language with special language constructs and, sometimes, verification * protocols, used to develop, analyze, and document the design of hardware or software.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.02

projekti haldus

Projekti plaanimisse ja projekti juhtimisse puutuvad tegevused.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.02

project management

The activities concerned with project planning and project control.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.04

projekti juhtimine

Tegevused, mis puutuvad projekti edenemise, suunamise, kvaliteedi ja ressursikasutuse järelevalvesse projekti plaanide alusel.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.04

project control

The activities concerned with monitoring the progress of a project, its direction, quality, and resource utilization, as compared with project plans.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.03

projekti plaanimine

Projekti komponentide, ajastusressursside ja protseduuride määramisse puutuvad tegevused.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.03

project planning

The activities concerned with the specification of the components, timing, resources, and procedures of a project.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.07.07

projekti spetsifikatsioon

Projekti eesmärkide, nõuete ja ulatuse ning teisi projekte puudutavate seoste spetsifikatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.07.07

project specification

A specification of the objectives, requirements, and scope of a project and its relations to other projects.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur