[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.02.29

produktsioonireegel

Tingimusreegel * teadmuse esituseks reegelsüsteemis.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.29

production rule

An if-then rule for representing knowledge in a rule-based system.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.04

profülaktiline hooldus

preventiivne hooldus (synonym)

preventiivhooldus (synonym)

Hooldus, mis sooritatakse ettemääratud ajavahemike järel vastavalt ettekirjutatud kriteeriumidele, eesmärgiga kahandada tõrke tõenäosust või funktsionaalüksuse talitlusvõime vähenemise tõenäosust.
Märkus:
Määratlus standardiartiklis IEV 191-07-07 on sisuliselt sama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.04

preventive maintenance

Maintenance performed at predetermined intervals or according to prescribed criteria in order to reduce the probability of failure or the degradation of the functioning of a functional unit.
Märkus:
The definition in IEV 191-07-07 is essentially the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.24

prognooskodeerimine

Kõne kodeerimine, millega kodeeritakse * sisendsignaali ja prognoos signaali vahe püsikestusega ajaaknas.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.24

prediction coding

Speech coding used to encode the difference between the input * signal and a predicted signal over a time window of fixed duration.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.05.01

programm

Süntaktiline üksus, mis vastab mingi programmikeele reeglitele ning koosneb teatava funktsiooni täitmiseks, töö teostamiseks või ülesande lahendamiseks vajalikest deklaratsioonidest ja lausetest või käskudest.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.01

program

computer program (synonym)

A syntactic unit that conforms to the rules of a particular programming language and that is composed of declarations and statements or instructions needed to solve a certain function, task, or problem.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.01

programmeerija

Isik, kes projekteerib, kirjutab või testib programme.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.01

programmer

A person who designs, writes, or tests programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.05.02

programmeerima

kodeerima (synonym; vananenud)

Programme projekteerima, kirjutama, modifitseerima ja testima.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.02

to program

to code (synonym; deprecated)

To design, write, modify, and test programs.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.15

programmeerimatu terminal

juhm terminal (synonym)

Kasutaja terminal, millel ei ole sõltumatut andmetöötlus võimet.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.15

nonprogrammable terminal

dumb terminal (synonym)

A user terminal that has no independent data processing capability.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.05.03

programmeerimine

Programmide projekteerimine, kirjutamine, modifitseerimine ja testimine.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.05.03

programming

The designing, writing, modifying, and testing of programs.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.03

programmeerimiskeskkond

Riistvara ja riistprogrammide kogum programmide koostamise toetuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.03

programming environment

programming support environment (synonym)

A collection of hardware and software tools to support the preparation of programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.03

programmeerimissüsteem

Programmeerimiskeskkonnas olevad programmikeeled ja riistprogrammid, mis on vajalikud nendes programmikeeltes väljendatud programmide väljatöötamiseks ja kasutamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.03

programming system

In a programming environment, the programming languages and software tools required for the development and use of programs expressed in these programming languages.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.17

programmeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mille programmi saab kasutaja muuta.
Märkus:
Muuta ei saa kogu programmi.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.17

programmable calculator

A calculator whose program can be changed by the operator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur