[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
21.01.06

plahvatusohutus

Omane aparatuurile, mis ei plahvata ega põhjusta plahvatust.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.06

explosion proof

Pertaining to equipment that will neither explode nor cause explosion.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.07

plasmapaneel

plasmaekraan (synonym)

Kuvaseadme osa, mis koosneb lamedasse gaastäidisega paneeli paigutatud elektroodide võrest.
Märkus:
Pilt võib püsida kaua värskenduseta.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.07

plasma panel

gas panel (synonym)

That part of a display device which consists of a grid of electrodes in a flat, gas-filled panel.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.19

plokikontroll

Veatõrje protseduuri see osa, millega tehakse kindlaks, kas andme * plokk on struktureeritud vastavalt kehtestatud reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.19

block check

That part of the error control procedure used for determining that a data * block is structured according to given rules.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.19

ploki kopeerimine

Funktsioon, mis võimaldab kasutajal dubleerida mingi ploki ja lisada selle teise kohta samas dokumendis või teise dokumenti.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.19

block copy

A function that enables a user to duplicate a block and to insert it at another location in the document or into another document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.08

ploki pikkus

Baitide (või mingite muude sobivate ühikute) arv plokis.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.08

block size

block length (synonym)

The number of bytes (or any other appropriate unit) in a block.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.16

ploki teisaldus

ploki ümberpaigutus (synonym)

Funktsioon, mis võimaldab kasutajal määrata mingi teksti * ploki ja paigutada selle ümber teise kohta samas dokumendis või teise dokumenti.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.16

block move

A function that enables a user to designate a block of text and to move it to another location in a document or into another document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.36

plokivahe

Vahe kahe külgneva ploki vahel andmekandjal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.36

interblock gap

EBG (synonym)

The space between two consecutive blocks on a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.07

plokk

Terviküksusena registreeritav või edastatav elemendijärjend.
Märkus:
Elemendid võivad olla märgid, * sõnad või kirjed.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.07

block

A sequence of elements recorded or transmitted as a unit.
Märkus:
The elements could be characters, * words or records.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.13

plokk

Kasutaja määratud teksti katkend, millele rakendatakse mingit tekstitöötluse operatsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.13

block

A user-defined segment of text on which a text processing operation is to be performed.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.09

plokkimistegur

Plokki paigutatavate kirjete arv.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.09

blocking factor

The number of records to be contained in a block.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.24

plokklause

Suvaline piiratud lausejada, mida saab lugeda üheks süntaktiliseks üksuseks ja millel võib olla identifikaator.
Näide:
Pascalis programmi võib lugeda lihtsalt eriliseks päiseks, millele järgneb plokklause analoogiliselt defineeritud protseduuriga.
Märkus:
Plokklause on plokkstruktuuriga keelte põhiline süntaktiline komponent.
Mõnedes programmikeeltes (nt C++) on „plokk„ liitlause sünonüüm, teistes aga (nt Ada) on sellel mõistel väga spetsiifiline tähendus ning ta võib hõlmata deklaratsioone ja erandiprotsessoreid.
Harilikult mõjutab plokklause teostus tema osana deklareeritud andmeobjektide * kehtivuspiirkonda ja eluiga.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.24

block statement

Any bounded sequence of statement s that can be taken as a single syntactic unit and which may have an identifier.
Näide:
A Pascal program can be considered simply as a specific header followed by a block statement, with a procedure similarly defined.
Märkus:
A block statement is a basic syntactic component of block-structured languages.
In some programming languages (e.g., C++). „block„ is synonymous with compound statement, In other programming languages (e.g., Ada) this concept is given a very specific meaning and may include declarations and exception handlers.
Implementation of a block statement usually has an impact on the scope and lifetime of data object s declared as part of a block statement.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur