[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.02.15

arhitekteeritud hüpermeedium

Hüpermeedium, mis võimaldab autoril iseloomustada hüpermeediumsõlme sisu vastavalt selle sõlmega esitatava, andmemudelis kirjeldatud objekti * atribuutidele ning mille sõlmede vahelised hüperlingid on assotsiatiivsed.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.15

architected hypermedia

Hypermedia that allows a writer to characterize the content of a hypermedia node according to the attributes of an object represented by that hypermedia node as described within a data model and in which the hyperlinks among the nodes are associative hyperlinks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.08

arhiveerima

Varufaile ja võimalikke nendega seotud päevikuid talletama, harilikult mingiks etteantud ajavahemikuks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.08

archive

To store * backup files and any associated journals, usually for a given period of time.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.10

arhiveeritud fail

Fail, mille jaoks on olemas arhiivifail.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.10

archived file

A file for which an archive file exists.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.12

aritmeetikaregister

Register, mis sisaldab aritmeetika- või loogikatehete * operande või tulemeid.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.12

arithmetic register

A register that holds the operands or the results of arithmetic operations or logic operations.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.08

aritmeetikaseade [loogikaseade] [aritmeetika-loogikaseade]

Protsessori osa, mis sooritab aritmeetikatehteid [ loogikatehteid ] [aritmeetika- ja loogikatehteid].
Märkus:
Terminit „aritmeetikaseade„ kasutatakse mõnikord aritmeetika- ja loogikatehteid sooritava seadme tähenduses.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.08

arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit

ALU (synonym)

In a processor, the part that performs arithmetic operations [ logic operations ] [arithmetic operations and logic operations].
Märkus:
The term „arithmetic unit„ is sometimes used for a unit that performs both arithmetic and logic operations.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C13

aritmeetikatehe

Aritmeetika reegleid järgiv tehe.

[en]
C13

arithmetic operation

An operation that follows the rules of arithmetic.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.05

aritmeetiline allakadu

allakadu (synonym)

alatäitumine (synonym; vananenud)

Aritmeetikatehte * tulem, mille absoluutväärtus on liiga väike kasutatava arvusüsteemi * muutumispiirkonnas esitamiseks.
Näide:
Olukord, mis tekib eriti ujukomasüsteemi kasutamisel, kui tulem on väiksem vähimast mittenullisest väärtusest, mida saab esitada.
Tulemiks võib olla allakadu sellise negatiivse eksponendi genereerimise tõttu, mis jääb väljapoole lubatavat vahemikku.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.05

arithmetic underflow

underflow (synonym)

In an arithmetic operation, a result whose absolute value is too small to be represented within the range of the numeration system in use.
Näide:
The condition existing particularly when a floating-point representation system is used, when the result is smaller than the smallest non-zero quantity that can be represented.
The result may underflow because of the generation of a negative exponent that is outside the permissible range.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.11.02

aritmeetiline nihe

Püsiraadikssüsteemis ja püsikomasüsteemis esitatud arvule rakendatav nihe, mille puhul nihutatakse ainult püsikomaosa esitavaid märke.
Märkus:
Aritmeetiline nihe on harilikult ekvivalentne arvu korrutamisele raadiksi positiivse või negatiivse täisarvulise astmega, välja arvatud ümardusest tingitud erinevused.
Vrd loogiline nihe, eriti ujukomaesituse puhul.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.11.02

arithmetic shift

A shift, applied to the representation of a number in a fixed radix numeration system and in a fixed-point representation system, in which only the characters representing the fixed point part of the number are moved.
Märkus:
An arithmetic shift is usually equivalent to multiplying the number by a positive or a negative integral power of the radix, except for the effect of any rounding.
Compare the logical shift with the arithmetic shift, especially in the case of floating-point representation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.03

aritmeetiline ületäide

ületäide (synonym)

Aritmeetikatehte * tulemit väljendava arvusõna osa, mille võrra tulemi sõnapikkus ületab arvu esituseks kasutadaoleva sõnapikkuse.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.03

arithmetic overflow

overflow (synonym)

The portion of a numeric word expressing the result of an arithmetic operation by which its word length exceeds the word length provided for the number representation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.06

aritmeetilise loogikaga kalkulaator

Kalkulaator, mille siseahelad nõuavad liitmis- ja lahutamis tehete puhul tehtemärgi valimist pärast iga operandi * sisestust.
Näide:
aritmeetilise loogikaga kalkulaatoris kasutatav operatsioonijada ülesande (12 + 3 - 5)/2 = 5 lahendamiseks.
Märkus:
Liitmise ja lahutamise kombineerimisel korrutamise ja jagamisega peab kasutaja võtma vahe tulemid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.06

calculator with arithmetic logic

A calculator in which the internal circuitry requires that the operating symbol be given after the input of each operand for addition and subtraction operations.
Näide:
The sequence of operations used in a calculator with arithmetic logic to solve the problem.
Märkus:
When combining addition and subtraction with multiplication and division, the operator is required to take interim results.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.05

artikkel

Raalkonverentsi sõnum.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.05

posting

article (synonym)

A message in a computer conference.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur