[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.05.10

areen

Esitusmeediumile kujutatud loogiline ruum, milles leiab aset multimeedium rakendus.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.10

stage

< hypermedia and multimedia > Logical space mapped in a representation medium where multimedia application action takes place.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.06.07

arendusalus

Väljatöötatava süsteemi kohta parajasti kehtivad spetsifikatsioonid.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.07

developmental baseline

The specifications that are in effect at a given time for a system under development.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.11.07

arendussüsteem
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.07

development system
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.02

argument

Sõltumatu muutuja.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.02

argument

An independent variable.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.03

argument

Sõltumatu muutuja suvaline väärtus.
Näide:
otsivõti, * tabeli elemendi asukohta identifitseeriv arv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.03

argument

Any value of an independent variable.
Näide:
A search key; a number identifying the location of an item in a table.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.09

arhiivifail

Edaspidiseks uurimiseks või verifitseerimiseks, turvavajadusteks või muuks otstarbeks kõrvalepandud fail.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.09

archive file

A file set aside for later research or verification, for security, or for any other purpose.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.15

arhitekteeritud hüpermeedium

Hüpermeedium, mis võimaldab autoril iseloomustada hüpermeediumsõlme sisu vastavalt selle sõlmega esitatava, andmemudelis kirjeldatud objekti * atribuutidele ning mille sõlmede vahelised hüperlingid on assotsiatiivsed.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.15

architected hypermedia

Hypermedia that allows a writer to characterize the content of a hypermedia node according to the attributes of an object represented by that hypermedia node as described within a data model and in which the hyperlinks among the nodes are associative hyperlinks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.08

arhiveerima

Varufaile ja võimalikke nendega seotud päevikuid talletama, harilikult mingiks etteantud ajavahemikuks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.08

archive

To store * backup files and any associated journals, usually for a given period of time.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.10

arhiveeritud fail

Fail, mille jaoks on olemas arhiivifail.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.10

archived file

A file for which an archive file exists.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.12

aritmeetikaregister

Register, mis sisaldab aritmeetika- või loogikatehete * operande või tulemeid.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.12

arithmetic register

A register that holds the operands or the results of arithmetic operations or logic operations.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.08

aritmeetikaseade [loogikaseade] [aritmeetika-loogikaseade]

Protsessori osa, mis sooritab aritmeetikatehteid [ loogikatehteid ] [aritmeetika- ja loogikatehteid].
Märkus:
Terminit „aritmeetikaseade„ kasutatakse mõnikord aritmeetika- ja loogikatehteid sooritava seadme tähenduses.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.08

arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit

ALU (synonym)

In a processor, the part that performs arithmetic operations [ logic operations ] [arithmetic operations and logic operations].
Märkus:
The term „arithmetic unit„ is sometimes used for a unit that performs both arithmetic and logic operations.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur