[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.03.03

peatasand

Läätses või selle läheduses asuv kujuteldav tasand, kus valguskiired näivad painduvat.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.03

principal plane

The imaginary plane in or near a lens where the light rays appear to have bent.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.11

peategum

Programmi see moodul, mille täitmine loob tegumi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.11

master task

That module of a program whose execution creates a task.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.05

peatusetu
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.05

continuous motion (adjective)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.19

peavahetus

Üleminek ühelt magnetpealt teisele magnetiliselt andmekandjalt * lugemiseks või sellele kirjutuseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.19

head switching

The use of another magnetic head to read from or write on a magnetic data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.26

peegeldama

Looma pilti, mille iga kuvaelement oleks dubleeritud mingi ühistelje suhtes sümmeetriliselt paikneva elemendiga.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.26

mirror

To create a display image such that each display element has a duplicate symmetrically located with respect to a common axis.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.05.01

peegeldamine

Andmete sünkroonne dubleerimine arvutivõrgus.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.05.01

mirroring

The synchronous duplication of data within a computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.22

peegeldamine

Faili identse koopia pidamine teises saidis.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.22

mirroring

Maintenance of an identical copy of a file at another network site.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.15

peenendus

Pildi komponendi taustaga sooritatav morfoloogiline operatsioon, mis asendab väärad või soovimatud pikseli väärtused tausta pikseliväärtustega.
Näide:
pikselite eemaldamine ühe pikseli paksuse joone servalt, säilitades joone kogupikkuse.
Märkus:
Väärad tausta pikselite väärtused on tavaliselt sellised, mis on võrdsed pildi komponendi pikseliväärtustega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.15

thinning

A morphological operation that operates on the background of a component of an image (30.01.08) to replace the pixel values of spurious or unwanted pixels (13) with the pixel value of the background.
Näide:
To reduce pixels (13) at an edge (30.03.08) to a line of single-pixel thickness while preserving the full length of the line.
Märkus:
Spurious pixels in the background are usually those that have the same pixel value as those of the component of the image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.18

peitadresseerimine

Adresseerimis meetod, mille puhul käsu * operatsiooniosa määrab operandide * aadressi.
Näide:
Kui arvutil on ainult üks akumulaator, ei vaja akumulaatorile viitav käsk selle viite kirjeldamiseks aadressiinformatsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.18

implicit addressing

implied addressing (synonym)

A method of addressing in which the operation part of an instruction denotes the address of the operands.
Näide:
If a computer has only one accumulator, an instruction that refers to the accumulator needs no address information describing it.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.30

peitaeg

latentsusaeg (synonym)

Ajavahemik hetkest, mil käsuseade algatab andme kutse, tegeliku andmeteisalduse algushetkeni.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.30

latency

waiting time (synonym)

The time interval between the instant at which an instruction control unit initiates a call for data and the instant at which the actual transfer of the data starts.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.45

peitkanal

Edastuskanal, mida saab kasutada andmete * teisalduseks * turvapoliitikat rikkuval viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.45

covert channel

A transmission channel that may be used to transfer * data in a manner that violates security policy.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur