[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
06.04.11

paiskotsing

Otsing, mille puhul soovitud andmeelemendi * mälupesa asukoht määratakse paisketabelist, rakendades aadressipõrgete korral mingit sobivat protseduuri.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.11

hash table search

A search in which the storage location of a desired data element is derived from a hash table, and an appropriate procedure is followed in case of an address collision.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.07

paistvus

Inimese nägemistaju atribuut, millele vastavalt allikas näib kiirgavat rohkem või vähem valgust.
Märkus:
See on tajualane mõiste, mitte ära segada heleduse ega kirkusega. Vt IEC 50845 nr. 845-02-28 ja ISO standard 31.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.07

brightness

An attribute of human visual perception, in accordance with which a source appears to emit more or less light.
Märkus:
A qualitative concept for human perception, not to be confused with luminance, radiance.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.33

paistvusnihe

Pildiväärindus operatsioon, mis kõigi pildi * pikselite * paistvusele liidab või temast lahutab konstandi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.33

brightness sliding

An image-enhancement (30.09.23) operation that involves the addition or subtraction of a brightness (30.05.07) constant to all pixels (13) in an image (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.36

paisutus

ekspansioon (synonym)

Objekti mõõtmeid suurendav geomeetriline operatsioon.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.36

dilation

expansion (synonym)

A geometrical operation that increases the size of an object (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.23

paketiassembler-disassembler

paketter (synonym)

Funktsionaalüksus, mis võimaldab pakettedastuse vahenditeta andmelõpmikele juurdepääsu pakettkommutatsiooniga * võrgule.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.23

packet assembler/disassembler

PAD (synonym)

A functional unit that enables data terminal equipment not equipped for packet transfer mode to access a packet-swithing * network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.25

paketideklaratsioon

Niisuguste keeletarindite eraldi deklaratsioon, mille kirjeldusi vajatakse väljaspool paketti, liidestamise ( nähtav osa) või kompileerimise ( privaatosa) tarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.25

package declaration

The separate declaration of those language constructs whose specifications are required outside the package, either for interfacing (the visible part) or for compilation purposes (the private part).
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.06

paketinuuskur

paketisniffer (synonym)

Funktsionaalüksus, mis kuulab võrgu * liiklust huvipakkuvate pakettide tuvastamiseks ja dekodeerimiseks.
Märkus:
Paketinuuskurit kasutatakse võrguhalduseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.06

packet sniffer

A functional unit that listens to the network * traffic to recognize and decode * packets of interest.
Märkus:
A packet sniffer is used for network management.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.22

paketiterminal

Andmelõpmik, mis on võimeline juhtima, vormindama, saatma ja vastu võtma pakette.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.22

packet mode terminal

Data terminal equipment that can control, format, transmit, and receive packets.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.18

pakett

Teatava vorminguga * biti järjend, mis sisaldab juht andmeid ja võimalikke:kasutajaandmeid ning edastatakse ja kommuteeritakse tervikuna.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.18

packet

A sequence of bits arranged in a specific format, containing control data and possibly user data, and that is transmitted and switched as a whole.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.24

pakett

Moodul, mis on määratud abstraktsiooniks, kapselduseks või informatsiooni peitmiseks loogiliselt seotud keeletarindite, näiteks andmetüüpide, nende andmetüüpide andmeobjektide ja nendesse andmetüüpidesse kuuluvate parameetritega * alamprogrammide, rühmitamise teel.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.24

package

A module designed to provide abstraction, encapsulation, or information hiding through grouping of logically related language constructs, such as data type s, data object s of these data types, and subprogram s with parameter s of these data types.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.21

pakettedastus

Meetod andmete teisalduseks pakettide edastuse ja pakettkommutatsiooniga, võimaldab võrgu ressursse dünaamiliselt jagada paljude ühenduste vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.21

packet transfer mode

A method of data transfer, by means of packet transmission and packet switching, that permits dynamic sharing of network resources among many connections.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur