[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.04.12

otsing

Funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal tekstis lokaliseerida näiteks teatud märgistringide, * manuskäskude või teatava atribuudiga märkide esinemisjuhte.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.12

search

find (synonym)

A function or model that enables a user to locate occurrences of such things as particular character strings embedded commands, or characters with a specific attribute in text.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.04.01

otsing

Mingi kogumi ühe või enama andmeelemendi uurimine etteantud omadusega elementide leidmiseks.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.01

search

The examination of one or more data elements of a set to find those elements that have a given property.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.18

otsingumootor

otsimootor (synonym)

Server, mis võimaldab kasutajal mingi sisukriteeriumi, näiteks märksõnade põhjal leida Interneti ressursi nime või aadressi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.18

search engine

A server that allows a user to find the name or address of an Internet resource based on some content criteria, such as keywords.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.23

otsingupuu

Puukujuline graaf, mis näitab mitmesuguseid otsingul rakendatud reegleid, läbivaadatud sõlmi ja saadud tulemeid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.23

search tree

A tree-like graph that accounts for the various rules applied in a search, of the nodes explored, and of the results obtained.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.19

otsingurobot

otsirobot (synonym)

Otsingumootori komponent, mis kogub informatsiooni * Interneti ressursside kohta.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.19

knowledge robot

robot (synonym)

search robot (synonym)

infobot (synonym)

robotic librarian (synonym)

Component of a search engine that collects information from Internet resources.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.04.02

otsingutsükkel

Iga andmeelemendi puhul korratav otsingu sündmuste järjend.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.02

search cycle

The sequence of events of a search that is repeated for each data element.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.11

otsiruum

otsinguruum (synonym)

Alg olekutest sihtolekuteni viivate võimalike sammude kogum probleemilahenduses.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.11

search space

In problem solving, the set of possible steps leading from initial states to goal states.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.04.03

otsivõti

otsinguvõti (synonym)

Andmete väljaotsimiseks kasutatav võti.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.03

search key

A key used for data retrieval.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.03.01

otsusesisaldus

Vastastikku välistuvate sündmuste lõplikku hulka kuuluvate sündmuste arvu logaritm, st matemaatiliselt esitatuna:
H0 = log n,
kus
n on sündmuste arv.
Näide:
Olgu { a,b,c } kolmest sündmusest koosnev hulk. Ta otsusesisaldus on
H0 = (lb 3) Sh = 1,580 Sh
= (ln 3) nat = 1,098 nat
= (lg 3) Hart = 0,477 Hart

Märkus:
Selle definitsiooni kohta kehtib artikli 16.01.03 märkus.
Logaritmi alus määrab kasutatava ühiku.
Levinumad ühikud on:
šannon (tähis: Sh) - kui logaritmi alus on 2,
naturaalühik (tähis: nat) - kui logaritmi alus on e,
hartli (tähis: Hart) - kui logaritmi alus on 10.
Teisendustabel:
1 Sh = 0,693 nat = 0,301 Hart
1 nat = 1,433 Sh = 0,434 Hart
1 Hart = 3,322 Sh = 2,303 nat

Otsusesisaldus ei sõltu sündmuste toimumise tõenäosustest.
4. Vastastikku välistuvate sündmuste lõplikust hulgast ühe kindla sündmuse väljavalimiseks vajalike b-kordsete elementaarotsuste arv võrdub vähima täisarvuga, mis on suurem-võrdne otsusesisaldusega, mille määrab logaritm alusega b; see kehtib, kui b on täisarv.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.03.01

decision content

The logarithm of the number of events in a finite set of mutually exclusive events, that is in mathematical notation:
H0 = log n
where
n is the number of events.
Näide:
Let { a, b, c } be a set of three events. Its decision content is:
H0 = (lb 3) Sh= 1,580 Sh
= (ln 3) nat= 1,098 nat
= (lg 3) Hart= 0,477 Hart

Märkus:
The note in 16.01.03 is applicable to this definition.
The base of the logarithm determines the unit used. Commonly used units are:
shannon (symbol : Sh) for logarithms of base 2,
natural unit (symbol : nat) for logarithms of base e,
hartley (symbol : Hart) for logarithms of base 10.
Conversion table:
1 Sh = 0,693 nat = 0,301 Hart
1 nat = 1,433 Sh = 0,434 Hart
1 Hart = 3,322 Sh = 2,303 nat

The decision content is independent of the probabilities of the occurrence of the events.
4 The number of b-fold decisions needed to select a specific event out of a finite set of mutually exclusive events equals the smallest integer which is greater than of equal to the decision content defined with the logarithm of base b. This is applicable when b is an integer.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.06.05

otsustustabel

Mingi probleemi analüüsimisel arvestatavate tingimuste ja eri tingimuste puhul rakendatavate toimingute tabel.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.05

decision table

A table of conditions that are to be considered in the analysis of a problem, together with the action to be taken for each condition.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.26

otsustusteoreetiline märgituvastus

Optiline märgituvastus, mis sooritatakse märgi * pildi võrdlemise teel mingi salvestatud prototüüpide hulgaga ja kasutades algoritmi, mis rakendab valimisprotsessile otsustusteooriat
Märkus:
Kuna korrelatsioonmõõdu arvutamisega sooritatava võrdluse võivad nurjata märgi suuruse, orientatsiooni või kirjatüübi varieerumised, piirdub selle metoodika kasutamine olukordadega, kus sisend * meediumid on ühtlased.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.26

decision theoretic character recognition

Optical character recognition performed by comparing the image (30.01.08) of a character against a set of stored prototypes and using an algorithm that applies decision theory to the selection process.
Märkus:
Because the matching, performed by computing a correlation measure, can be confounded by variations in character size, orientation or font, the usefulness of this approach is limited to situations where the input * media are consistent.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur