[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
11.03.17

osaline ülekanne

Rööpliitmise protseduur, mille puhul mõned või kõik ülekanded viivitamatu edasiandmise asemel ajutiselt talletatakse.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.17

partial carry

In parallel addition, a procedure in which some or all of the carries are temporarily stored instead of being immediately transferred.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.08

osaliselt õpitud mõiste

Mõiste, mille täpset kirjeldust ei saa järeldada kasutadaolevate andmete, teadmiste või eelduste põhjal.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.08

partially learned concept

A concept whose precise description cannot be inferred on the basis of available data, *knowledge, or assumptions.
Märkus:
The spelling „learned„ is equivalent to „learnt„.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.14

osatäitjad

Multimeedium rakenduse aktorite loetelu.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.14

cast

The list of actors of a multimedia application.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.06

OSI haldus

OSI keskkonnas suhtlust võimaldavate ressursside juhtimise, koordineerimise ja seire vahendite kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.06

OSI management

This facilities to control, coordinate, and monitor the resources that allow communication to take place in the OSI environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.10

OSI keskkond

OSIE (synonym)

OSI etalonmudeliga ning sellest tulenevate ja rakendatuna avatud süsteemide vahelist suhtlust võimaldavate spetsiifiliste standarditega määratletud mõistete, elementide, funktsioonide, teenuste ja protokollide abstraktne esitus.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.10

OSI environment

OSIE (synonym)

An abstract representation of the set of concepts, elements, functions, services protocols, as defined by the OSI reference model and the derived specific standards which, when applied, enable communications among open systems.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.33

osuti

Ekraanil * kuvatav * sümbol, mida kasutaja saab informatsiooni valimiseks liigutada osutusseadisega, näiteks hiirega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.33

pointer

A symbol * displayed on a screen that a user can move with a pointing device, such as a mouse, to select items.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.24

osutusseadis

Sümboli või kursori * ekraanil liigutamiseks kasutatav instrument.
Näide:
Hiir, * juhtkuul, * juhtkang.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.24

pointing device

An instrument used to move a symbol or a cursor on a screen.
Näide:
Example - A mouse, a trackball, or a joystick.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.33

otseaadress

Aadress, mis identifitseerib asukoha, viiteta muud aadressi sisaldavale mälupesale.
Märkus:
Asukoht võib olla mälupesa või seade.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.33

direct address

An address that identifies a location without reference to a storage location containing another address.
Märkus:
The location may be a storage location or a device.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.23

otseandmed

Käsus sisalduvad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.23

immediate data

Data contained in an instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.09

otsekasutaja

Kasutaja, kes osaleb sõnumipostis * sõnumipostisüsteemi otse kasutades.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.09

direct user

A user that engages in message handling by direct use of the message handling system.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.08.10

otsekutse

Teenus, mille kaudu andmesidevõrk tõlgendab saate nõude signaali käsuna luua ühendus ühe või mitme eelnevalt kasutaja määratud andmejaamaga, vabastades seega kasutaja vajadusest anda saate algatamisel aadressi * valimissignaale.
Märkus:
See teenus võimaldab tavalisest kiiremini saadet algatada. Teiste võrgukasutajate suhtes ei anta ühenduse loomisel eriprioriteeti. Etteantud aadressid kinnistatakse mingiks kokkulepitud perioodiks.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.10

direct call facility

A facility through which the data network interprets the call request signal as an instruction to establish a connection to one or more data stations previously designated by the user, thereby relieving the user of the need to provide address * selection signals during call set-up.
Märkus:
NOTE -This facility may permit a faster call set-up than usual. No special priority is implied over other users of the network establishing a connection. The designated addresses are assigned for an agreed period of time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur