[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
23.06.33

märgistuskeel

Dokumendi sisse ta töötluse hõlbustamiseks paigutatavatest manuskäskudest koosnev keel.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.33

markup language

A language that consists of embedded commands to be included in a document as an aid to processing it.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.51

märgituvastus

Märkide tuvastamine automaatsete vahenditega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.51

character recognition

The identification of characters by automatic means.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.17

märgivahetusfunktsioon

Funktsioon, mis võimaldab muuta kalkulaatoris hoitava arvu märgi vastupidiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.17

sign change function

The function that allows a reversal of the sign of a number held in a calculator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.01.01

märk

Andmete esituseks, korralduseks või juhtimiseks kasutatava elemendihulga liige.
Märkus:
Märke võib liigitada nii:
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.01.01

character

A member of a set of elements that is used for the representation, organization, or control of data.
Märkus:
Characters may be categorized as follows:
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.02.11

märk

Andmete esituseks, korralduseks või juhtimiseks kasutatava elemendihulga liige.
Märkus:
Märke võib liigitada nii:
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.11

character

A member of a set of elements that is used for the representation, organization, or control of data.
Märkus:
Characters may be categorized as follows:
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.34

märkeseadis

Ühe või mitme kuvaelemendi märkimiseks kasutatav sisendseade.
Näide:
valguspliiats.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.34

pick device

An input unit used to specify one or more display elements.
Näide:
Example - A lightpen.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.05

märkprotokoll

Andmesidelüli * protokoll, mille kohaselt nii kasutaja andmed kui ka andmelüli juhtimise funktsioonid kodeeritakse spetsiifiliste märkidena.
Näide:
Lüli baasjuhtimise protokoll.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.05

character-oriented protocol

A data link * protocol in which both user data and data link control functions are coded as specific characters.
Näide:
A basic mode link control protocol.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.16

märktüüp

Ordinaaltüüp, mille iga andmeobjekt esitab märki.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.16

character type

A ordinal type, each data object of which represents a character.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.05

määramatus

Sõnumiallika teatava sõnumi hulga tinglik entroopia teatava sõnumihulga korral sõnumineelus, mis on ühendatud sõnumiallikaga teatava kanali kaudu.
Märkus:
Määramatus on keskmine lisa infosisaldus, mis tuleb iga sõnumi kohta anda sõnumineelu, et korrigeerida häiringulisest kanalist mõjutatud vastuvõetud sõnumeid.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.05

equivocation

The conditional entropy of a specific set of messages at a message source given a specific set of messages at a message sink which is connected to the message source by a specific channel.
Märkus:
The equivocation is the mean additional information content that must be supplied per message at the message sink to correct the received messages affected by a noisy channel.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.13

määramatus

Olukord, mis tekib siis, kui konsultatsiooni käigus ei saa mingit väärtust kindlaks teha või kui teadmusbaasis jääb mingi fakt või reegel kaheldavaks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.13

uncertainty

A condition appearing when a value cannot be determined during consultation, or a fact or a rule in the knowledge base remains in doubt.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.21

määratletud protsess

protsess, mida hallatakse (plaanitakse, seiratakse ja korrigeeritakse) ning mis on organisatsiooni kohandusjuhiste järgi organisatsiooni tüüpprotsessistiku hulgast kohandatud
Märkus:
MÄRKUS. Määratletud protsessil on hooldatud protsessikirjeldus ning ta annab panuse organisatsiooni protsessivaradesse töösaadustena, mõõtudena ja muu teabena protsessi täiustamiseks. Projekti määratletud protsess loob aluse projekti tööde ja tegevuste plaanimisele, sooritamisele ja täiustamisele.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.21

defined process

a process that is managed (planned, monitored and adjusted), and tailored from the organization’s set of standard processes according to the organization’s tailoring guidelines
Märkus:
NOTE A defined process has a maintained process description; and contributes work products, measures, and other process improvement information to the organization’s process assets. A project’s defined process provides a basis for planning, performing, and improving the project’s tasks and activities of the project.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur