[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
31.02.17

mõiste spetsialiseerimine

mõiste ahendamine (synonym)

Mõiste kirjelduse haardeulatuse kitsendamine temaga kirjeldatava näitehulga kahandamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.17

concept specialization

Narrowing the scope of a concept description by reducing the set of examples it describes.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.19

mõiste valideerimine

Induktiivne meetod õpitud mõistete testimiseks kirjelduste rakendamisega katselistele näidetele ja eksimismaatriksi arvutamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.19

concept validation

An inductive method of testing learned concepts by applying their descriptions to tentative examples and by computing a confusion matrix.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.07

mõiste õppimine

mõisteõpe (synonym)

Mõiste esituse ehitamine rakendades olemasolevat teadmust uuele informatsioonile uue teadmuse tuletamiseks ja selle talletuseks järgneva kasutamise eesmärgil.
Märkus:
Mõiste õppimine võib hõlmata interaktsiooni selle mõiste versiooniruumi ja näiteruumi vahel. See interaktsioon võib omakorda hõlmata algsete väidete ümberformuleerimist või teisendamist, katsetamist ning proovinäidete valimist.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.07

concept learning

Building a concept representation by applying existing knowledge to new information in order to derive new knowledge and store it for subsequent use.
Märkus:
Concept learning may involve an interaction between the version space and the example space of that concept. This interaction may in turn involve reformulation or transformation of initial assertions, experimentation, and selection of tentative examples.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.12

mõiste üldistus

Mõiste kirjelduse haardeulatuse laiendamine lisanäidete hõlmamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.12

concept generalization

An extension of the scope of a concept description so as to include more examples.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.09.02

mõnitus

fleim (synonym)

Kõigutamatu arvamusavaldus või kriitika millegi kohta, tavaliselt otsekohese noriva ütlusena foorumil või elektronposti süsteemis.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.09.02

flame (noun)

flaming (synonym)

A strong opinion or criticism of something, usually as a frank, inflammatory statement in a forum or in an electronic mail system.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.29

mõõteväli

Ala, kus võib paikneda objekt või objektid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.29

field of measurement

The area within which an object (30.01.07 A) or objects may be positioned.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.29

mähkimine

Kuvaruumi teises otsas selle pildi osa kuvamine, mis muidu jääks väljapoole kuvaruumi.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.29

wraparound

Displaying, at the opposite end of the display space, the part of a display image that would otherwise lie outside that display space.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.13

mälu

Kogu adresseeritav salvestusruum töötlusseadmes ja teistes sisemäludes, mida kasutatakse käskude * täitmiseks.
Märkus:
Kalkulaatorites, * mikroarvutites ja mõnedes miniarvutites tuleb terminile „põhimälu„ eelistada terminit „mälu„.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.13

memory

All of the addressable storage space in a processing unit and other internal storages that is used to execute * instructions.
Märkus:
In calculators microcomputers, and some minicomputers, the term „memory„ is preferred to the term „main storage„.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.11

mälu

Kogu adresseeritav käskude * täitmiseks kasutatav talletus ruum töötlusseadmes ja kõigis muudes sisesalvestites.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.11

memory

All of the addressable storage space in a processing unit and all other internal storage that is used to execute * instructions.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.04.07

mäluindikaator

Visuaalne indikaator, mis näitab, et arvu hoitakse mälus.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.07

memory indication storage indication

A visual indication that a number is being held in the memory.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.28

mälukaitse

Mäluseadmele või ühele või enamale mälupesale juurdepääsu piiramine kirjutuse, * lugemise või mõlema tõkestamise teel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.28

storage protection

Limitation of access to a storage device, or to one or more storage locations, by preventing writing or reading or both.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur