[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.03.33

mittehierarhiline plaanimine

Plaanimine, mis valib etteantud plaanikogumist skemaatilisi plaane ja konkretiseerib neid konkreetse probleemi konteksti jaoks probleemilahenduse * operatsiooniga.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.33

nonhierarchical planning

Planning that selects skeleton plans from a predetermined set of plans and instantiates them by means of problem-solving * operation for a particular problem context.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.08

mitteidentsustehe

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui kõigi operandide Boole'i väärtus ei ole ühesugune.
Märkus:
Kahe operandiga mitteidentsustehe on mitteekvivalentsitehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.08

non-identity operation

The Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if all the operands do not have the same Boolean value.
Märkus:
A non-identity operation on two operands is a non-equivalence operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.16

mitteprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mille programmi ei saa kasutaja muuta.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.16

nonprogrammable calculator

A calculator whose program cannot be changed by the operator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.23

mitteprotseduurkeel

Programmikeel, mis võimaldab väljendada, andmata spetsiifilisi lauseid või käske * täitmiseks spetsiifilises järjestuses, mida tuleb andmetöötlussüsteemi toimingutega saavutada.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.23

nonprocedural language

A programming language that provides the means to state what is to be achieved by the actions of a data processing system without giving specific statements or instructions to be executed in a specific sequence.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.04.06

mobiilsus

teisalduvus (synonym)

Programmi omadus, mis võimaldab teda täita mitmesugust tüüpi andmetöötlussüsteemides, ilma et programmi konverteeritaks mingisse teise keelde või arvestatavalt muudetaks.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.04.06

portability (of a program)

The capability of a program to be executed on various types of data processing systems without converting the program to a different language and with little or no modification.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.04.08

modem

Funktsionaalüksus, mis moduleerib ja demoduleerib signaale.
Märkus:
Sageli kasutatakse modemit digitaalsignaalide edastamise võimaldamiseks analoog- edastusvahendite kaudu.
2: Sõna „modem„ on lühend sõnast MOdulaator-DEModulaator.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.04.08

modem

A functional unit that modulates and demodulates signals.
Märkus:
Frequently, a modem is used to enable digital signals to be transmitted over analog transmission facilities.
The word „modem„ is a contraction of MOdulator-DEModulator.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.13

moderaator

Isik, kes raalkonverentsil võtab pakutavad artiklid vastu ja võib neid aktsepteerida, muuta või tagasi lükata.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.13

moderator

In a computer conference, a person who receives the proposed articles and may accept, modify, or reject them.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.12

modereeritav konverents

Raalkonverents, milles osalejad vahetavad sõnumeid moderaatori kaudu, kes võib sõnumeid aktsepteerida, muuta või tagasi lükata.
Märkus:
See artikkel on ISO/IEC 2382-27: 1994 artikli 27.03.06 modifitseeritud variant.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.12

moderated conference

A computer conference in which participants exchange messages via a moderator who may accept, modify, or reject them.
Märkus:
This entry is a modified version of the entry 27.03.06 in ISO/IEC 2382-27: 1994.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.06

modereeritav konverents

Raalkonverents, milles osalejad vahetavad sõnumeid moderaatori kaudu, kes võib sõnumeid aktsepteerida, redigeerida või tagasi lükata.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.06

moderated conference

A computer conference in which participants exchange messages via a moderator who may accept, edit or reject them.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.25

modifitseeritud sagedusmodulatsioonsalvestus

MFM-salvestus (synonym)

Baasita salvestus, mille korral magneetimisolek muutub üht sisaldava pesiku keskel ja nulle sisaldavate pesikute vahelisel piiril.
Märkus:
Vt. joonis 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.25

modified frequency modulation recording

MFM recording (synonym)

Non-return-to-zero recording in which there is a change in the condition of magnetization in the center of a cell containing a one, and a change in the boundary between two cells each of which contains a zero.
Märkus:
See figure 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.08

modulaarprogrammeerimine

Tarkvara arenduse metoodika, mille puhul tarkvara töötatakse välja moodulite kogumina.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.08

modular programming

A software development technique in which software is developed as a collection of modules.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur