[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.02.30

metareegel

Mingi teise reegli või reeglikogumi kehtivustingimusi, -astet ja -viisi ettekirjutav reegel.
Märkus:
Ekspertsüsteemides ja reegelsüsteemides võivad metareeglid olla tõhusateks juhtimismehhanismideks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.30

metarule

A rule that prescribes the conditions, order, and manner in which another rule or a given set of rules should apply.
Märkus:
Metarules may be effective control mechanisms in expert systems and rule-based systems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.25

metateadmus

Teadmus teadmuse struktuuri, kasutamise ja juhtimise kohta.
Märkus:
Ekspertsüsteemides ja teistes teadmussüsteemides võib metateadmus olla tõhusaks juhtimismehhanismiks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.25

metaknowledge

Knowledge about the structure, use and control of knowledge.
Märkus:
Metaknowledge may be an effective control mechanism in expert systems and other knowledge-based systems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.26

MFLOPS

megaflops (synonym)

Töötlusjõudluse mõõtühik, võrdub ühe miljoni ujukomatehtega sekundis.
Märkus:
Seda mõõtühikut kasutatakse arvuti teadusrakendustes.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.26

MFLOPS

megaflops (synonym)

A unit of measure of processing performance equal to one million floating-point operations per second.
Märkus:
This unit of measure is used in scientific computer applications.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.10

MHEG

Hüpermeedium- või multimeedium * objektide struktureerimise standardmeetod.
Märkus:
MHEG tuleneb nimetusest „Multimeedium- ja hüpermeediuminformatsiooni kodeerimise spetsialistide rühm„.
MHEG on määratletud standardis ISO/IEC 13522-1.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.10

MHEG

A standardized way of structuring hypermedia * objects or multimedia objects.
Märkus:
- MHEG is derived from „Multimedia and Hypermedia Information Coding Expert Group „.
- MPEG is defined in ISO/IEC 13522-1.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.02

MIDI

digitaalne pilliliides (synonym)

Muusika alal digitaalsete muusikariistade liidestamiseks kasutatav standard.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.02

MIDI

musical instrument digital interface (synonym)

The standard used in the music industry for interfacing digital musical instruments.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.12

mikroandur

Seade väikeste visuaalsete, taktiilsete või kuuldeliste sisendsignaalide hõiveks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.12

microsensor

Device for sensing small-scale visual, tactile or auditive input.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.19

mikroarvuti

Digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest või mitmest mikroprotsessorist ning sisaldab mäluseadet ja sisend-väljund vahendeid.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.19

microcomputer

A digital computer whose processing unit consists of one or more microprocessors, and includes storage and input-output facilities.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.08.05

mikroassembler

Mikroprogramme sümbolkujult kahend kujule transleeriv * programm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.05

microcode assembler

A program that translates * microprograms from symbolic form into binary form.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.10

mikrodiagnostika

Funktsionaalüksusesse kuuluvat või (vastavalt vajadusele) väljaspool asuvat spetsialiseeritud mikroprogrammi kasutav diagnostika meetod.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.10

microdiagnostics

A diagnostic technique that uses a special-purpose microprogram incorporated in a functional unit, or externally based, as necessary.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.08.04

mikrokood

Mikrokäskude kogum, mis moodustab mikroprogrammi, selle osa või mikroprogrammide kogumi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.04

microcode

A collection of microinstructions, comprising part of, all of, or a set of microprograms.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.08.01

mikrokäsk

Direktiiv, mis spetsifitseerib ühe või mitu elementaar operatsiooni, mis on vajalikud masinakäsu või muu iseseisva riistvara funktsiooni täitmiseks, ja mis märgib nende operatsioonide operandid.
Märkus:
Mikrokäsud on tõelised masinakäsud ja mikrokoodi kasutatakse virtuaalmasina loomiseks, mille käsustik tundub kasutajasõbralikum.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.01

microinstruction

A directive that specifies one or more of the basic operations needed to carry out a machine instruction or another selfcontained hardware function, and that denotes the operands belonging to these operations.
Märkus:
Microinstructions are the true machine instructions, and microcode is used to create a virtual machine that appears to have a more user-friendly * instruction set.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur