[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.06.19

malltuvastus

Meetod kujundite või kuju tuvastamiseks mallidega võrdluse teel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.19

template matching

A technique in which patterns or shapes are detected by comparison with templates.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.20

mallvõrdlus

Malli kasutav kujuvõrdlus.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.20

template matching

Pattern matching using a template.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.03

Manchesteri kodeerimine

bifaaskodeerimine (synonym)

Kahend- faaskodeerimine, kus igale bitile kinnistatud ajavahemiku poolitab siire, mille suund määrab biti väärtuse.
Märkus:
Siire võib aset leida mingi füüsikalise muutuja (näiteks pinge, magnetilise polaarsuse või valguse intensiivsuse) kahe oleku vahel.
Kui füüsikaline muutuja on elektriline, sõltub see kodeerimistüüp polaarsusest ning on vaba alaliskomponendist.
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.03

Manchester encoding

A binary * phase encoding in which the time interval assigned to each bit is divided in half by a transition whose direction determines the value of the bit.
Märkus:
The transition may occur between two states of a physical variable such as voltage, magnetic polarity, or light intensity.
If the physical variable is electrical, this type of encoding is polarity-dependent and is free of a DC component.
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.14

mandaat

Olemi väidetava identsuse tõendamiseks teisaldatavad * andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.14

credentials

Data that are transferred to establish the claimed identity of an entity.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.04.03

manipuleeriv tööstusrobot

Automaatselt juhitav ümberprogrammeeritav mitmeotstarbeline mitme vabadusastmega manipulatsioonimasin, mis võib kasutamiseks tööstus automaatika rakendustes olla kohtkindel või mobiilne.
Märkus:
Mõnikord kasutatakse manipuleerivate tööstusrobotite kohta nimetusi „kinnisrobot„ ja „mobiilrobot„.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.04.03

manipulating industrial robot

An automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, manipulative machine with several degrees of freedom, which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications.
Märkus:
The terms „fixed robot„ and „mobile robot„ are sometimes used to refer to manipulating industrial robots.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.03

mantiss

Ujukomaesituses, * numeraal, mis esitatava reaalarvu leidmiseks korrutatakse astendatud ilmutamata ujukomabaasiga.
Näide:
Vt. artikli 05.04.02 näide.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.03

mantissa

In a floating-point representation, the numeral that is multiplied by the exponentiated implicit floating-point base to determine the real number represented.
Näide:
See the example of entry 05.04.02.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.10

manus-andmebaasikeel

manuskeel (synonym)

Traditsioonilisele programmikeelele lisatud lausete kogum andmebaaside kasutamiseks.
Näide:
manus-SQL Cobolis.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.10

embeddeddatabaselanguage

embeddedlanguage (synonym)

A set of statements for using databases, added to a conventional programming language.
Näide:
Embedded SQL in COBOL.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.22

manuskäsk

Teksti osana sisestatud tekstitöötlus märk, mis interpreteeritakse dokumendi vormindamisel prindivaate jaoks või prindi faili loomiseks, või dokumendi printimisel.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.22

embedded command

A text processing command, entered as part of the text, that is interpreted when a document is formatted for print preview or for creation of a print file, or when the document is printed.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.11

Markovi peitmudel

Signaali mudel, milles iga signaalilõigu olek esitatakse Markovi protsessi ühe olekuna ja milles need olekud ei ole otseselt vaadeldavad.
Märkus:
Markovi protsess on juhuslik protsess, mis koosneb reast olekutest, kusjuures ühest olekust teise siirdumise tõenäosus sõltub ainult neist kahest olekust, mitte aga eelmistest olekutest.
Lausungi tuvastuseks arvutab süsteem tõepära, et see genereeriti kõigi treeningu ajal tuletatud mudelitega. Lausung tuvastatakse sõnana või muu üksusena, millele mudel annab kõrgeima tõepärahinde.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.11

hidden Markov model

HMM (synonym)

A model of signal, in which the state of each signal segment is represented as a state in a Markov process and in which these states are not directly observable.
Märkus:
A Markov process is a stochastic process consisting of a series of states in which the probability of transition from one state to another depends only on the two states and not on preceding states.
To recognize an utterance, the system computes the likelihood that it was generated by each of the models derived during training. The utterance is recognized as the word whose model gives the highest likelihood score.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.11

marsruuter

Funktsionaalüksus, mis loob tee läbi ühe või mitme arvutivõrgu.
Märkus:
OSI- mudelile vastavates arvutivõrkudes töötab marsruuter võrgukihis.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.11

router

A functional unit that establishes a path through one or more computer networks.
Märkus:
In OSI conforming computer networks, a router operates at the network layer.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.06

masinakeel

Ainult konkreetse arvuti või arvutiklassi masinakäskudest koosnev tehiskeel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.06

machine language

An artificial language composed only of the machine instructions of a specific computer or class of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur