[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
21.05.08

maksimaalne lubatav sünfaashäiring

Sisendi alamsüsteemile toimiva sünfaashäiringu suurim väärtus, mis ei tekita ahelate kahjustusi, kuid talitlus võib ajutiseks lakata.
Märkus:
Kui tähendus on kontekstis selge, võib selle termini lühendada kujule „maksimaalne lubatav häiring„.
Kehtib järgmine seos: maksimaalne sünfaashäiring on väiksem kui maksimaalne korvatav sünfaashäiring, see aga on väiksem kui „maksimaalne lubatav sünfaashäiring„.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.05.08

maximum allowable common mode overvoltage

The highest value of the common mode voltage that can be applied to an input subsystem without causing circuit damage, but with the possibility of a temporary loss of function.
Märkus:
If it is clear from the context, this term may be shortened to „Maximum allowable overvoltage„.
The following relationship exists: the maximum common mode voltage is lower than the maximum operating common mode voltage which is lower than the „maximum allowable common mode overvoltage„.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
21.05.03

maksimaalne normaalhäiring

Normaalhäiringu suurim väärtus, mille puhul alamsüsteem jätkab talitlust vastavalt oma tehnilistele andmetele.
Märkus:
Kehtib järgmine seos: „Maksimaalne normaalhäiring„ on väiksem kui maksimaalne korvatav normaalhäiring, see aga on väiksem kui maksimaalne lubatav normaalhäiring.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.05.03

maximum normal mode voltage

The highest value for the normal mode voltage at which the subsystem will continue to operate according to its specifications.
Märkus:
The following relationship exists: the „maximum normal mode voltage„ is lower than the maximum operating normal mode voltage which is lower than the maximum allowable normal mode overvoltage.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
21.05.04

maksimaalne sünfaashäiring

Sünfaashäiringu suurim väärtus, mille puhul alamsüsteem jätkab talitlust vastavalt oma tehnilistele andmetele.
Märkus:
Kehtib järgmine seos: „Maksimaalne sünfaashäiring„ on väiksem kui maksimaalne korvatav sünfaashäiring, see aga on väiksem kui maksimaalne lubatav sünfaashäiring.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.05.04

maximum common mode voltage

The highest value for the common mode voltage at which the subsystem will still operate according to its specifications.
Märkus:
The following relationship exists: the „maximum common mode voltage„ is lower than the maximum operating common mode voltage which is lower than the maximum allowable common mode overvoltage.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
30.02.12

mall

Pilt või pildiosa, mida kasutatakse teiste piltidega võrdlemiseks või nende genereerimiseks.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.12

template

An image (30.01.08) or a part of an image that is used to compare with or to generate other images.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
28.02.09

mall

Etalon kujund, mida võrreldakse kogu tuvastatava olemi või ta osaga.
Märkus:
Malle kasutatakse märgituvastuses, sihtmärgi avastamiseks, kõnetuvastuses jne.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.09

template

A reference pattern that is compared with the whole or part of an entity to be recognized.
Märkus:
Templates are used in character recognition, target detection, speech recognition, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
30.06.19

malltuvastus

Meetod kujundite või kuju tuvastamiseks mallidega võrdluse teel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.19

template matching

A technique in which patterns or shapes are detected by comparison with templates.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
28.03.20

mallvõrdlus

Malli kasutav kujuvõrdlus.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.20

template matching

Pattern matching using a template.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
09.05.03

Manchesteri kodeerimine

bifaaskodeerimine (synonym)

Kahend- faaskodeerimine, kus igale bitile kinnistatud ajavahemiku poolitab siire, mille suund määrab biti väärtuse.
Märkus:
Siire võib aset leida mingi füüsikalise muutuja (näiteks pinge, magnetilise polaarsuse või valguse intensiivsuse) kahe oleku vahel.
Kui füüsikaline muutuja on elektriline, sõltub see kodeerimistüüp polaarsusest ning on vaba alaliskomponendist.
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.03

Manchester encoding

A binary * phase encoding in which the time interval assigned to each bit is divided in half by a transition whose direction determines the value of the bit.
Märkus:
The transition may occur between two states of a physical variable such as voltage, magnetic polarity, or light intensity.
If the physical variable is electrical, this type of encoding is polarity-dependent and is free of a DC component.
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
08.01.14

mandaat

Olemi väidetava identsuse tõendamiseks teisaldatavad * andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.14

credentials

Data that are transferred to establish the claimed identity of an entity.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
24.04.03

manipuleeriv tööstusrobot

Automaatselt juhitav ümberprogrammeeritav mitmeotstarbeline mitme vabadusastmega manipulatsioonimasin, mis võib kasutamiseks tööstus automaatika rakendustes olla kohtkindel või mobiilne.
Märkus:
Mõnikord kasutatakse manipuleerivate tööstusrobotite kohta nimetusi „kinnisrobot„ ja „mobiilrobot„.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.04.03

manipulating industrial robot

An automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, manipulative machine with several degrees of freedom, which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications.
Märkus:
The terms „fixed robot„ and „mobile robot„ are sometimes used to refer to manipulating industrial robots.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
05.04.03

mantiss

Ujukomaesituses, * numeraal, mis esitatava reaalarvu leidmiseks korrutatakse astendatud ilmutamata ujukomabaasiga.
Näide:
Vt. artikli 05.04.02 näide.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.03

mantissa

In a floating-point representation, the numeral that is multiplied by the exponentiated implicit floating-point base to determine the real number represented.
Näide:
See the example of entry 05.04.02.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur