[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
26.02.08

lülikiht

Kiht, mis annab teenuseid * võrgukihi * subjektide vaheliseks andmete teisalduseks, tavaliselt naabersõlmede vahel.
Märkus:
Lülikiht avastab võimalikke füüsilises kihis tekkivaid vigu ja võib neid ka parandada.
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.08

data link layer

The layer that provides services to transfer data between network layer * entities, usually in adjacent nodes.
Märkus:
The data link layer detects and possibly corrects errors that may occur in the physical layer.
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.31

lüli kõrgjuhtimine

Andmesidelülide juhtimine bittprotokolliga, kasutades ISO/IEC infovahetusstandardiga 3309 määratletud kaadri struktuuri.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.31

high-level data link control

HDLC (synonym)

Control of data links by means of a bit-oriented protocol using the frame structure defined in ISO/IEC Standard 3309 for information interchange.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.09

lüüs

Kaht erineva võrguarhitektuuriga * arvutivõrku ühendav funktsionaalüksus.
Näide:
kohtvõrgulüüs, meililüüs.
Märkus:
Arvutivõrgud võivad olla kohtvõrgud, laivõrgud või muud tüüpi võrgud.
See määratlus on üldisem kui ISO/IEC 2382-25:1992 määratlus 25.01.14.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.09

gateway

A functional unit that connects two computer networks with different network architectures.
Näide:
LAN gateway, mail gateway.
Märkus:
The computer networks may be either local area networks, wide area networks, or other types of networks.
This definition is more general than the definition 25.01.14 in ISO/IEC 2382-25:1992.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.05.10

maanimi

Maad identifitseeriv tüüp atribuut.
Märkus:
Üldiselt on maanimi standardile ISO 3166 vastav kahetäheline maa tähis.
Vt tabel 1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.10

country name

A standard attribute that identifies a country.
Märkus:
The country name is generally the two-letter symbol of the country, according to ISO 3166
See table 1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.12.04

maatriks-pildiandur

Valgustundlike elementide ridadest ja veergudest koosnev pildiandur.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.04

area array sensor

matrix array sensor (synonym)

A vision sensor (30.12.07) consisting of rows and columns of light-sensitive elements.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.16

maatriksprinter

Printer, mis prindib punktidega esitatud märke või pilte.
Märkus:
Kui maatriksprinterit kasutatakse ainult graafika prindiks, võidakse teda nimetada maatriks plotteriks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.16

dotmatrixprinter

dotprinter (synonym)

A printer that prints characters or images represented by dots.
Märkus:
When a dot printer is used for graphics only, it may be called a dot plotter.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.06

madalaim koht [bitt]

Positsioonsüsteemis, * numbri koht [ biti koht], millel on vähim kasutatav kaal.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.06

least significant digit [bit]

LSD [LSB] (synonym)

In a positional representation system, a digit [ bit ] place having the smallest weight used.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.04

madalpääsfilter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.04

low-pass filter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.14

magistraaalvõrk

Arvutivõrgu * alamvõrk, mis ühendab lõppsõlmi või teisi alamvõrke ning millele on omane kiire andmeside.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.14

backbone

backbone network (synonym)

In a computer network, a subnetwork that connects end nodes or other subnetworks and that is characterized by high-speed data communication.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.02.01

magistraal

Arvutisüsteemi * protsessiliidesega ühendav vahend protsessiarvutis.
Märkus:
Magistraalina võidakse kasutada siini.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.02.01

highway

In a process computer system, the means for interconnection between the computer system and the process interface system.
Märkus:
A bus may be used as a highway.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.24

magistraalikolmik

Füüsiline seadis, mis ühendab jaamakaabli kaudu andmejaama * magistraalkaabliga.
Märkus:
Magistraalikolmik sisaldab vahendid jaama võrkuühendamiseks või ta väljajätuks möödaviiguga.
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.24

trunk coupling unit

trunk connecting unit (synonym)

TCU (synonym)

A physical device that connects a data station to a trunk cable by means of a drop cable.
Märkus:
The trunk coupling unit contains the means for inserting the station into the network or bypassing it.
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur