[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.06.24

lugemistrakt

Lugemispunktiga trakt riideris.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.24

read path

In a reader, the path that has a read station.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.37

lugemistsükliaeg [kirjutustsükliaeg]

Minimaalne ajavahemik eraldi lugemis- ja kirjutus tsüklitega mäluseadme järjestikuste lugemistsüklite [kirjutustsüklite] alguste vahel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.37

read [write] cycle time

The minimum time interval between the starts of successive read [ write ] cycles of a storage device that has separate reading and writing cycles.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.40

lukustus

Ressursi jaotusmeetod, mille puhul ühisressursse kaitstakse lubades pöördust korraga ainult ühelt seadmelt või protsessilt ja välistades selle teistelt.
Näide:
andmete * lugemise keeld nende värskendamise ajal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.40

lockout

A technique for allocation of resources in which shared resources are protected by permitting access by only one device or process at a time and excluding others.
Näide:
To prohibit reading of data while they are being updated.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.05.21

luminofoor
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.05.21

phosphor
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.16

luurima

Raalkonverentsil toimuvat passiivselt jälgima.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.16

to lurk

To passively observe activities in a computer conference.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.17

lõikamine ja kleepimine

Funktsioon, mis võimaldab kasutajal teisaldada või kopeerida teksti või graafikat dokumendist * lõikepuhvrisse, kasutamiseks samas või teises dokumendis.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.17

cut and paste

A function that enables a user to move or copy * text or graphics from a document to a clipboard for use in the same or a different document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.50

lõikemask

Pikselrastriga või ristkülikute loendiga määratletud regioon, mille piiridest väljaspool lõigatakse kuvatavad andmed ära.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.50

clip mask

A region, defined by either a pixel map or a list of rectangles, outside whose boundary the displayed data are truncated.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.18

lõikepuhver

lõikelaud (synonym)

Talletus ala teksti või graafika ajutiseks hoideks korduskasutuseni samas või teises dokumendis.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.18

clipboard

A storage area for temporarily holding text or graphics for reuse in the same or a different document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.12

lõikpiir

Sirglõikude ja kaarte jadast koosnev piir.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.12

concurve

A boundary (30.03.10) consisting of a chain of straight lines and arcs.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.03

lõiksüntees

Kõnesünteesi meetod, mis seisneb sünteesitud või eelsalvestatud kõne üksuste ühendamises jadaks.
Märkus:
Sünteesitud kõneüksused võidakse saada soovitud helikõrguste harmooniliste komponentide summeerimisega, kaalutuna spektraalse esiletõusuga vastaval sagedusel. Eelsalvestatud kõneüksusteks võivad olla foneemid, difoonid, silbid, sõnad jne.
Otsesünteesiga võrreldes vajatakse taasesituse ajal kõnesignaali taasteks rohkem arvutusi, kuid mälu tarve ühe sõnumi kohta on väiksem.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.03

concatenation synthesis

A method of speech synthesis that consists in chaining synthesized or prerecorded speech units.
Märkus:
Synthesized speech units may be obtained by summing up waveforms at several harmonics of the intended pitch weighted by the spectral prominence at that frequency. Prerecorded speech units may be phonemes, * diphones, syllables, words, etc.
When compared with direct waveform synthesis, more computation is required at the time of playback to recreate the speech signal, but the storage requirements per message are reduced.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.17

lõim

Teises protsessis (2) asuv ja tema ressursse kasutav protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.17

thread

A process (2) within another process that uses the ressources of the latter process.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur