[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.08.01

loend

nimistu (synonym)

list (synonym)

Andmeelementide * korrastatud kogum.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.01

list

An ordered set of data elements.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.08.07

loenditöötlus

Loendi kujul olevate andmete * töötlus meetod.
Märkus:
Harilikult kasutatakse ahelloendeid, nii et andmeelementide järjestust saab muuta nende füüsilisi asukohti muutmata.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.07

list processing

A method of processing * data in the form of lists.
Märkus:
Chained lists are usually used so that the order of the data elements can be changed without altering their physical locations.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.14

loendtüüp

Ordinaaltüüp, mille andmeobjektid on sellise andmetüübi * deklaratsioonis ilmutatult nummerdatud.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.14

enumeration type

enumerated type (synonym)

An ordinal type whose data object s are explicitly enumerated in the declaration of such a data type.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.22

loendur mooduliga n

Loendur, milles esitatav arv loenduse käigus pärast maksimaalväärtuseni n-1 jõudmist naaseb nulli.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.22

modulo-n counter

A counter in which the number represented reverts to zero in the sequence of counting after reaching a maximum value of n-1.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.21

loendur [reversiivloendur]

Funktsionaalüksus lõpliku arvu olekutega, mis esitavad mingeid arve, mida saab sobiva signaali vastuvõtul suurendada [suurendada või vähendada] ühiku võrra või mingi antud konstandi võrra.
Märkus:
Harilikult on see seadis võimeline viima arvu mingile etteantud väärtusele, näiteks nullile.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.21

counter [reversible counter]

A functional unit with a finite number of states each of which represents a number that can be, upon receipt of an appropriate signal, increased [increased or decreased] by unity or by a given constant.
Märkus:
This device is usually capable of bringing the represented number to a specified value, for example, zero.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.10

loendusiteratsioon

Iteratsiooniskeem, mis lõpetab silmuse * täitmise mitte tingimuse täitumisel, vaid pärast teatavat arvu iteratsioone.
Näide:
do-silmus Fortranis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.10

fixed-count iteration

An iteration scheme that terminates execution of a loop after a specific number of iterations rather than until a specific condition occurs.
Näide:
The „do„ loop of Fortran.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.08

logaritmi karakteristik

karakteristik (synonym)

Logaritmi esituse täisosa, mis võib olla positiivne või negatiivne.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.08

characteristic (of a logarithm)

The integer part, which may be positive or negative, of the representation of a logarithm.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.09

logaritmi mantiss

mantiss (synonym)

Logaritmi esituse mittenegatiivne murdosa.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.09

mantissa (of a logarithm)

The non-negative fractional part of the representation of a logarithm.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.04

loger

Funktsionaalüksus, mis registreerib sündmusi ja füüsilisi tingimusi, tavaliselt kronoloogiliselt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.04

logger

A functional unit that records events and physical conditions, usually with respect to time.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.12

logima

Funktsionaalüksuse sisemist olekut avastatud rikke korral hoolduse või selle soodustamise eesmärgil mäluseadmesse salvestama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.12

journalize (verb)

log out (synonym; verb)

To save into a storage device the internal status of a functional unit in the event of a detected fault for the purpose of facilitating maintenance.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.18

lohistamine

Kuvaelementide ümberpaigutamine ekraanil * osutusseadisega.
Märkus:
Tavaliselt vajutatakse lohistamiseks nupp alla, liigutades samal ajal ekraanil * osutit.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.18

dragging

Relocating display elements on a screen with a pointing device.
Märkus:
Dragging is typically done by pressing and holding a pushbutton while moving the pointer on the screen.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur