[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.04.30

litter

Osutusseadis, mida tuleb piltide trassimisel sisend punktide fikseerimiseks käsitsi liigutada graafikalaua pinnal.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.30

puck

A pointing device that must be positioned manually on the pad of a graphics tablet in order to register input points when tracing display images.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.59

liugur

Kerimisribal asuv liikuv ala, mis näitab parajasti kuvaaknas * kuvatavate * andmete või pildi suhtelist asukohta.
Märkus:
Püstliugurit nimetatakse ka liftiks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.59

scroll box

A movable area on the scroll bar that shows the relative position of data or an image currently displayed in a window (1).
Märkus:
The vertical scroll box is also called „elevator„, and the horizontal scroll box is also called „slider box„.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.07

loahaldusprotokoll

Luba kasutavas kohtvõrgus kehtiv reeglistik, mis reguleerib seda, kuidas andmejaam luba saab, kasutab ja edasi annab.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.07

token passing protocol

token passing procedure (synonym)

In a local area network using a token, the set of rules that governs how a data station acquires, uses, and transfers the token.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.13

loasignaal

deblokeerimissignaal (synonym)

deblokeersignaal (synonym)

Mingi sündmuse toimumist lubav signaal.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.13

enabling signal

A signal that permits the occurrence of an event.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.08.01

loend

nimistu (synonym)

list (synonym)

Andmeelementide * korrastatud kogum.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.01

list

An ordered set of data elements.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.08.07

loenditöötlus

Loendi kujul olevate andmete * töötlus meetod.
Märkus:
Harilikult kasutatakse ahelloendeid, nii et andmeelementide järjestust saab muuta nende füüsilisi asukohti muutmata.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.07

list processing

A method of processing * data in the form of lists.
Märkus:
Chained lists are usually used so that the order of the data elements can be changed without altering their physical locations.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.14

loendtüüp

Ordinaaltüüp, mille andmeobjektid on sellise andmetüübi * deklaratsioonis ilmutatult nummerdatud.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.14

enumeration type

enumerated type (synonym)

An ordinal type whose data object s are explicitly enumerated in the declaration of such a data type.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.22

loendur mooduliga n

Loendur, milles esitatav arv loenduse käigus pärast maksimaalväärtuseni n-1 jõudmist naaseb nulli.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.22

modulo-n counter

A counter in which the number represented reverts to zero in the sequence of counting after reaching a maximum value of n-1.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.21

loendur [reversiivloendur]

Funktsionaalüksus lõpliku arvu olekutega, mis esitavad mingeid arve, mida saab sobiva signaali vastuvõtul suurendada [suurendada või vähendada] ühiku võrra või mingi antud konstandi võrra.
Märkus:
Harilikult on see seadis võimeline viima arvu mingile etteantud väärtusele, näiteks nullile.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.21

counter [reversible counter]

A functional unit with a finite number of states each of which represents a number that can be, upon receipt of an appropriate signal, increased [increased or decreased] by unity or by a given constant.
Märkus:
This device is usually capable of bringing the represented number to a specified value, for example, zero.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.10

loendusiteratsioon

Iteratsiooniskeem, mis lõpetab silmuse * täitmise mitte tingimuse täitumisel, vaid pärast teatavat arvu iteratsioone.
Näide:
do-silmus Fortranis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.10

fixed-count iteration

An iteration scheme that terminates execution of a loop after a specific number of iterations rather than until a specific condition occurs.
Näide:
The „do„ loop of Fortran.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.08

logaritmi karakteristik

karakteristik (synonym)

Logaritmi esituse täisosa, mis võib olla positiivne või negatiivne.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.08

characteristic (of a logarithm)

The integer part, which may be positive or negative, of the representation of a logarithm.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur