[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.01.05

liikumise dünaamika

Pildil olevate objektide liikumine, mis tekitab vaatajas mulje, et objektid liiguvad tema liikumatu asukoha suhtes või et ta ise liigub ümber või läbi objektide.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.05

motion dynamics

The movement of objects in a display image which gives the observer the impression either that the objects are moving with respect to his stationary position or that the observer is moving about or within the objects.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.01

liikumise tuvastus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.01

motion sensing
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.03

liin

edastusliin (synonym)

Füüsiline edastusmeedium.
Märkus:
Liin on väljaspool lõpuseadmestikku ja andmekeskjaama asuv kanalikontuuri osa.
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.03

line

transmission line (synonym)

A physical transmission medium.
Märkus:
The line is the portion of a data circuit external to the data circuit-terminating equipment and to the data switching exchange.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.01

liinikood

Kodeerimissüsteem, mis sobib edastuskanali omadustega.
Märkus:
See kodeerimissüsteem võib erineda kodeerimissüsteemi(de)st, mida kasutavad saatev ja vastuvõttev andmelõpmik.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.01

line code

A code that suits the characteristics of a transmission channel.
Märkus:
This code may differ from the code or codes used by the sending and receiving data terminal equipments.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.26

liiniluure

Salajane juurdepääs mingile andmekontuuri osale andmete saamiseks, muutmiseks või lisamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.26

wiretapping

Surreptitious access to a some part of a data circuit to obtain, modify, or insert data.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.43

liitjaam

Lüli kõrgjuhtimisega * andmejaam, mis on võimeline töötama primaarjaama või sekundaarjaamana.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.43

combined station

In high-level data link control, a data station capable of performing the role of a primary station or of a secondary station.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.03

liitlause

Lause, mis sisaldab ühe või mitu lauset, mis on eraldatud nii, et moodustavad lihtlause süntaktilise vaste.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.03

compound statement

A statement that contains one or more statements, so delimited as to be the syntactic equivalent of a simple statement.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.04

liitmine

Funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal lisada varemsisestatud teksti lõppu uue dokumendi või märgistringi.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.04

append

A function or mode that enables a user to add a new document or character string to the end of previously entered text.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.18

liitmisrežiim

Liitmis- ja lahutamis tehete puhul režiim, milles komamärk paigutatakse viimase sisestatud numbri suhtes ettemääratud kohta.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.18

add mode

In addition and subtraction operations, a mode in which the decimal marker is placed at a predetermined location with respect to the last digit entered.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.03.02

liitobjekt

Kahest või mitmest omavahel seotud objektist koosnev objekt.
Märkus:
Liitobjekt võib olla menüü objekt, dialoogiboks või nende kombinatsioon, mida kasutatakse märgistringi sisestuseks.
Vt joonis 4.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.03.02

composite object

An object that contains two or more related objects.
Märkus:
- A composite object may be a menu object, a dialog box, or a composite of these used for the input of a character string.
See figure 4.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.01.05

liitreaalsus

Avardatud taju, mille puhul isik toetub reaalilmale kui võrdlusalusele, kuid kasutab reaalsustaju avardamiseks läbipaistvat (mitte läbipaistmatut) kuva või mingit sekkumatut vahendit.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.01.05

augmented reality

Enhanced perception when a person relies on the real world as a frame of reference but uses a transparent (rather than opaque) display or a nonintrusive means to augment the perception of reality.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur