[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.03.30

laiendatud väljastuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab kuvada või printida järjestikuste tehetega sooritatud arvutuse tulemit, mille numbrite arv ületab kalkulaatori * väljastus võimalused.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.30

extended result output function

The function that allows the facility for displaying or printing the result of a calculation in successive operations where the number of digits in the result exceeds the output capacity of the calculator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.11

laigu adresseerimine

Laigu valimiseks kasutatav mehhanism, näiteks järjestikku adresseerimine, XY-adresseerimine, pereadresseerimine ja adresseerimine laigu identifitseerimisnumbri järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.11

blob addressing

The mechanism used to select a blob (30.03.13), such as sequential addressing, X-Y addressing , family addressing, and addressing by blob-identification number.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.10

laiguanalüüs

Pildianalüüs * algoritmiga, mis tuvastab segmenditud objekte nende geomeetriliste omaduste, näiteks ala perimeetri järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.10

blob analysis

Image analysis using an algorithm that identifies segmented objects (30.01.07 A) according to geometrical properties such as area perimeter.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.12

laigu märgistus

Meetod adresseeritava laigu esiletõstuks pildi kuvamisel, näiteks varjustuse, kursoriga märkimise või tärkmärgistusega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.12

blob labeling

The method of highlighting an addressed blob (30.03.13) on the displayed image (30.01.08) by, for example, shading, cursor marking, or alphanumeric labeling.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.14

laik

Pildi * piirkond, mille kõigil pikselitel on sama värvusväärtus (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.14

blob

A region in an image (30.01.08) in which all pixels (13) have the same color value (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.12

lainekesena esitus

Signaali esitus aja ja sageduse järgi, kasutades sobiva elementaarsignaali laiendust.
Märkus:
MÄRKUS.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.12

wavelet representation

The representation of a signal, both in time and in frequency, using an expansion in respect to a convenient elementary signal.
Märkus:
...
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.14

lai rada

Kopeerimistõrje meetodi osana kettal paikev rajakogum, mis koosneb kahest või mitmest naaber rajast, millele on kirjutatud samad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.14

wide track

A set of two or more adjacent tracks on a disk onto which the same data are written, as part of a method of copy protection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.13

lairiba

Sagedusriba, mida kasutatakse laia sageduste vahemikku nõudvaks rakenduseks.
Märkus:
Lairiba võidakse jagada mitmeks kitsamaks ribaks, millest igaüht võidakse kasutada eri otstarbeks või anda eri kasutajate käsutusse.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.13

broadband

wideband (synonym)

A frequency band that is used for an application requiring wide range of frequencies.
Märkus:
The broadband can be divided into several narrower bands, each of which can be used for different purposes or be made available to different users.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.03

lairiba-kohtvõrk

Kohtvõrk, mis koosneb enam kui ühest kanalist, milles andmed * kodeeritakse, multipleksitakse ja edastatakse kandjate modulatsiooniga.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.03

broadband LAN

A local area network consisting of more than one channel, in which data are encoded, multiplexed, and transmitted with modulation of carriers.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.25

laiutiotsing

Otsing, mis kulgeb otsingupuu kõrgematelt tasemetelt madalamatele, kontrollides enne alumisele naabertasemele siirdumist sõlmi üle kõigi ühe taseme võimalike alternatiivide, kuni jõutakse sihini või mingi etteantud olekuni.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.25

breadth-first search

A search that proceeds from higher to lower levels of a search tree, checking the nodes across all the possible alternatives at one level before going to the next lower level until the goal or a predetermined state is reached.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.11

laivõrk

WAN (synonym)

Võrk., mis annab sideteenuseid kohtvõrgu või regionaalvõrguga võrreldes suuremale geograafilisele alale.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.11

wide area network

WAN (synonym)

A network that provides communication services to a geographic area larger than that served by a local area network or a metropolitan area network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur