[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
11.03.07

lahuti

lahutuslülitus (synonym)

Funktsionaalüksus, mille väljundandmed esitavad ta sisendandmetega esitatud arvude vahet.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.07

subtracter

A functional unit whose output data are a representation of the difference between the numbers represented by its input data.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.39

laiendama

Kuvaakent suurendama.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.39

expand

To enlarge the size of a window (1).
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.16

laiendatav keel

Programmikeel, mida saab muuta kasutaja määratud lisavõimaluste andmiseks programmeerijale või mis saab end sel otstarbel ise muuta.
Näide:
Ada, C++, FORTH, LISP, LOGO, Prolog, Smalltalk.
Märkus:
Vt laiendatavus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.16

extensible language

A programming language that can be altered or can alter itself to provide a programmer with additional user-specified capabilities.
Näide:
Ada, C++, FORTH, LISP, LOGO, Prolog, Smalltalk.
Märkus:
See extensibility.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.10.05

laiendatavus

Uute keeletarindite spetsifitseerimise võimalikkus programmikeeles ja nende kasutamise võimalus algsete keeletarinditega süntaktiliselt ühesugusel viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.10.05

extensibility

The capability of a programming language to allow the specification of new language constructs and their use in the same syntactic manner as the standard language constructs.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.30

laiendatud väljastuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab kuvada või printida järjestikuste tehetega sooritatud arvutuse tulemit, mille numbrite arv ületab kalkulaatori * väljastus võimalused.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.30

extended result output function

The function that allows the facility for displaying or printing the result of a calculation in successive operations where the number of digits in the result exceeds the output capacity of the calculator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.11

laigu adresseerimine

Laigu valimiseks kasutatav mehhanism, näiteks järjestikku adresseerimine, XY-adresseerimine, pereadresseerimine ja adresseerimine laigu identifitseerimisnumbri järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.11

blob addressing

The mechanism used to select a blob (30.03.13), such as sequential addressing, X-Y addressing , family addressing, and addressing by blob-identification number.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.10

laiguanalüüs

Pildianalüüs * algoritmiga, mis tuvastab segmenditud objekte nende geomeetriliste omaduste, näiteks ala perimeetri järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.10

blob analysis

Image analysis using an algorithm that identifies segmented objects (30.01.07 A) according to geometrical properties such as area perimeter.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.12

laigu märgistus

Meetod adresseeritava laigu esiletõstuks pildi kuvamisel, näiteks varjustuse, kursoriga märkimise või tärkmärgistusega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.12

blob labeling

The method of highlighting an addressed blob (30.03.13) on the displayed image (30.01.08) by, for example, shading, cursor marking, or alphanumeric labeling.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.14

laik

Pildi * piirkond, mille kõigil pikselitel on sama värvusväärtus (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.14

blob

A region in an image (30.01.08) in which all pixels (13) have the same color value (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.12

lainekesena esitus

Signaali esitus aja ja sageduse järgi, kasutades sobiva elementaarsignaali laiendust.
Märkus:
MÄRKUS.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.12

wavelet representation

The representation of a signal, both in time and in frequency, using an expansion in respect to a convenient elementary signal.
Märkus:
...
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.14

lai rada

Kopeerimistõrje meetodi osana kettal paikev rajakogum, mis koosneb kahest või mitmest naaber rajast, millele on kirjutatud samad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.14

wide track

A set of two or more adjacent tracks on a disk onto which the same data are written, as part of a method of copy protection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur