[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.09.02

andmebaasi failikorraldus

failikorraldus (synonym)

Mälu kompositsioon ja pöördusmeetodi teostus, mis vastavad teatava faili ja ta kirjete * andme struktuuridele ning võimaldavad sellel failil olla andmebaasi osa.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.09.02

database file organization

file organization (synonym)

The arrangement of storage and the implementation of an access method that are in accordance with the data structures of a particular file and of its records and that provide for the file being part of a database
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.03

andmebaasihaldur

DBMS (synonym)

Riistvaral ja tarkvaral põhinev süsteem andmebaaside defineerimiseks, loomiseks, manipuleerimiseks, juhtimiseks, haldamiseks ja kasutamiseks.
Märkus:
Andmebaasi kasutamise tarkvara võib olla andmebaasihalduse süsteemi osa, kuid võib olla ka iseseisev andmebaasihalduse süsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.03

database management system

DBMS (synonym)

A system, based on hardware and software, for defining, creating, manipulating, controlling, managing, and using databases.
Märkus:
The software for using a database may be part of the database management system or may be a stand-alone database management system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.04

andmebaasi haldus

Kõigi andmebaasi * andmete defineerimise, korraldamise, juhtimise, kontrollimise ja kaitsmise funktsioonide täitmine.
Märkus:
Kaitstavate andmete hulka kuuluvad ka metaandmed ja andmebaasi muude kirjelduste esitus.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.04

database administration

The performance of the functions of defining, organizing, managing, controlling, and protecting all data of a database.
Märkus:
The data protected also include metadata and the representation of other descriptions of the database.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.06

andmebaasihalduse keel

baasihalduskeel (synonym)

DAL (synonym)

Andmebaasikeel * andmebaasihalduseks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.06

database administration language

DAL (synonym)

A database language for database administration.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.01

andmebaasikeel

Andmebaaside loomist, modelleerimist, teostamist, kirjeldamist, kasutamist, haldust jms tegevuste toetuseks kasutatav keel.
Näide:
andmekäitluskeel, * andmekirjelduskeel.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.01

database language

A language used to support activities such as creation, modeling, implementation, description, use, and management of databases.
Näide:
A data manipulation language, a data definition language.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.01

andmebaasimasin

Spetsiaalselt andmebaasi rakendusteks ja võib-olla teostuseks mõeldud arvuti.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.01

database machine

A computer specifically designed for database applications and possibly implementations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.13

andmebaasi skeem

Mitmesuguste skeemide kogum, milles igal skeemil on järgmised omadused:
a) ta vastab konkreetse
käsitlusvalla või olemkonna spetsiifilisele käsitlustasemele ning sellekohase andmebaasi asjassepuutuvatele aspektidele;
b) ta defineerib vastavasse käsitlustasemesse puutuvate
infobaasi * lausete kooskõlalise kogumi jaoks esitusvormid ning sisaldab nende vormide manipuleerimisaspekte.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.13

database schema

A set of various schemas, each of which has the following properties:
a) it pertains to a specific level of consideration of a particular
universe of discourse or entity world and to the relevant aspects of an appropriate database;
b) it defines the representation forms for the consistent collection of those
sentences of the information base that relevant to its respective level of consideration, and it includes the manipulation aspects of these forms.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.07

andmebaasi utiliit

Programm * andmebaasi kui terviku installeerimiseks, ekspluateerimiseks või hooldamiseks.
Näide:
programmid laadimiseks, väljalaadimiseks, taastamiseks, * restruktureerimiseks, kooskõla kontrolliks, statistikaks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.07

database utility

A program for installing, exploiting, or maintaining a database as a whole.
Näide:
Programs for loading, unloading, recovery restructuring, consistency checking, statistics.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.08

andmebaasi võti

Andmebaasihalduri määratud primaarvõti.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.08

database key

A primary key, assigned by the database management system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.05

andmebaasiülem

Andmebaasi halduse eest vastutav isik või isikute rühm.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.05

database administrator

A person or a group of persons who are responsible for database administration.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.02

andmed

Informatsiooni taastõlgendatav esitus formaliseeritud kujul, mis sobib edastuseks, tõlgenduseks või töötluseks.
Märkus:
Andmeid võivad töödelda inimesed või automaatsed vahendid.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.02

data

A reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing.
Märkus:
Data can be processed by humans or by automatic means.
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur