[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.03.14

konstandifunktsioon

Funktsioon, mis võimaldab sisestada arvu ja hoida seda kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.14

constant function

The function that allows a number to be entered and held in a calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.05

konstant

Identifikaatorist, andmeatribuutide kogumist, ühest või mitmest aadressist ja ainult ühest andmeväärtusest koosnev deklaratsiooniga või ilmutamata deklaratsiooniga loodud nelik.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.05

constant

A quadruple, established by a declaration or an implicit declaration, that consists of an identifier, a set of data attribute s, one or more addresses, and only one data value.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.03

konstrueerimisreeglite kontroll
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.03

design rules checking
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.06

konsultatiivne õppimine

nõustusõppimine (synonym)

Juhisõppimine, mille puhul protseduurilist käitumist muudetakse vastavalt välisest teadmusallikast saadavale deklaratiivsele nõustusele.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.06

advice taking

Learning by being told in which procedural behaviour is modified according to the declarative advice from an external knowledge source.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.11

konsultatsioon

Teadmussüsteemi ja abi vajava kasutaja vaheline sidus interaktsioon, tavaliselt küsimustest ja vastustest koosneva dialoogina.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.11

consultation

The online interaction between an a knowledge-based system and a user seeking assistance, usually consisting of a question-answer dialog.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.04.02

kontakti kaitse

Mehaanilise kontakti kaitse liigvoolu või liigpinge eest.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.04.02

contact protection

Protection of a mechanical contact against overcurrent or overvoltage.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.04.03

kontakti küsitluse signaal

Signaal, mille väärtus näitab, kas kontakt on avatud või suletud.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.04.03

contact interrogation signal

A signal whose value indicates whether a contact is open or closed.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.12

kontaktivaba virtuaalreaalsus

Virtuaalilm, mis stseeni tõlgendamiseks kasutab kaameraid ja tarkvara, mitte osalejatele kinnitatud seadmeid nende tegevuse, näiteks asendi, zestide või pilgu suuna jälgimiseks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.12

wireless virtual reality

wireless VR (synonym)

Virtual world (37.01.03) that uses cameras and software (01) to interpret a scene rather than devices on the participants to track activities of the participants, such as position, gesture, or direction of gaze.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.04.04

kontakti värin

Ühenduse soovimatu teke või katkemine kontakti avamisel või sulgemisel.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.04.04

contact bounce

An unwanted making and breaking of the connection while opening or closing a contact.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.05.01

kontaktsisendsignaal

kontaktsisend (synonym)

Seadme kahend-sisendsignaal, mis genereeritakse mingi lüliti avamise või sulgemisega.
Märkus:
Lüliti võib olla mehaaniline või elektrooniline.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.05.01

contact input

A binary input to a device generated by opening or closing a switch.
Märkus:
The switch could be either mechanical or electronic.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.04

kontekstanalüüs

Protsess, millega objekt tuvastatakse teadaolevate tegurite järgi, mis määravad ta ilme konkreetses kontekstis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.04

contextual analysis

The process of identifying an object (30.01.07 A) by known factors governing its appearance in a particular context.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur