[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
03.02.04

konkurentne

konkurent- (synonym)

Omane protsessidele, mis toimuvad mingis ühises ajavahemikus, mille kestel neil tuleb võib-olla vaheldumisi kasutada ühiseid ressursse.
Näide:
Konkurentsed on mitu programmi, kui neid täidetakse multiprogrammeerimise teel arvutis, millel on üksainus käsuseade.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.02.04

concurrent

Pertaining to processes that take place within a common interval of time during which they may have to alternately share common resources.
Näide:
Several programs, when executed by multiprogramming in a computer having a single instruction control unit, are concurrent.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.25

konkurents

Olukord, mis tekib, kui kaks või mitu andmejaama püüavad korraga edastada sama edastuskanali kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.25

contention

A condition arising when two or more data stations attempt to transmit at the same time over the same transmission channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.02.03

konkurents

Olukord kohtvõrgus, kus meediumipöörduse juhtimisprotokoll lubab kahel või enamal andmejaamal korraga alustada edastust, riskides põrkega.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.03

contention

In a local area network, a situation in which two or more data stations are allowed by the medium access control protocol to start transmitting concurrently and thus risk collision.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.12

konkurentsõpe

võistuõpe (synonym)

Õppimine, mille korral tehisneuronid võistlevad õiguse eest reageerida sisend * kujundite mingile antud alamhulgale.
Märkus:
Neuroni reaktsioon sisendkujundile kipub pärssima teisi neuroneid.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.12

competitive learning

Learning in which artificial neurons compete for the right to respond to a given subset of input * patterns.
Märkus:
The response of a neuron to an input pattern tends to inhibit other neurons.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.14

konstandifunktsioon

Funktsioon, mis võimaldab sisestada arvu ja hoida seda kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.14

constant function

The function that allows a number to be entered and held in a calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.05

konstant

Identifikaatorist, andmeatribuutide kogumist, ühest või mitmest aadressist ja ainult ühest andmeväärtusest koosnev deklaratsiooniga või ilmutamata deklaratsiooniga loodud nelik.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.05

constant

A quadruple, established by a declaration or an implicit declaration, that consists of an identifier, a set of data attribute s, one or more addresses, and only one data value.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.03

konstrueerimisreeglite kontroll
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.03

design rules checking
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.06

konsultatiivne õppimine

nõustusõppimine (synonym)

Juhisõppimine, mille puhul protseduurilist käitumist muudetakse vastavalt välisest teadmusallikast saadavale deklaratiivsele nõustusele.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.06

advice taking

Learning by being told in which procedural behaviour is modified according to the declarative advice from an external knowledge source.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.11

konsultatsioon

Teadmussüsteemi ja abi vajava kasutaja vaheline sidus interaktsioon, tavaliselt küsimustest ja vastustest koosneva dialoogina.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.11

consultation

The online interaction between an a knowledge-based system and a user seeking assistance, usually consisting of a question-answer dialog.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.04.02

kontakti kaitse

Mehaanilise kontakti kaitse liigvoolu või liigpinge eest.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.04.02

contact protection

Protection of a mechanical contact against overcurrent or overvoltage.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.04.03

kontakti küsitluse signaal

Signaal, mille väärtus näitab, kas kontakt on avatud või suletud.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.04.03

contact interrogation signal

A signal whose value indicates whether a contact is open or closed.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur