[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.05.11

konjunktsioon

JA-tehe (synonym)

NING-tehe (synonym)

loogiline korrutamine (synonym; vananenud)

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui iga operandi Boole'i väärtus on 1.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.11

conjunction

AND operation (synonym)

intersection (synonym)

logical product (synonym; deprecated)

The Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if each operand has the Boolean value 1.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.06.01

konkreetne süntaks

Andmete formaalse spetsifitseerimise reeglite need aspektid, mis kajastavad nende andmete mingit konkreetset esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.06.01

concrete syntax

Those aspects of the rules used in the formal specification of data that embody a specific representation of those data.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.06

konkretiseering

Muutuja väärtuse asendamine või mingi klassi üksiknäite loomine.
Näide:
Konkreetne haige on üldistatud objekti „patsient„ konkretiseering.
Märkus:
Reegelsüsteemis on konkretiseering mingi reegli teadmusbaasile eduka kohaldamise tulem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.06

instantiation

The substitution of a value for a variable, or the creation of an example from a class.
Näide:
A specific sick person is an instantiation of the generic object „patient„.
Märkus:
In a rule-based system, an instantiation is the result of successfully matching a rule against the contents of the knowledge base.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.02.04

konkurentne

konkurent- (synonym)

Omane protsessidele, mis toimuvad mingis ühises ajavahemikus, mille kestel neil tuleb võib-olla vaheldumisi kasutada ühiseid ressursse.
Näide:
Konkurentsed on mitu programmi, kui neid täidetakse multiprogrammeerimise teel arvutis, millel on üksainus käsuseade.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.02.04

concurrent

Pertaining to processes that take place within a common interval of time during which they may have to alternately share common resources.
Näide:
Several programs, when executed by multiprogramming in a computer having a single instruction control unit, are concurrent.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.25

konkurents

Olukord, mis tekib, kui kaks või mitu andmejaama püüavad korraga edastada sama edastuskanali kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.25

contention

A condition arising when two or more data stations attempt to transmit at the same time over the same transmission channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.02.03

konkurents

Olukord kohtvõrgus, kus meediumipöörduse juhtimisprotokoll lubab kahel või enamal andmejaamal korraga alustada edastust, riskides põrkega.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.03

contention

In a local area network, a situation in which two or more data stations are allowed by the medium access control protocol to start transmitting concurrently and thus risk collision.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.12

konkurentsõpe

võistuõpe (synonym)

Õppimine, mille korral tehisneuronid võistlevad õiguse eest reageerida sisend * kujundite mingile antud alamhulgale.
Märkus:
Neuroni reaktsioon sisendkujundile kipub pärssima teisi neuroneid.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.12

competitive learning

Learning in which artificial neurons compete for the right to respond to a given subset of input * patterns.
Märkus:
The response of a neuron to an input pattern tends to inhibit other neurons.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.14

konstandifunktsioon

Funktsioon, mis võimaldab sisestada arvu ja hoida seda kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.14

constant function

The function that allows a number to be entered and held in a calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.05

konstant

Identifikaatorist, andmeatribuutide kogumist, ühest või mitmest aadressist ja ainult ühest andmeväärtusest koosnev deklaratsiooniga või ilmutamata deklaratsiooniga loodud nelik.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.05

constant

A quadruple, established by a declaration or an implicit declaration, that consists of an identifier, a set of data attribute s, one or more addresses, and only one data value.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.03

konstrueerimisreeglite kontroll
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.03

design rules checking
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.06

konsultatiivne õppimine

nõustusõppimine (synonym)

Juhisõppimine, mille puhul protseduurilist käitumist muudetakse vastavalt välisest teadmusallikast saadavale deklaratiivsele nõustusele.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.06

advice taking

Learning by being told in which procedural behaviour is modified according to the declarative advice from an external knowledge source.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur