[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.02.02

kodeeritav hulk

Elementide hulk, mis kujutatakse teiseks hulgaks vastavalt mingile kodeerimissüsteemile.
Näide:
lennujaamanimede hulk, mis kujutatakse vastavaks kolmetäheliste lühendite hulgaks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.02

coded set

A set of elements which is mapped on to another set according to a code.
Näide:
A list of the names of airports which is mapped on to a corresponding set of three-letter abbreviations.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
04.02.07

kodeeritav tähthulk [numberhulk] [tärkhulk] [kahendhulk]

Kodeeritav hulk, mille elemendid on moodustatud tähtmärgistikust [ numbermärgistikust ] [ tärgistikust ] [ kahendmärgistikust ].
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.07

alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set

A coded set whose elements are formed from an alphabetic *[ numeric ] *[ alphanumeric ] *[ binary] character set.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
13.02.02

kodeeritud pilt

Pildi kodeeritud esitus salvestuseks või töötluseks.
Näide:
Digiteeritud pild i * sarikodeerimise tulemus.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.02

coded image

A coded representation of a display image for storage or processing.
Näide:
The result of run-length encoding of a digitized image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
35.04.06

koduleht

Saidi esimene dokument, mille poole kasutaja pöördub navigeerimisel.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.04.06

home page

The first document, at a particular network site, accessed by a user during navigation.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
28.01.10

kognitiivmodelleerimine

Inimese taju, toimingu, mälu ja arutluse modelleerimine infotöötluse terminites.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.10

cognitive modeling

The modeling of human perception, action, memory, and reasoning in terms of information processing.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
2.44

kohaldusmäärang

dokumenteeritud deklaratsioon, mis kirjeldab organisatsiooni ISMS puhul asjakohaseid ja kohaldatavaid meetmete eesmärke ja meetmeid
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.44

statement of applicability

documented statement describing the control objectives and controls that are relevant and applicable to the organization's ISMS
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
3.53

kohandatud protsess

määratletud protsess, mis on välja töötatud mingi tüüpprotsessi määratlust kohandades
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.53

tailored process

a defined process developed by tailoring a standard process definition
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
3.52

kohandusjuhis

juhised, mis võimaldavad organisatsioonil konkreetsete vajaduste rahuldamiseks asjakohaselt sobitada tüüpprotsesside protsessikirjeldusi
Märkus:
MÄRKUS 1. Protsessi kohandamine sobitab protsessi kirjelduse mingiks otstarbeks. Näiteks loob mingi projekt oma määratletud protsessi, kohandades organisatsiooni tüüpprotsesside kogumit projekti eesmärkide, kitsenduste ja keskkonna rahuldamiseks. Organisatsiooni tüüpprotsesside kogum kirjeldatakse üldisel tasemel, nii et kirjeldus ei tarvitse olla otseselt kasutatav mingi protsessi sooritamiseks. Kohandusjuhised abistavad neid, kes rajavad määratletud protsesse konkreetseteks vajadusteks.
MÄRKUS 2. Kohandusjuhised kirjeldavad, mida saab ja mida ei saa muuta ning piiritlevad protsessi komponendid, mida tuleb võib-olla muuta.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.52

tailoring guideline

instructions that enable an organization to adapt the process description of standard processes appropriately to meet specific needs
Märkus:
NOTE 1 Tailoring a process adapts the process description for a particular end. For example, a project creates its defined process by tailoring the organization’s set of standard processes to meet the objectives, constraints, and environment of the project. The organization’s set of standard processes is described at a general level that may not be directly usable to perform a process. Tailoring guidelines aid those who establish the defined processes for specific needs.
NOTE 2 Tailoring guidelines describe what can and cannot be modified and identify process components that are candidates for modification.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
35.08.04

kohaviit

kohamärk (synonym)

Interneti ressursi nimi või aadress talletatuna kasutaja saidis tulevaseks kasutamiseks.
Näide:
kirje brauseri kohaviida failis.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.04

bookmark

A name or address of an Internet resource stored at a user's site for future use.
Näide:
An entry in a bookmark file, such as in a browser.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
09.05.15

koherentne sagedusmanipulatsioon

Sagedusmanipulatsioon, mille puhul ettemääratud sagedused on bitiedastuskiiruse täiskordsed ning nende sageduste vahelised siirded toimuvad kandja laine nulli läbimise hetkedel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.15

phase-coherent frequency shift keying

phase coherent FSK (synonym)

Frequency shift keying in which the predetermined frequencies are whole multiples of the bit rate and transitions between these frequencies are made at zero crossings of the carrier waveform.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 



[et]
07.12.05

kohesioon

Ühe mooduli tegevuste omavahelise seotuse viis ja määr.
Märkus:
Tugev kohesioon tähendab ulatuslikke seoseid mooduli tegevuste vahel.
Kohesiooni liike saab tugevast nõrgani reastada nii:
funktsionaalne kohesioon
informatsiooniline kohesioon
suhtluse kohesioon
ajaline kohesioon
loogiline kohesioon
juhuslik kohesioon
Vrd sidestus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.05

cohesion

module strength (synonym)

The manner and degree to which the activities of a single module are related to one another.
Märkus:
Strong cohesion implies extensive relationships between activities of the module.
Kinds of cohesion may be ranked from strong to weak as follows :
functional cohesion
informational cohesion
communicational cohesion
temporal cohesion
logical cohesion
coincidental cohesion
Contrast with coupling.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur