[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
10.04.02

kaugpakksisestus

Andme partiide üleandmine sisendseadme kaudu, millel on juurdepääs arvutile * andmesidelüli kaudu.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.04.02

remote batch entry

Submission of batches of data through an input unit that has access to a computer through a data link.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.02

kaug-pakktöötlus

Pakktöötlus, mille puhul sisend-väljundseadmetel on juurdepääs arvutile * andmesidelüli kaudu.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.02

remote batch processing

Batch processing in which input-output units have access to a computer through a data link.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.25

kaugprotseduurikutse

Andmetöötluseks * ressursside * arvutivõrgu kaudu hankimise protsess.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.25

remote procedure call

RPC (synonym)

The process of obtaining resources for data processing over a computer network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.09

kaugtegumiteenus

JTM (synonym)

Rakendusteenus, mis võimaldab kasutaja rakendus protsessidel * teisaldada ja manipuleerida tegumite töötlusega seotud dokumente ning suunata nende tegumite täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.09

job transfer and manipulation

JTM (synonym)

An application service that enables user application processes to transfer and manipulate documents relating to processing tasks and to direct the execution of those tasks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.01

kausaalanalüüs

Õpistrateegiline analüüs, mis püüab välja selgitada vaadeldava sündmuse (näiteks eesmärgi saavutamise nurjumise) tõenäolisi põhjusi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.01

causal analysis

In a learning strategy, analysis by tracing the probable causes of an observed event, such as failure to achieve a goal.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.02.09

kaust

Loogilise mälu või virtuaalmälu ala dokumentide või elektronposti korrastamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.02.09

folder

A logical or virtual storage area for organising documents or electronic mail.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.01

keel

Informatsiooni edasiandmiseks kasutatav märkide, lepete ja reeglite kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.01

language

A set of characters, conventions, and rules that is used for conveying information.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.81

keele eelprotsessor

Programmide ettevalmistavat töötlust sooritav funktsionaalüksus.
Näide:
makrogeneraator võib olla translaatori keele-eelprotsessor.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.81

language preprocessor

A functional unit that effects preparatory processing of programs.
Näide:
A macrogenerator may function as a language preprocessor of a translator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.01

keeleprotsessor

Funktsionaalüksus ettemääratud programmikeeles kirjutatud programmide * transleerimiseks ja täitmiseks.
Näide:
LISP-i masin.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.01

language processor

A functional unit for translating and executing * programs written in a specified programming language.
Näide:
A LISP machine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.01.02

keeletarind

Programmi süntaktiliselt lubatav osa, mille võib moodustada ühest või mitmest lekseemist vastavalt mingi programmikeele reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.02

language construct

A syntactically allowable part of a program that may be formed from one or more lexical tokens in accordance with the rules of a programming language.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.14

keelusignaal

blokeerimissignaal (synonym)

blokeersignaal (synonym)

Mingi sündmuse toimumist vältiv signaal.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.14

inhibiting signal

A signal that prevents the occurrence of an event.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur