[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
14.03.06

kaughooldus

Funktsionaalüksuse* hooldus, mis sooritatakse sidesüsteemide kaudu, kaugkohas asuva hooldusvahendi abil või selle kontrolli all.
Märkus:
Selles kontekstis ei hõlma sidesüsteemid sidet funktsionaalüksuse territooriumil olevas kohtvõrgus.
Määratlus standardiartiklis IEV 191-07-14 puudutab hooldust, mis sooritatakse personali füüsilise siirdumiseta hooldusobjekti juurde.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.06

remote maintenance

telemaintenance (synonym)

online maintenance (synonym)

Maintenance of a functional unit provided through telecommunications with the assistance of, or under the control of, a maintenance facility at a remote location.
Märkus:
In this context, telecommunications does not include communication within a local area network on the premises of the functional unit.
The definition in IEV 191-07-14 refers to maintenance being performed without physical access of the personnel to the item.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.01.10

kaugkohalolu

telekohalolu (synonym)

kaugmanulus (synonym)

Psühholoogiline kogemus, mis loob mulje süüvumisest virtuaalilma.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.01.10

telepresence

Psychological experience that creates the impression of being immersed in a virtual world (37.01.03).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.18

kaugmuukimine

Sissetungi meetod, mille puhul juurdepääsuks * andmetöötlussüsteemile avastamist ja jälitust vältides kasutatakse mitmesuguseid side võrke.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.18

network weaving

A penetration technique in which different communication networks are used to gain access to a data processing system to avoid detection and trace-back.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.05

kaugolelu

teleolelu (synonym)

kaugeksistents (synonym)

Inimese kogetav masina silmadega nägemine ja loomulike zestide kasutamine masina juhtimiseks füüsilises ilmas.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.05

tele-existence

Human experience of seing through the eyes of a machine and using natural gestures to direct the machine in the physical world.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.05

kaugoperatsioonide teenuseelement

ROSE (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis annab üldistatud vahendi operatsioonide kaugkäivituseks ja -juhtimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.05

remote operations service element

ROSE (synonym)

An application service element that provides a generalized facility for initiating and controlling operations remotely.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.04.02

kaugpakksisestus

Andme partiide üleandmine sisendseadme kaudu, millel on juurdepääs arvutile * andmesidelüli kaudu.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.04.02

remote batch entry

Submission of batches of data through an input unit that has access to a computer through a data link.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.02

kaug-pakktöötlus

Pakktöötlus, mille puhul sisend-väljundseadmetel on juurdepääs arvutile * andmesidelüli kaudu.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.02

remote batch processing

Batch processing in which input-output units have access to a computer through a data link.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.25

kaugprotseduurikutse

Andmetöötluseks * ressursside * arvutivõrgu kaudu hankimise protsess.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.25

remote procedure call

RPC (synonym)

The process of obtaining resources for data processing over a computer network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.09

kaugtegumiteenus

JTM (synonym)

Rakendusteenus, mis võimaldab kasutaja rakendus protsessidel * teisaldada ja manipuleerida tegumite töötlusega seotud dokumente ning suunata nende tegumite täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.09

job transfer and manipulation

JTM (synonym)

An application service that enables user application processes to transfer and manipulate documents relating to processing tasks and to direct the execution of those tasks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.01

kausaalanalüüs

Õpistrateegiline analüüs, mis püüab välja selgitada vaadeldava sündmuse (näiteks eesmärgi saavutamise nurjumise) tõenäolisi põhjusi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.01

causal analysis

In a learning strategy, analysis by tracing the probable causes of an observed event, such as failure to achieve a goal.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.02.09

kaust

Loogilise mälu või virtuaalmälu ala dokumentide või elektronposti korrastamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.02.09

folder

A logical or virtual storage area for organising documents or electronic mail.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur