[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
20.01.07

katseprojekt

pilootprojekt (synonym)

Projekt, mis on mõeldud infotöötlussüsteemi esialgse variandi katsetamiseks tegelikes, kuid piiratud talitlustingimustes ning mida seejärel kasutatakse süsteemi lõpliku variandi katsetamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.07

pilot project

A project designed to test a preliminary version of an information processing system under actual but limited operating conditions and which will then be used to test the definitive version of the system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.37

kaudaadress

Teise aadressi * mälupesa identifitseeriv aadress.
Märkus:
Määratud mälupesa võib sisaldada soovitud operandi aadessi või teise kaudaadressi; lõpuks viib selline aadressiahel operandini.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.37

indirect address

multilevel address (synonym)

An address that identifies the storage location of another address.
Märkus:
The designated storage location may contain the address of the desired operand or another indirect address; this chain of addresses eventually leads to the operand.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.10

kaudkasutaja

Kasutaja, kes osaleb sõnumipostis teise sidesüsteemi kaudu, mis on seotud sõnumipostisüsteemiga.
Märkus:
Selline teine sidesüsteem võib olla postisüsteem või teleks.
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.10

indirect user

A user that engages in message handling through another communication system linked to a message handling system.
Märkus:
The other communication system may be a postal system or the telex.
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.24

kaudkäsk

Kaudaadressi sisaldav käsk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.24

indirect instruction

An instruction that contains an indirect address.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.18

kaudrekursiivne

Omane alamprogrammile, mis kutsub teist alamprogrammi, mis kutsub algset alamprogrammi või mis algatab edasise alamprogrammikutsete ahela, mis lõpuks viib kutseni algsele alamprogrammile.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.18

indirectly recursive

Pertaining to a subprogram that calls another subprogram which calls the original subprogram or initiates a further chain of subprogram calls that eventually leads back to a subprogram call of the original subprogram.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.15

kaudsööde

Sööde, mille korral kasutajaagent või sõnumisalvesti kannab sõnumi või sondi * teisaldusagendile * sõnumisalvesti kaudu.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.15

indirect submission

A submission in which a user agent conveys a message or probe to a message transfer agent via a message store.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.10.02

kaudviitamine

Viitamine andmeobjekti kaudu, mis osutab viidatavat keeletarindit.
Märkus:
Viidata võib ka piki andmeobjektide ahelat, milles iga andmeobjekt (välja arvatud viimane) viitab järgmisele, viimane andmeobjekt aga viitab keeletarindile.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.10.02

indirect referencing

Referencing via a data object that points to a referenced language construct.
Märkus:
The referencing may be done along a chain of data objects, in which case each data object, except the last, points to the next, the last data object pointing to the referenced language construct.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.15

kaugbaasipöördus

Rakendusteenus, mis võimaldab kasutaja rakendus protsessil pöörduda kaug andmebaasi poole.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.15

remote database access

An application service that enables a user application process to access a remote database.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.10

kaugbuut

Arvuti * buutimine või restart kaugressurssidega.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.10

remote bootstrap

remote boot (synonym)

To boot or restart a computer with remote resources.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.08

kaugfailiteenus

FTAM (synonym)

Rakendusteenus, mis võimaldab kasutaja rakendus protsessidel teisaldada faile ühest avatud lõppsüsteemist teise ning hallata kaugfailide kogumit, mis võib olla hajus, ja pöörduda selle kogumi poole.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.08

file transfer, access and management

FTAM (synonym)

An application service that enables user application processes to move files between end open systems and to manage and access a remote set of files, which may be distributed.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.06

kaughooldus

Funktsionaalüksuse* hooldus, mis sooritatakse sidesüsteemide kaudu, kaugkohas asuva hooldusvahendi abil või selle kontrolli all.
Märkus:
Selles kontekstis ei hõlma sidesüsteemid sidet funktsionaalüksuse territooriumil olevas kohtvõrgus.
Määratlus standardiartiklis IEV 191-07-14 puudutab hooldust, mis sooritatakse personali füüsilise siirdumiseta hooldusobjekti juurde.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.06

remote maintenance

telemaintenance (synonym)

online maintenance (synonym)

Maintenance of a functional unit provided through telecommunications with the assistance of, or under the control of, a maintenance facility at a remote location.
Märkus:
In this context, telecommunications does not include communication within a local area network on the premises of the functional unit.
The definition in IEV 191-07-14 refers to maintenance being performed without physical access of the personnel to the item.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur