[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.01.06

kasutajavaade

Käsitlusvalla aspektid, mis pakuvad huvi konkreetsele kasutajale või kasutajarühmale, koos asjakohase informatsiooniga, mida esitab vastav andme kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.06

user view

The aspects of a universe of discourse that are of interest to a specific user or user group together with the relevant information, represented by a corresponding collection of data.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.05.08

kasutuslikkuse test

funktsionaalsuse test (synonym)

Test, mille otstarve on välja selgitada, kas teostatud süsteem vastab oma funktsionaalsele otstarbele, mille on ette andnud ta kasutajad.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.05.08

usability test

fitness-for-use test (synonym)

A test to determine whether an implemented system fulfils its functional purpose as determined by its users.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.11

kataloog

Arvutivõrgus adresseeritavate kasutajate või teenuste korrastatud loend.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.11

directory

An organized list of the users or services that can be addressed on a computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.09.08

kataloogihaldusdomeen

DMD (synonym)

Ühest või mitmest kataloogisüsteemi agendist ja võib-olla mitmest kataloogikasutaja agendist koosnev kogum, mida haldab üksainus keskus.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.08

directory management domain

DMD (synonym)

A collection of one or more directory system agents, and possibly several directory user agents, which is managed by a single authority.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.09.05

kataloogi infobaas

Info kogum, mida haldab kataloogisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.05

directory information base

The set of information managed by the directory system.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.09.07

kataloogi infopuu

Puustruktuur, mida kataloogisüsteemis kasutatakse objektide ühetähenduslikuks identifitseerimiseks katalooginimede abil.
Märkus:
See puustruktuur seatakse vastavusse katalooginimedega nii, et nimi koostatakse sõlmedest, mis viivad vastava sissekande juurde.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.07

directory information tree

The tree structure used in the directory system to identify objects unambiguously by means of directory names.
Märkus:
This tree structure is mapped onto the directory names by composing a name from the nodes leading to the specific entry.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.09.02

kataloogi kasutaja

Kataloogisüsteemi poole pöörduv isik või funktsionaalüksus.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.02

directory user

A person or a functional unit that accesses the directory system.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.09.03

kataloogikasutaja agent

DUA (synonym)

Funktsionaalüksus, mille abil kataloogi kasutaja suhtleb kataloogisüsteemiga.MÄRKUS. Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.03

directory user agent

DUA (synonym)

A functional unit by means of which a directory user interacts with a directory system.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.02

kataloogima

Informatsiooni * faili või teegi kohta failikataloogi sisestama.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.02

to catalog

to catalogue (synonym; CAN, GB)

To enter information about a file or a library into a catalog.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.09.06

katalooginimi

Kindla objekti identifikaator, mis on organiseeritud vastavalt kataloogisüsteemi reeglitele.
Märkus:
Katalooginimi peab olema ühetähenduslik (st tähistama ühtainsat objekti), kuid ei pea olema ühene (st ei pea olema ainus seda objekti tähistav nimi).
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.06

directory name

An identifier of a particular object, organized according to the rules in the directory system.
Märkus:
A directory name must be unambiguous (that is, denote just one object), however it need not be unique (that is, be the only name which unambiguously denotes the object).
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.09.01

kataloogisüsteem

Kataloogiteenuste andmiseks koostoimivate avatud süsteemide kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.09.01

directory system

A collection of open systems cooperating to provide directory services.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur