[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.03.14

kaheksandsüsteem

oktaalsüsteem (synonym)

Püsialusega arvusüsteem, mis kasutab numbreid 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ja alust kaheksa ning mille vähim täisarvuline kaal on 1.
Näide:
Kaheksandsüsteemis esitab arvu tuhat numeraal 1750, s.t. 1 x 83 + 7 x 82 + 5 x 81 + 0 x 8o .
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.14

octalnumerationsystem

octalsystem (synonym)

The fixed radix numeration system that uses the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, and the radix eight and in which the lowest integral weight is 1.
Näide:
In the octal numeration system, the numeral 1 750 represents the number one thousand, that is 1 x 83 + 7 x 82 + 5 x 81 + 0 x 80 .
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.01

kahendaritmeetikatehe

kahendtehe (synonym; vananenud)

Aritmeetikatehe, mille operandid ja tulem esitatakse kahendsüsteemis.
Märkus:
Termin „kahendtehe„ on mittesoovitatav, vältimaks segiajamist diaadtehtega ja Boole'i tehtega.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.01

binary arithmetic operation

binary operation (synonym; deprecated)

An arithmetic operation in which the operands and the result are represented in the pure binary numeration system.
Märkus:
The term binary operation is deprecated to avoid confusion with dyadic operation and with Boolean operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.05.02

kahendesitus

Suvaline esitus, mis kasutab kaht erinevat märki, harilikult numbreid 0 ja 1.
Näide:
Gray kood on kahendesitus, kuid mitte kahendsüsteem.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.05.02

binary notation

Any notation that uses two different characters, usually the digits 0 and 1.
Näide:
The Gray code is a binary notation but not a binary numeration system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.05.04

kahendkodeeritud esitus

Kahendesitus, milles iga märk esitatakse kahendnumeraaliga.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.05.04

binary-coded notation

A binary notation in which each character is represented by a binary numeral.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.06.01

kahendkodeeritud kümnendesitus

kahend-kümnendesitus (synonym)

kahend-kümnendkoodis esitus (synonym)

Kahendkodeeritud esitus, milles iga kümnendnumber esitatakse kahendnumeraaliga.
Näide:
Kaalusid 8-4-2-1 kasutavas kahend-kümnendesituses on arvu 23 kuju 0010 0011, kahendsüsteemis seevastu 10111.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.06.01

binary-coded decimal notation

BCD (synonym)

binary-coded decimal representation (synonym)

binary-coded decimal code (synonym)

A binary-coded notation in which each of the decimal digits is represented by a binary numeral.
Näide:
In the binary-coded decimal notation that uses the weights 8-4-2-1, the number 23 is represented by 0010 0011 as compared to its representation 10111 in the binary numeration system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.12

kahend- [kolmend-] [kaheksand-] [kümnend-] [kaheteistkümnend-] [kuueteistkümnend-] N -nd-

Kahe [kolme-] [kaheksa-] [kümne-] [kaheteistkümne] [kuueteistkümne] [ N ] võimaliku erineva väärtuse või olekuga valikusse, otsustusse või tingimusse puutuv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.12

binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N -ary]

Characterized by a selection, choice or condition that has two [three] [eight] [ten] [twelve] [sixteen] [ N ] possible different values or states.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.13

kahend- [kolmend-] [kaheksand-] [kümnend-] [kaheteistkümnend-] [kuueteistkümnend-] N -nd-

Püsiraadikssüsteemi * raadiksiga kaks [kolm] [kaheksa] [kümme] [kaksteist] [kuusteist] [ N ] puutuv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.13

binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N -ary]

Of a fixed radix numeration system, having a radix of two [three] [eight] [ten] [twelve] [sixteen] [ N ].
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.42

kahendmorfoloogia

Matemaatilise morfoloogia rakendamine kahendpiltidele.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.42

binary morphology

The application of mathematical morphology to binary images.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.01.06

kahendmärgistik

Märgistik, mis koosneb kahest märgist.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.01.06

binary character set

A character set that consist of two characters.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.03.08

kahendmärk

Kahendmärgistiku kumbki märk.
Näide:
T (tõene) või V (väär), J (jah) või E (ei).
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.08

binary character

Each character of a binary character set.
Näide:
T (true) or F (false), Y (yes) or N (no).
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.07

kahendnumeraal [kaheksandnumeraal] [kümnendnumeraal] [kuueteistkümnendnumeraal]

kahendarv [kaheksandarv] [kümnendarv] [kuueteistkümnendarv] (synonym)

Numeraal * kahendsüsteemis [ kaheksandsüsteemis ] [ kümnendsüsteemis ] [ kuueteistkümnendsüsteemis ].
Näide:
101 on kahendnumeraal ja V on ekvivalentne rooma numbritega esitus.
Märkus:
Eesti keeles võib nendes terminites kasutada komponendi „numeraal„ asemel komponenti „arv„, kui tähendus kontekstis on selge.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.07

binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral

A numeral in the binary [ octal ] [ decimal ] [ hexadecimal ] numeration system.
Näide:
101 is a binary numeral and V is the equivalent Roman numeral.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur