[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
06.05.02

järjestus

Järjestamise tulemusena saadav etteantud asetus.
Märkus:
Erinevalt jadast ei tarvitse järjestus olla lineaarne, näiteks üksuste korrastamisel hierarhiaks.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.05.02

order

A specified arrangement resulting from ordering.
Märkus:
In contrast to a sequence, an order need not be linear, for example the ordering of a hierarchy of items.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.13

järjestuslik kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli ühe tegevuse tulem on samas moodulis järgnevalt sooritatava teise tegevuse operandiks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.13

sequential cohesion

Cohesion in which the result of one activity of a module serves as an operand for another subsequent activity performed by the same module.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.04

järk

eksponent (synonym)

Ujukomaesituses, * numeraal, mis näitab astendajat, millega tuleb esitatava reaalarvu leidmiseks astendada ilmutamata ujukomabaasi enne ta korrutamist mantissiga.
Näide:
Vt. artikli 05.04.02 näide.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.04

exponent

In a floating-point representation, the numeral that denotes the power to which the implicit floating-point base is raised before being multiplied by the mantissa to determine the real number represented.
Näide:
See the example of entry 05.04.02.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.07

järkõppimine

inkrementõppimine (synonym)

Mitmeastmeline adaptiivne õppimine, mille puhul ühel astmel õpitud teadmust teisendatakse sobituseks järgmistel astmetel saadava uue teadmusega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.07

incremental learning

Multistage adaptive learning in which knowledge learned at one stage is transformed in order to accommodate new knowledge provided at subsequent stages.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.12

jätkamistest

Silmusejuhikus olev kontrolltingimus, mille TÕENE olek näitab, et iteratsiooni tuleb jätkata; VÄÄR olek näitab, et iteratsioon tuleb peatada.
Näide:
Pascalis on jätkamistesti silmuseparameeter while-osalauses.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.12

continuation test

In a loop control, the test in which a TRUE condition indicates that the iteration should continue; the FALSE condition indicates that the iteration should terminate.
Näide:
In Pascal, the loop-control variable for a continuation test is in the „while„ clause.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.19

jätkupunkt

Programmi, mooduli või lause punkt, kust selle programmi, mooduli või lause täitmine jätkub pärast teise programmi, mooduli või lause täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.19

reentry point

The point in a program, module, or statement at which this program, module, or statement resumes execution following the execution of another program, module, or statement.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.8

jätkusuutlikkus

protsessid ja/või protseduurid äritegevuse jätkuvuse tagamiseks
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.8

business continuity

processes and/or procedures for ensuring continued business operations
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C27

jääk

Arv või suurus, mis on jagamis tehtes * jagatava jagumata osa, absoluutväärtuselt väiksem jagaja absoluutväärtusest ning üks jagamistehte * tulemeid.

[en]
C27

remainder

In a division operation, the number or quantity that is the undivided part of the dividend, having an absolute value less than the absolute value of the divisor, and that is one of the results of a division operation.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.15

jääkandmed

Pärast faili või ta osa kustutust andmekandjale jäänud andmed.
Märkus:
Jääkandmed on taastatavad kuni andmekandja tühjendamiseni.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.15

residual data

Data left in a data medium after deletion of a file or a portion of a file.
Märkus:
Residual data remain recoverable until clearing of the data medium has taken place.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.03.04

kaader
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.03.04

frame
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.08

kaader

edastuskaader (synonym)

Mingi protokolliga määratud, väljadest koosnev andme struktuur kasutaja andmete ja juhtandmete edastuseks.
Märkus:
Kaadri koostis, eriti väljade arv ja tüüp, võib varieeruda sõltuvalt protokolli tüübist.
Vt. joonis 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.08

frame

transmission frame (synonym)

A data structure that consists of fields, predetermined by a protocol, for the transmission of user data and control data.
Märkus:
The composition of a frame, especially the number and types of fields, may vary according to the type of protocol.
See Figure 5.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur