[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
37.03.09

jõutagasiside

TÖÖMÄRKUS. VAJA ON LISATEAVET.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.09

force-reflectance feedback

force-reflection feedback (synonym)

force feedback (synonym)

artificial touch (synonym)

REMARK More information needed.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.07

jälg

Programmi või programmiosa täitmise jäädvustis, mis näitab täidetud * käskude või lausete järjestust, kasutatud operande koos nende nimedega ja tulemeid.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.07

trace

A record of the execution of all or part of a program, showing the sequence of instructions or statements executed, the operands involved and their names, and the results.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.12

jälgkäitus

Meetod, mille puhul programmi või programmiosa täitmise ajalugu jäädvustatakse nii, et sisendandmed ja väljundandmed saab regenereerida kasutaja kontrolli all, võimalik et edasi- või tagasisuunda valides.
Märkus:
Seda meetodit kasutatakse silumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.12

playback

A technique in which a history of execution of all or part of a program is recorded in such a manner that the input and output can be regenerated under the user's control, perhaps in either the forward or backward direction.
Märkus:
This technique is used in debugging.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.08

jälitama

Jälge tekitama.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.08

to trace

To produce a trace.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.10

jälitatavus

Omadus, mis tagab, et olemi toiminguid saab üheselt jälitada selle olemini.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.10

accountability

The property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to that entity.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.2

jälitatavus

olemi vastutus oma toimingute ja otsuste eest
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.2

accountability

responsibility of an entity for its actions and decisions
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.16

jälitusprogramm

Jälge tekitav programm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.16

trace program

A program that produces a trace.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.35

jälitusvahend

Teadmuse keskses programmikeeles või programmeerimis instrumendis sisalduv vahend rakendatud reeglite kuvamiseks koos kasutatud muutujate väärtustega.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.35

tracing facility

In a knowledge-oriented programming language or programming tool, a means of displaying the rules executed along with the values of the variables used.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.01

järeldamine

inferents (synonym)

järeldus (synonym)

Arutlemine, millega tuletatakse tuntud eeldustest järeldusi.
Märkus:
Intellektitehnikas on eeldus fakt või reegel.
Inferents tähendab nii protsessi (järeldamist) kui ka selle tulemit (järeldust).
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.01

inference

Reasoning by which conclusions are derived from known premises.
Märkus:
In artificial intelligence, a premise is either a fact or a rule.
„Inference„ refers both to the process and its result.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.07

järeldusmootor

Ekspertsüsteemi komponent, mis rakendab arutluse printsiipe järelduste tegemiseks teadmusbaasis salvestatud informatsiooni esitustest.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.07

inference engine

The component of an expert system that applies principles of reasoning to draw conclusions from representations of information stored in a knowledge base.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.29

järelkatkepunkt

Programmi või alamprogrammi * väljundpunkti juurde paigutatud katkepunkt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.29

postamble breakpoint

A breakpoint that is placed at an exit point from a program or subprogram.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur