Viimase 368 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 83165 ehk siis umbes 225 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 530
learning 394
degree 254
science 229
ekstreemselt 223
learning environment 196
skills 177
secondary 166
mark 150
school 141
education 135
haridussõnastik 135
information 128
educational 126
disabilities 117
masters 113
achievement 111
context 110
formal 110
higher education 104
instruction 100
disability 97
thinking 95
assessment 89
demonstratsioon 87
õppetasu 87
jäälõhkuja 79
diversity 77
secondary education 73
extended 71
learner 71
õppeviis 70
haridusaste 69
õppetegevus 67
ja kuidas 65
course 64
hardus 63
hoiakud 63
õpiväljund 63
academic 62
induvidualiseerimine 60
digital 57
eesmräk 55
activity 54
informal 52
mitteformaalõpe 51
deep 50
eelõpetus 48
enqa 48
läbima 48
a 47
kaasav hridu 47
koostöö 47
väljund 47
college 46
erziehung 46
game* 46
lasteaiakoht 46
esiopetus 45
õpitulemus 45
impairment 44
human 43
iseseisev õpe 43
knowledge 43
loomus 43
associate professor 41
astme 41
evaluation 41
grade 41
õppenõukogu 41
erivajadustega 40
lihane isa 40
longitudinal 40
üldpädevus 39
blended 38
design 38
primary 38
direktor 37
doctorate 37
flow 37
prosotsiaalsus 37
vahend 37
õppeleping&F=M&C06=et 37
S 36
high school 35
õpikeskkond&F=M&C06=en 35
educator 34
ese 34
hulk 34
live 34
mapp 34
qualification 34
õppeprotsess 34
bloomi taksonoomia 33
magistritase 33
võtmepädevus 33
õpioskus 33
õpiraskus 33
õppekeskkond&F=M&C06=et 33
Preliminary 32
level 32
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 31
aims 31
approach 31
facility 31
koonwledge 31
assimileerumine 30
koer 30
riigig 30
arts 29
b 29
face-to-face 29
facilitate 29
follow 29
honors 29
induction 29
interiorize 29
kreisikool 29
kunst 29
liberal arts 29
master of science 29
VTS 28
digi 28
dual education 28
fusion 28
kasvatusteadused 28
kohanemine 28
gps 27
hunt 27
kava 27
kolledžiharidus 27
krapp 27
lähtumine 27
peer 27
varhaiskasvatus 27
community 26
habitual 26
ilming 26
instrumental 26
kehtestama 26
kodu 26
practice 26
autasu 25
constitution 25
diagnostic 25
digiõpe 25
jugendheim 25
kasvatusteaduslik 25
kogumik 25
käitumisraskus 25
liigaasta 25
mode 25
public school 25
reflektsioon 25
classroom 24
detention 24
direktsioon 24
experience 24
fluktuatsioon 24
general education 24
lünklik 24
mobility 24
tulenevalt 24
õpperuum 24
alusraam 23
appeal 23
career guidance 23
credit 23
enseserefleksioon 23
extra 23
formative 23
gastarbeiter 23
kaasamine 23
kasvatustöö 23
koolisüsteem 23
käskkiri 23
lehre 23
liikumine 23
map 23
praktikaõpe 23
simulatsioon 23
toetamine 23
uni 23
vabaharidus 23
Bandura 22
Mitteformaal 22
autoloogia 22
autonoomia 22
baasoskused 22
counselling 22
elementary 22
eneset 22
ensemble 22
feminism 22
formal education 22
harras 22
jätkusuutlikkus 22
klassiõpe 22
koht 22
kontsept 22
koolijuht 22
käitumuslik 22
primary school 22
reflekteerima 22
teadmised 22
advanced 21
attendance 21
awareness 21
comenius 21
esiõpetus 21
harilikult 21
immersion 21
interventsioon 21
jätkutöölõppimine 21
kasvatusülesanne 21
raames 21
tõend 21
vaheeksam 21
vormistus 21
certification 20
conditional 20
consciousness 20
current 20
digivahend 20
discipline 20
düsart 20
early childhood 20
elementary school 20
eluvaldkond 20
erinevus 20
gender 20
guidance 20
hariduskeskus 20
higher education institution 20
hindamiskriteerium 20
koormus 20
koperatiiv 20
longituud 20
middle 20
outcome 20
põhjendamine 20
aptitude 19
arusaam 19
blended learning 19
empower* 19
erialade 19
examiner 19
foneem 19
handwriting 19
hariduselu 19
hev-kool 19
hev-õpilane 19
intervention 19
itk 19
jõulud 19
kavandamine 19
keskendumine 19
keskne 19
klassitund 19
koostama 19
linn 19
program 19
reflection 19
täppisteadus 19
Õpiväljund 19
õpikäsitlus 19
Ek 18
Road movie 18
Taburet 18
astmed 18
authentic 18
counsellor 18
cover 18
coverage 18
filoloogia 18
freire 18
ikt 18
immersive 18
instruktsioon 18
kala 18
katoliku 18
kell 18
kodoskoop 18
kohtalainen 18
kooliealine 18
koolikorraldus 18
koolitund 18
kord 18
korraldamine 18
mitmemäng 18
märkamine 18
resilience 18
toimetulekukool 18
tüflo 18
õpi 18
õppepäev 18
õppetsükkel 17
ECTS 17
Komenský 17
Kurjus 17
Päästenöör 17
administrator 17
applicable 17
avalduma 17
basic 17
campus 17
coach 17
draama 17
draamapedagoogika 17
education standard 17
elukoht 17
empower 17
form 17
fundamental 17
ingliskeel 17
juhendamine 17
jäämurdja 17
kass 17
kasvukeskkond 17
katsumine 17
kitsas 17
kodutööd 17
kooliküps 17
lapsest lähtumine 17
lapsest lähtuv 17
learning process 17
lipik 17
logopeediline 17
läbiviimine 17
majandusõpetus 17
major 17
miinus 17
monitoring 17
postgraduate 17
preparatory 17
rakendama 17
religious 17
representation 17
sotsioloogia 17
uurimustöö 17
õpiruum 17
õppekursus 17
õppesüsteem 17
VASTUTUS! 16
abimaterjal 16
academia 16
advice 16
aktiivselt 16
alalhoidmine 16
alg 16
app 16
apply 16
associate 16
avaldus 16
bachelor of science 16
bilingual 16
common 16
digitaalne+ 16
dokument 16
edasijõudnu 16
eesti keeles 16
ettevõtlus 16
honorar 16
juhtkond 16
katseseade 16
kodanik 16
kogemusmäng 16
koolikriit 16
kooliskäiv 16
koolituskava 16
koosseis 16
korrastamine 16
procedure 16
rakenduskava 16
tehnika 16
training 16
vocational 16
õpetajaeetika 16
brahüteraapia 15
Iseõpe 15
aiateadlane 15
ainealane 15
coed 15
department 15
digital literacy 15
eesõigus 15
enesetäiendus 15
expertise 15
hariduskava 15
honours 15
individual 15
instructional 15
internship 15
julgustama 15
katsuma 15
keelteained 15
keskkooliharidus 15
kodanikuõpetus 15
kohandus 15
kohustustlik 15
koolinoorsootöö 15
koolipäev 15
kreatiivne 15
käitumispõhine 15
käsitlema 15
lin 15
loodusteadus 15
lähtudes 15
masin* 15
materiaalne 15
monitor 15
mõtlemistüüp 15
osakond 15
tugi 15
väljakutse 15
õpitegevus 15
õppeteenustasu 15
üldkeskharidus 15
õppevahendid 14
*robot* 14
Standardiseerimine 14
algklass 14
digitaalne materjal 14
dokumentatsioon 14
ekspetiis 14
engagement 14
eryiehung 14
fachberater 14
förderschule 14
go-round 14
hariv 14
hoolekande 14
huvialaring 14
informaatikaring 14
instructions 14
jooksevhindamine 14
järjekorra 14
jätkusuutlik 14
jäämurjda 14
kodanikuaktiivsus 14
kogumic 14
konfessioom 14
konstanteerima 14
kooliaeg 14
kunstipedagoogika 14
kurv 14
lasteaiaõpe 14
liigutus 14
lower secondary 14
lugema 14
lähiõpe 14
mängukeskkond 14
sessioonõpe 14
täiendav* 14
õppeosakond 14
E õpe 13
Sosustama 13
TVET 13
arenguplaan 13
arutelulõim 13
bachelor of engineering 13
calambour 13
deveratsioon 13
düslektik 13
ecvet 13
eneseusk 13
graduate student 13
hindepall 13
inimõigus 13
innovatiivne 13
interaction 13
iteratiivne 13
jätku-kutseõpe 13
kielitietoisuus 13
koolikoht 13
kooliskäivat 13
logo 13
mõõtevahend 13
non-formal 13
opetustuokio 13
piirkond 13
rakendamine 13
riigikeel 13
tegevusuuring 13
upper secondary 13
õpikogemus 12
Eriõpetus 12
Physical Education 12
Research fellow 12
agentsus 12
arno 12
deklareerimine 12
fund 12
förerklasse 12
halb 12
hind 12
hübriid 12
korraldaja 12
lõpetama 12
põhiprobleem 12
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1160
säilenõtkus1094
Likerti skaala754
reaalained536
divergentne mõtlemine447
võilillelaps415
kontaktõpe388
õpe343
statsionaarne õpe337
konvergentne mõtlemine332
identiteedikriis322
eneserefleksioon294
õppekava263
metakognitiivne teadlikkus261
erivajadus253
põimõpe238
lillelaps228
auditoorne õpe226
kasvatus221
kaugõpe210
hindamine199
segaõpe191
alusharidus188
implitsiitne hoiak186
psühhomotoorne areng179
vabamäng177
kaasav haridus173
pädevus173
akulturatsioon171
egalitaarne169
arenguline erivajadus168
doktor155
enesetõhusus147
kirjaoskus146
õpetaja abi146
keelepuue145
lasteaed145
prosotsiaalne142
distantsõpe136
uuspere135
prof. adj.134
haridus132
iseseisev õppija131
düstress130
andmekandja126
laiendatud pere125
kutseharidus124
võhiklikkus124
hariduslik erivajadus119
identiteet117
õppimine116
hinne115
iseseisev õppimine115
ökoloogiline süsteemiteooria115
šeflus115
kärgpere113
internaatkool111
tasandusrühm108
areng105
ristlõikeuuring105
ametikool104
arendusuuring103
teabekanal102
ambivalentne kiindumussuhe101
autodidakt100
eriharidus100
eksplitsiitne hoiak99
matrikkel97
kõlbeline areng94
loov mõtlemine93
oponent93
ainepunkt91
koolikiusamine90
õpikeskkond90
biheiviorism89
eelkool87
õpikäsitus87
motivatsioon86
õppekeskkond86
kriitiline periood84
aiarühm83
antisotsiaalne käitumine83
vabaõpe83
HEV81
kõnepuue81
õppetöö81
asotsiaalne käitumine80
haloefekt80
kognitiivne areng80
pikiuuring80
tasemeõpe80
tõrjuv kiindumussuhe80
kontekstõpe78
e-õpe77
argiteadmine76
päevaõpe76
õppeaste76
kogemusõpe75
vaimsed võimed75
vaimupuue73
eriinternaatkool72
baasharidus71
imperatiivne norm71
oskus71
õpilane71
koolivalmidus70
lateraalsus70
lateralisatsioon70
objektiivne hindamine70
kooliküpsus69
lapsehoidja69
sisemine motivatsioon67
õpinguraamat67
eriklass66
lapsehoiuteenus66
rakenduskõrgharidus66
sotsiaalne areng66
ümberpööratud õpe 66
ainekaart65
interioriseerimine65
kujundlik mõtlemine65
eelõpe64
päevahoid64
põhikool64
düsleksia63
koduõpe63
põhiharidus63
deduktsioon62
mehaaniline õppimine62
õppemeetod62
kutseharidusstandard61
mitteformaalne61
tsükliõpe61
ööhoid61
koolitus60
praktikum60
arvestus59
eelõpe159
eripedagoog59
resümee59
suurpere59
tulemus59
käitumishäire58
moodulõpe58
teaduskraad58
ainekava57
kujundav hindamine57
kutseline lapsehoidja57
eelkoolipedagoog56
suhtluspuue56
õpetaja56
õpitulemused56
Euroopa ainepunkt55
arengutendents55
didaktika55
projektõpe55
rakendusuuring55
lapsehoiuteenuse osutaja54
õpilaskodu54
ülesanne54
hariduslik integratsioon153
kannupoiss53
koolkodu53
perepäevahoid53
projektiivtest53
sobitusrühm53
sümbiootiline side53
akadeemiline õiend52
analüüs52
keelekümblus52
minnalaskev kasvatusstiil52
mälu52
võilillelaps52
õpiraskused52
eripedagoogika51
individuaalõpe51
lastekodu51
mõlemakäelisus51
teadmine51
täiendusõpe51
õpimeetod51
jesuiitide kolleegium50
reproduktiivne mõtlemine50
abiõpetaja49
afaasia49
antropomorfism49
loodusõpetus49
peksukaristus49
praktika49
õuesõpe49
üldõpetus49
asendustegevus48
düsgraafia48
heterogeenne rühm48
lapsehoid48
perepäevahoidja48
pisteline kontroll48
refleksioon48
eripära47
homogeenne rühm47
korraline professor47
perekeskus47
riigigümnaasium47
sensitiivne periood47
subjektiivne hindamine47
aktselereerimine46
kehapuue46
kiindumus46
kooliharidus46
professionaalsus46
süvaõpe46
tasemerühm46
teine keel46
võtmesõna46
düspraksia45
eksternõpe45
kutseta lapsehoidja45
teemapõhine õpe45
korraline õppejõud44
luurik44
nonkonformist44
suhtlemisaldis õpilane44
teaduslik teadmine44
nimeregister43
õppija43
aineregister42
algharidus42
emotsionaalne areng42
eriala42
keskeriõppeasutus42
aleksia41
andekus41
digipädevus41
haridustehnoloogia41
järeleaitamistund41
klass41
lõimitud aine- ja keeleõpe41
omavastusküsimus41
protsessõpe41
puue41
spetsiifilised õpiraskused41
õpiränne41
õppe diferentseerimine41
alaalia40
diferentseeritud õpe40
hindeline arvestus40
hoiak40
kandidaadikraad40
kooliaste40
manipuleerima40
suuline väljendusoskus40
teaduskraadi taotleja40
valikvastustega küsimus40
õppeaine40
dotsent39
inaugureerima39
juunior139
klassiõpetaja39
kogelus39
meetod39
osakoormusega õpe39
tingimatu refleks39
doktoritöö38
gümnaasium38
hinnang38
intensiivõpe38
kognitiivne38
lapsekeskne38
paternaalne38
pedagoogika38
punktkiri38
tugispetsialist38
tunnikontroll38
täienduskoolitus38
ülikooliharidus38
ahistus37
alakõne37
andragoogika37
frontaaltöö37
huvikeskus37
kaaslaste hindamine37
nominaalõppeaeg37
paindlik õpe37
õpimotivatsioon37
õpiprojekt37
õppemoodul37
agraafia36
asenduskodu36
debiilsus36
ebaturvaline kiindumussuhe36
fenomenoloogia36
formaalharidus36
huviharidus36
inimeseõpetus36
korraline teadustöötaja36
kursusesüsteem36
liikumispuue36
tööränne36
arendusrühm35
kaasav hariduskorraldus35
kirjalik väljendusoskus35
konformist35
konsensusteooria35
lähima arengu tsoon35
töökohapõhine kutseõpe35
õppijakeskne35
üldharidus35
algkool34
enesehindamine34
hariduslik segregatsioon34
individuaalne õppekava34
kihelkonnakool34
koolipõhine kutseõpe34
minapilt34
pindmine lugemine34
seenior134
tavaklass34
teadusdoktor34
õpiväljundid34
ümberõpe34
afektiivne taksonoomia33
grafoprojektor33
kasvatusteadus33
mõisteskeem33
plagiaat33
tägi33
väärtus33
õppevahend33
ühiskonnaõpetus33
ADDIE mudel32
hinneteleht32
kasvatuspsühholoogia32
koolieelik32
kõrgharidus32
lõiming32
masohhist32
mõõdukas intellektipuue32
numbriline hindamine32
suhtlusvõrgustik32
võimekus32
õpilaskeskne32
õpioskused32
õppejõud32
õppematerjal32
õppesuund32
õppevara32
Pädevustest31
akadeemiline kraad31
akadeemiline liikuvus31
apraksia31
assimilatsioon131
auditoorne31
keskkond31
kontrollrühm31
logopeed31
stažeerima31
tugiisik31
õpp31
avatud õpe30
edukas õpilane30
haridustase30
häälduspuue30
informaalne30
iseseisev töö30
kiusamine30
loovus30
mäng30
puhtand30
rüütlikasvatus30
sessioon30
sõimerühm30
tugisüsteem30
tugiteenus30
tulemusõpe30
tüflopedagoog30
vabad kunstid30
väärtushinnang30
üldaine30
aktiivsus29
apelleerima29
eksogeensed arengutegurid29
heaolu29
huviring29
individuaaltöö29
juriidiline isa29
laboritund29
lastekaitse29
leidlaps29
mittestatsionaarne29
osalusvaatlus29
professor29
tavakool29
toimetulekuõpe29
õhtuõpe29
õppevorm29
üldhariduskool29
asjatundlikkus28
eksterioriseerimine28
endogeensed arengutegurid28
ennastjuhtiv28
hindama28
ideeskeem28
kool28
kutsekraad28
looduskasvatus28
retardeerimine28
sotsiaalsed oskused28
töötuba28
uurimistöö28
õpieesmärk28
arengumapp27
elukaar27
hev27
informaatika27
inimgeograafia27
internetiaadress27
keskharidus27
kirjatehnika27
kleepkumm27
kraaditaotleja27
laitus27
promoveerima27
rahvavalgustus27
stress27
talurahvakool27
valikeksam27
õpetamine27
õpiedukus27
ühisõpe227
ümberpööratud õpe27
PISA26
arengu kriitiline faas26
arvestatud26
domostroi26
erakorraline professor26
interaktsioon26
iseseisev26
kogemus26
kooli õppekava26
kooliõpe126
kutsekool26
lõputunnistus26
mitteformaalne juht26
mitteformaalne õpe26
mõistekaart26
noorsootöö26
praktika126
rühmatöö26
teadur26
täiendkoolitus26
täiskoormusega õpe26
vallakool26
õpikavandus26
õppekirjandus26
õppeleping26
õppemäng26
õppetase26
Hinne25
abikool25
arengu sensitiivne faas25
braille25
duaalne kutseõpe25
elitaarne25
erialaaine25
haridusamet25
iseväärtus25
juhendaja25
kujundav25
laboritöö25
pervasiivne arenguhäire25
priivara25
sotsiaalne isa25
sõnalis-loogiline mõtlemine25
valikaine25
ainepõhine õppekava24
ainering24
akadeemiline kõrgharidus24
alternatiivküsimus24
formaalõpe24
genotüüp24
haritus24
kiirustest24
kompetents24
kutseõpe24
kutseõppevorm24
lapse hooletussejätmine24
metoodika24
püknik24
riigieksam24
suuline hinnang24
sõnaline hindamine24
tasemetest24
teadmiste ülekanne24
tehnoloogia24
tööõpetus24
vaegnägemine24
variõppekava24
väljalangenu24
õppe-eesmärkide taksonoomia24
õppekorraldus24
TÄISLOENDhea.txt