Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 121516 ehk siis umbes 331 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

secondary education 303
degree 262
grad 259
learning 257
säilenõtke 243
linn 229
education 210
course 192
competence 191
formal 179
achievement 153
fluktuatsioon 136
raames 129
käitumuslik 126
ekstreemselt 124
hardus 124
S 119
science 117
associate professor 116
secondary 114
higher education 111
impairment 102
l 97
mark 97
bloomi taksonoomia 96
school 94
õppeviis 92
learning environment 91
jäälõhkuja 87
masters 87
skills 86
level 85
campus 84
haridusaste 83
instruction 83
diagnostic 80
diversity 73
VTS 68
halb 67
õppetasu 67
koonwledge 66
digital 65
follow 65
kreisikool 65
flow 64
jätku-kutseõpe 64
information 62
üldpädevus 60
lihane isa 59
lihane vanem 58
õpiväljund 58
educational 57
informal 56
a 54
context 54
koperatiiv 54
credit 52
disabilities 52
thinking 51
extended 49
assessment 48
katseseade 48
enqa 46
eesmräk 45
läbima 44
notion 44
Preliminary 42
koostöö 41
krapp 40
astme 39
human 39
classroom 38
academic 37
grade 37
induvidualiseerimine 37
õpitulemus 36
constitution 35
educator 35
honors 35
täiendav* 35
eneseteadlik 34
esiopetus 34
habitual 34
knowledge 34
activity 33
college 33
detention 33
ilming 33
conditional 32
deep 32
direktor 32
eneset 32
expertise 32
freire 32
immersion 32
kaasav hridu 32
õppeprotsess 32
erziehung 31
ja kuidas 31
katoliku 31
vahend 31
arenguplaan 30
digi 30
game* 30
hev-õpilane 30
junior 30
liikumine 30
lin 30
mass 30
qualification 30
õppesüsteem 30
alalhoidmine 29
department 29
evaluation 29
experience 29
itk 29
jätkusuutlikkus 29
kavandamine 29
kohandama 29
longitudinal 29
map 29
mobility 29
primary school 29
scaffolding 29
õppetegevus 29
certificate 28
elementary school 28
gps 28
harras 28
hoiakud 28
kohustustlik 28
kunst 28
lünklik 28
Mitteformaal 27
Research fellow 27
gender 27
interventsioon 27
kodu 27
lasteaiakoht 27
lähtumine 27
põhi 27
secondary school 27
õppenõukogu 27
form 26
idioot 26
juhendamine 26
kunstipedagoogika 26
major 26
mitteformaalõpe 26
peer 26
program 26
prosotsiaalsus 26
rakendama 26
training 26
awareness 25
b 25
digivahend 25
discipline 25
eluvaldkond 25
erialade 25
förderschule 25
handwriting 25
hindamiskriteerium 25
instrumental 25
intervention 25
iseseisev õpe 25
juhtkond 25
koolikorraldus 25
lasteaiaõpe 25
magistritase 25
materiaalne 25
mode 25
monitoring 25
autonoomia 24
blended 24
edasijõudnu 24
education standard 24
erivajadustega 24
facility 24
formal education 24
formative 24
gastarbeiter 24
hulk 24
instruktsioon 24
kasvatusteadused 24
katsumine 24
kohanemine 24
lehre 24
live 24
loomus 24
mapp 24
middle school 24
postgraduate 24
religious 24
tänukiri 24
upper secondary 24
väljund 24
õpiraskus 24
ECTS 23
approach 23
comenius 23
community 23
disability 23
doctorate 23
face-to-face 23
hariduselu 23
high school 23
induction 23
juhtimine 23
jäämurdja 23
kasvatustöö 23
keskne 23
klassitund 23
koolisüsteem 23
korraldamine 23
liigaasta 23
representation 23
riigig 23
tulenevalt 23
õpitegevus 23
advanced 22
associate 22
career guidance 22
counselling 22
current 22
deklareerimine 22
dokument 22
erinevus 22
ese 22
extra 22
filoloogia 22
hariduskava 22
higher education institution 22
instructions 22
kaduma 22
kitsas 22
kodoskoop 22
kohustuslik õppeaine 22
kord 22
korrastamine 22
liigutus 22
lipik 22
lugemistehnika oskused 22
lõpetama 22
osakond 22
preparatory 22
rakendamine 22
teadmised 22
usufanaatik 22
väljakutse 22
õpioskus 22
Komenský 21
aptitude 21
arts 21
consciousness 21
counsellor 21
draamapedagoogika 21
eakas 21
engagement 21
ettevõtlus 21
guidance 21
ingliskeel 21
kass 21
katsuma 21
kava 21
kehtestama 21
kell 21
kogumik 21
koht 21
koolijuht 21
koolikriit 21
korraldaja 21
kreatiivne 21
master of science 21
märkamine 21
piirkond 21
primary 21
reflekteerima 21
toetamine 21
vabaharidus 21
A hinne 20
autasu 20
authentic 20
basic 20
design 20
early childhood 20
examiner 20
fachberater 20
foneem 20
fund 20
hariduskeskus 20
honorar 20
jooksevhindamine 20
jätkusuutlik 20
jäämurjda 20
keskkooliharidus 20
kodanikuõpetus 20
koolipäev 20
krüpt(eer)ima 20
mitteformaal 20
public school 20
põhjendamine 20
tehnika 20
vocational 20
õppekursus 20
üldkeskharidus 20
agency 19
alusraam 19
attendance 19
coverage 19
eelõpetus 19
eesti keeles 19
eesõigus 19
ensemble 19
facilitate 19
fundamental 19
harilikult 19
honours 19
hunt 19
identiteedivargus 19
innovatiivne 19
instructional 19
kala 19
konfessioom 19
konstanteerima 19
kooliealine 19
koolitund 19
koormus 19
koosseis 19
käitumisraskus 19
läbiviimine 19
mentoring 19
monitor 19
procedure 19
pädevused 19
simulatsioon 19
võtmepädevus 19
workshop 19
õpikäsitlus 19
õppekoormus 19
abimaterjal 18
aktiivselt 18
assimileerumine 18
bakalaureuseastme 18
common 18
cover 18
demonstratsioon 18
düslektik 18
eelis 18
elukoht 18
go-round 18
hindepall 18
ikt 18
immersive 18
informaatikaring 18
järjekorra 18
kobar 18
kodanik 18
kodutööd 18
kohtalainen 18
kontsept 18
kooliküps 18
koolituskava 18
lapsest lähtuv 18
learner 18
logo 18
lower secondary 18
mõõtevahend 18
non-formal 18
põhiprobleem 18
sotsioloogia 18
vormistus 18
Bandura 17
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 17
appeal 17
arno 17
asjakohatu 17
attainment 17
baasoskused 17
diploma 17
düsart 17
elatanu 17
empower* 17
haridussõnastik 17
hev-kool 17
huvialaring 17
individual 17
inquiry 17
kielitietoisuus 17
learning objective 17
longituud 17
opetustuokio 17
outcome 17
reflection 17
tasemeharidus 17
tüflo 17
õppepäev 17
Sosustama 16
administrator 16
aiateadlane 16
app 16
avalduma 16
avaldus 16
bachelor of science 16
coed 16
digitaalne materjal 16
direktsioon 16
draama 16
ekspetiis 16
esiõpetus 16
feminism 16
general education 16
iteratiivne 16
kohandus 16
kooliaeg 16
koolikoht 16
koostama 16
learning process 16
miinus 16
youth 16
Physical Education 15
aims 15
ainealane 15
applicable 15
apply 15
astmed 15
calambour 15
coach 15
elementary 15
enseserefleksioon 15
fusion 15
graduate 15
internship 15
julgustama 15
jätkusuutlik areng 15
kodanikuaktiivsus 15
koer 15
lapsest lähtumine 15
loodusteadus 15
lähtudes 15
mitmemäng 15
mõtlemistüüp 15
täppisteadus 15
varhaiskasvatus 15
õpetajaeetika 15
õppeteenustasu 15
brahüteraapia 14
*robot* 14
E õpe 14
Self-evaluation 14
TVET 14
VASTUTUS! 14
academia 14
advice 14
alg 14
arusaam 14
certification 14
deveratsioon 14
eryiehung 14
formatiivselt 14
jugendheim 14
kasvukeskkond 14
keeled 14
käsitlema 14
resilience 14
õppeosakond 14
õpikogemus 13
arutelulõim 13
autoloogia 13
collaborative 13
förerklasse 13
jõulud 13
kaasatus 13
kogemusmäng 13
koolinoorsootöö 13
käskkiri 13
reflektsioon 13
toitumishäire 13
tõend 13
uurimustöö 13
õppeleping&F=M&C06=et 13
Asjatundlikku 12
Iseõpe 12
Päästenöör 12
empower 12
hariv 12
inimõigus 12
kasvatusülesanne 12
klassiõpe 12
mängukeskkond 12
practice 12
toimetulekukool 12
õpilasekeskne 12
õpiruum 12
õppetsükkel 11
Kurjus 11
Standardiseerimine 11
enesetäiendus 11
rakenduskava 11
õppevahendid 10
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

säilenõtkus2801
agentsus1255
reaalained854
võilillelaps731
kannupoiss607
humanitaarained586
divergentne mõtlemine494
identiteedikriis486
Likerti skaala479
õpetaja abi443
kaudne Münchhauseni sündroom392
apraksia382
egalitaarne378
lapsekeskne375
professor361
eneserefleksioon360
statsionaarne õpe359
dotsent357
prosotsiaalne345
õppekava345
lillelaps333
metakognitiivne teadlikkus326
väärtushinnang308
konvergentne mõtlemine304
juurdekasvuuskumus300
õppija290
hindamine284
õpinguraamat277
kärgpere274
vaegkuulmine274
prof. adj.273
teadmussiire266
jäävususkumus262
psühhomotoorne areng262
õpe257
sisemine motivatsioon256
laiendatud pere254
ambivalentne kiindumussuhe248
arendusuuring240
doktor240
asotsiaalne käitumine237
emeritus235
atributsioon214
iseseisev õppimine212
kontaktõpe212
eriharidus210
keelepuue205
moodulõpe204
sobitusrühm204
ainepunkt203
antisotsiaalne käitumine201
võhiklikkus199
abiõpetaja197
tähelepandamatu õpilane196
uuspere191
erivajadus188
kõlbeline areng183
hindamisjuhend181
cum laude179
eristuskiri179
vabamäng176
haloefekt173
identiteet170
õpiabitund170
alaalia169
sotsiaalne sugu169
iseseisev õppija168
düstress167
akulturatsioon165
alma mater162
internaatkool162
loov mõtlemine162
HEV161
arenguline erivajadus155
tarkusepäev155
hinne154
põimõpe153
institutsionaliseerima152
oponent149
sotsiaalne areng149
päevaõpe148
eeskujulik146
diplomand145
bioloogiline sugu144
tüflopedagoog144
alusharidus142
moraalne areng140
infosulg139
ristlõikeuuring131
aleksia130
leidlaps130
paralleelklass129
õpiraskused129
keskealine128
kirjaoskus128
šeflus127
tasandusrühm124
püknik121
rakenduskõrgharidus120
põhiharidus119
suhtlemisaldis õpilane119
aiarühm118
pädevus118
vabaõpe117
perekeskus116
postnataalne116
implitsiitne hoiak114
jesuiitide kolleegium114
õpimapp114
kõnepuue113
ainering112
hinneteleht112
suurpere112
tavaklass112
hariduslik erivajadus111
kriitiline mõtlemine111
Waldorfi kool110
arendusrühm110
kooliküpsus109
ökoloogiline süsteemiteooria109
juriidiline isa108
lapsehoidja108
prenataalne107
täiendusõpe107
kujundav hindamine106
eneseefektiivsus104
kontekstõpe104
õppekeskkond104
alakõne103
subjektiivne hindamine103
eetiline absolutism102
eetiline relativism101
infokandja101
pikiuuring101
tasemeõpe101
vabad kunstid101
õppeaste101
koolkodu100
pisteline kontroll100
tasanduskursus100
inaugureerima99
kaasav haridus99
manipuleerima99
mälu99
suhtluspädevus99
vaimsed võimed99
baasharidus98
hinnang98
optimist98
võtmeoskus98
eestkostetav97
tasemerühm97
järeleaitamistund96
kaugõpe96
töötuba96
vaimupuue96
õppealajuhataja96
ülikooliharidus96
koolivalmidus95
emeriteeruma94
eriklass94
imperatiivne norm94
loovus94
segakool194
autodidakt93
aplomb92
eelõpe192
käitumishäire92
lapsehoid92
õpikäsitus92
õpilane92
ametikool91
hariduslik integratsioon191
kognitiivne areng91
koolieelik91
objektiivne hindamine91
sensoorne puue91
ühtluskool91
eripära90
kontakttund90
kutsekraad90
mittetäielik keskkool90
individuaalne õppekava89
huviring88
lapsehoiuteenus88
üldõpetus88
eelkool87
eksamiperiood87
eriinternaatkool87
mõisteskeem87
neurootilisus87
üldharidus87
algharidus86
kutseline lapsehoidja86
haridusosakond85
lühihoid85
projektõpe85
autonoomne moraal84
indigolaps84
kaasprofessor84
kategooriline imperatiiv84
vastastiktagasiside83
õpetaja83
eksplitsiitne hoiak82
esmaõpe82
liigsöömishäire82
lähiõpe82
osalusuuring81
professionaalsus81
õpilaskodu81
õppimine81
enesekriitiline80
õpiränne80
kaasav hariduskorraldus79
kasvatus79
päevahoid79
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava79
sessioonõpe79
teemapõhine õpe79
ainekava78
didaktika78
hermeneutiline kasvatusteadus78
perinataalne78
võimlemine278
kaugõpe177
maimik77
monism77
rakendusuuring77
sõnaline hindamine77
hindama76
jätkuõpe76
motivatsioon76
talurahvakool76
afaasia75
distantsõpe75
ebaturvaline kiindumussuhe75
isiksuseomadused75
teine keel75
düspraksia74
kriitiline periood74
suhteline hindamine74
teadmiste ülekanne74
buliimia73
kutseta lapsehoidja73
numbriline hindamine73
refleksioon73
tööränne73
asendustegevus72
graafiline kujutis72
tõrjuv kiindumussuhe72
aluskursus71
eelõpe71
intelligentsus71
iseloomujooned71
konsekventsialism71
süstematiseerima71
eksternõpe70
enesehindamine70
erirühm70
keelekümblus70
klassiõpetaja70
kooliõpe170
kõrgharidus70
mängutuba70
sadist70
õpihuvi70
õppur70
areng69
doktoritöö69
hariduslik segregatsioon69
hädavale69
koduõpe69
kursus69
lastekodu69
maailmaparandaja69
osakoormusega õpe69
tavakool69
asenduskodu68
lapsehoiuteenuse osutaja68
sotsiaalne vanem68
ADDIE mudel67
akalkuulia67
enesetäiendamine67
kauahoid67
kirjalik väljendusoskus67
olupilt67
perepäevahoidja67
afoonia66
diferentseerimine66
masohhist66
suhtluspuue65
väline motivatsioon65
õpimeetod65
deontoloogiline eetika64
erilasteaed64
korraline õppejõud64
pingetaluvus64
vabaaine64
õpikeskkond64
ööhoid64
ühisõpe264
haridus63
kõrgharidusaste63
perepäevahoid63
raske intellektipuue63
sensitiivne periood63
suuline hinnang63
valikvastustega küsimus63
vastastikhindamine63
aktseleratsioon62
anoreksia62
endogeensed arengutegurid62
filosoofiadoktor62
kirjalik hinnang62
konfliktiteooria62
kooliaste62
lateraalsus62
lelukogu62
minnalaskev kasvatusstiil62
psühholoogiline vanem62
põhikool62
põhikursus62
võimekus62
üldaine62
lateralisatsioon61
paindlik õpe61
priivara61
spetsiifiline keelearengu puue61
toimetulekuõpe61
algkool60
kaaslaste hindamine60
kihelkonnakool60
korraline teadustöötaja60
lõimitud õpe60
praktikum60
täiendõpe60
alateadvus59
avalik õppeasutus59
emotsionaalne areng59
eraõppeasutus59
hüpotees59
juriidiline vanem59
kvadriivium59
lõputunnistus59
omavastusküsimus59
portfoolio59
programmõpe59
tindipliiats59
turvaline kiindumussuhe59
antropomorfism58
arengupotentsiaal58
atavism58
edukas õpilane58
egotsema58
ennastjuhtiv õppija58
kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis58
nimeregister58
perioodõpe158
pessimist58
praktika58
püsimälu258
söömishäire58
triivium58
verbaalne suhtlus58
väljalangenu58
õpitulemused58
aktselereerimine57
arengukava57
auditoorne õpe57
digipädevus57
empiiriline kasvatusteadus57
formaalne juht57
keeleoskustase57
mitteformaalne juht57
praktikaõpe57
protsessõpe57
seksuaalne vägivald57
ümberõpe57
kasvatusteadus56
kiindumus56
kutseharidusstandard56
kuulmismälu56
mitmikkirjaoskus56
riigieksam56
spetsiifilised õpiraskused56
sõimerühm56
teabekanal56
tundetaip56
töökohapõhine kutseõpe56
õppijakeskne56
düskalkuulia55
eksogeensed arengutegurid55
erakorraline õppejõud55
haridusamet55
heteronoomne moraal55
klaster55
kogelus55
kooliõpe255
kutseaine (kutseõppes)55
metatunnetus55
mängunurk55
mänguväljak55
mõõdukas intellektipuue55
psühholoogiline isa55
teadusstiil55
väikelaps55
õppe diferentseerimine55
aktiivsus54
eksamisessioon54
individuaalteraapia54
lõimitud aine- ja keeleõpe54
projektiivtest54
psühhomotoorne õppe-eesmärk54
sõltuv õpilane54
assimilatsioon153
asteenik53
avatud õpe53
individuaalõpe53
interioriseerimine53
kandidaadikraad53
kerge intellektipuue53
kõrgkultuur53
legend53
peremehelik53
reproduktiivne mõtlemine53
retsensent53
rüütlikasvatus53
võõrandunud õpilane53
õppe-eesmärkide taksonoomia53
ainekaart52
akadeemiline liikuvus52
andmekandja52
animism52
asümmeetriline aktseleratsioon52
düsleksia52
eriala52
haritus52
homogeenne rühm52
lapse seksuaalne väärkohtlemine52
segaõpe52
sekulaarne aktseleratsioon52
sisekoolitus52
sotsiaalne isa52
suuline väljendusoskus52
akadeemiline kõrgharidus51
formaalne kirjaoskus51
internet51
kiirustest51
koogamine51
kutsenõustamine51
lastekaitse51
meenutamine51
mehaaniline õppimine51
nägemismälu51
praktika151
praktikakool51
puue51
sümmeetriline aktseleratsioon51
süvitsi õppimine51
visuaalne deprivatsioon51
õuesõpe51
asjatundlikkus50
debiilsus50
düsgraafia50
elukaar50
esmakutseõpe50
kaasamine50
keskeriõppeasutus50
kursuseprogramm50
lasteaed50
liigutusmälu50
põhimälu50
teooria50
tulemusõpe50
valikaine50
võimerühm50
õpiseiskur50
õppemeetod50
harjutuskool49
hüpoteetiline imperatiiv49
isoleeritu49
kontrollrühm49
mitteformaalne49
pidevkontroll49
rühmateraapia49
teooriaõpe49
vanur49
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine49
võtmesõna49
braille48
individuaalne aktseleratsioon48
isikutevaheline48
karjäärinõustamine48
kujundav48
kursusõpe48
külakool48
meisterdama48
puutemälu48
sotsiaalne 48
sõnalis-loogiline mõtlemine48
TÄISLOENDhea.txt