Viimase 368 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 105375 ehk siis umbes 286 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

ekstreemselt 579
competence 493
learning 394
education 315
degree 282
secondary 225
attainment 220
skills 213
learning environment 212
school 201
science 182
secondary education 181
context 180
formal 170
masters 169
instruction 166
mark 147
associate professor 137
information 131
jäälõhkuja 126
educational 122
higher education 122
achievement 117
enqa 111
extended 107
assessment 106
haridussõnastik 106
diversity 104
ja kuidas 88
aktsent 87
haridusaste 86
õppeviis 85
thinking 84
deep 82
disabilities 82
õppetasu 82
honors 80
informal 78
course 75
õpiväljund 71
erziehung 70
hardus 70
kaasav hridu 66
level 66
grade 65
activity 64
doctorate 64
learner 64
a 62
mitteformaalõpe 62
õppetegevus 62
academic 60
human 60
flow 59
Mitteformaal 56
jätku-kutseõpe 56
lasteaiakoht 56
digital 54
koonwledge 54
koostöö 54
college 53
qualification 52
vahend 52
Road movie 51
game* 51
follow 49
hoiakud 49
krapp 49
primary 49
magistritase 48
Preliminary 47
impairment 47
induvidualiseerimine 47
jätkutöölõppimine 47
longitudinal 47
eesmräk 46
live 46
face-to-face 45
hev-õpilane 45
idioot 45
master of science 45
õpitulemus 45
formal education 44
läbima 44
lünklik 44
õpioskus 44
arts 43
eelõpetus 43
väljund 43
õppeprotsess 43
üldpädevus 43
educator 42
esiõpetus 42
liberal arts 42
vabaharidus 42
S 41
astme 41
kooliealine 41
mapp 41
non-formal 41
peer 41
design 40
map 40
program 40
riigig 40
knowledge 39
autasu 38
esiopetus 38
paindõpe 38
postgraduate 38
classroom 37
demonstratsioon 37
iseseisev õpe 37
mobility 37
tulenevalt 37
tõend 37
õpikäsitlus 37
direktor 36
eluvaldkond 36
ese 36
evaluation 36
fusion 36
habitual 36
high school 36
kasvatustöö 36
mode 36
säilenõtke 36
b 35
community 35
erinevus 35
facilitate 35
hunt 35
instrumental 35
koer 35
kreisikool 35
lasteaia 35
Bandura 34
assimileerumine 34
diagnostic 34
düsart 34
induction 34
keskne 34
koht 34
prosotsiaalsus 34
Õpiväljund 34
õpetajaeetika 34
õppenõukogu 34
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 33
aptitude 33
attendance 33
coach 33
digi 33
facility 33
higher education institution 33
kohanemine 33
teadmised 33
aktiivselt 32
baasoskused 32
discipline 32
kaasamine 32
käitumisraskus 32
lehre 32
liigaasta 32
primary school 32
võtmepädevus 32
Iseõpe 31
Komenský 31
awareness 31
bloomi taksonoomia 31
conditional 31
credit 31
detention 31
guidance 31
interventsioon 31
raames 31
sessioonõpe 31
ECTS 30
advanced 30
appeal 30
comenius 30
draama 30
eneset 30
ilming 30
kogumik 30
koolitund 30
koperatiiv 30
liikumine 30
linn 30
mängutuba 30
simulatsioon 30
täppisteadus 30
õppekursus 30
õppeteenustasu 30
VTS 29
astmed 29
current 29
early childhood 29
elementary 29
form 29
kehtestama 29
korrastamine 29
kunst 29
lapsest lähtuv 29
monitoring 29
training 29
õppepäev 29
avalduma 28
department 28
direktsioon 28
elementary school 28
enseserefleksioon 28
fluktuatsioon 28
formative 28
hindamiskriteerium 28
internship 28
juhtkond 28
junior 28
kodu 28
kogumic 28
koormus 28
longituud 28
lower secondary 28
lünklik 28
lähiõpe 28
rakendama 28
õpiraskus 28
õppekeskkond&F=M&C06=et 28
õppesüsteem 28
cover 27
empower* 27
expertise 27
fund 27
gastarbeiter 27
hariduselu 27
interiorize 27
itk 27
kodoskoop 27
koolituskava 27
middle school 27
preparatory 27
õpikeskkond&F=M&C06=en 27
õppeleping&F=M&C06=et 27
autoloogia 26
certification 26
consciousness 26
dokument 26
establishment 26
fundamental 26
gender 26
hariduskeskus 26
harilikult 26
hev-kool 26
hulk 26
juhendamine 26
kasvatusteadused 26
katoliku 26
kooliaeg 26
lihane isa 26
mõõtevahend 26
social learning 26
toetamine 26
vastastiktagasiside 26
VASTUTUS! 25
academia 25
aims 25
app 25
career guidance 25
constitution 25
general education 25
harras 25
instructions 25
jäämurdja 25
klassiõpe 25
kodanikuõpetus 25
koolijuht 25
koolikorraldus 25
kooliküps 25
käitumuslik 25
käskkiri 25
mitmemäng 25
märkamine 25
upper secondary 25
*robot* 24
administrator 24
alusraam 24
approach 24
authentic 24
bachelor of science 24
coed 24
common 24
counselling 24
counsellor 24
education standard 24
ensemble 24
erivajadustega 24
experience 24
gps 24
handwriting 24
immersion 24
kavandamine 24
kell 24
kitsas 24
klassitund 24
kohtalainen 24
kontsept 24
koolipäev 24
monitor 24
reflekteerima 24
tehnika 24
Ek 23
Kurjus 23
TVET 23
apply 23
avaldus 23
coverage 23
eakas 23
empower 23
extra 23
foneem 23
jõulud 23
koolikoht 23
koolikriit 23
kooliskäivat 23
koostama 23
läbiviimine 23
lähtumine 23
miinus 23
osakond 23
täiendav* 23
õppeosakond 23
õpikogemus 22
Päästenöör 22
alg 22
digitaalne materjal 22
digiõpe 22
draamapedagoogika 22
eesti keeles 22
erialade 22
examiner 22
filoloogia 22
jätkusuutlikkus 22
katsumine 22
kohustustlik 22
konstanteerima 22
koosseis 22
loodusteadus 22
loomus 22
lähtudes 22
major 22
piirkond 22
procedure 22
religious 22
vormistus 22
väljakutse 22
alalhoidmine 21
arno 21
arusaam 21
associate 21
autonoomia 21
blended 21
collaborative 21
dual education 21
düslektik 21
eesõigus 21
hindepall 21
individual 21
ingliskeel 21
kass 21
kava 21
kodanik 21
kogemusmäng 21
kohustuslik õppeaine 21
kunstipedagoogika 21
lapsest lähtumine 21
lasteaiaõpe 21
liigutus 21
lin 21
lipik 21
majandusõpetus 21
opetustuokio 21
outcome 21
practice 21
õpiruum 21
õppetsükkel 20
Sosustama 20
arenguplaan 20
blended learning 20
campus 20
ekspetiis 20
enesetäiendus 20
feminism 20
honours 20
huvialaring 20
katseseade 20
kolledžiharidus 20
kord 20
käitumuslik 20
middle 20
rakendamine 20
representation 20
Physical Education 19
agentsus 19
arutelulõim 19
bilingual 19
deklareerimine 19
ettevõtlus 19
freire 19
honorar 19
ikt 19
intervention 19
jooksevhindamine 19
järjekorra 19
kala 19
kasvukeskkond 19
keskkooliharidus 19
kodutööd 19
koolinoorsootöö 19
kooliskäivat 19
korraldaja 19
kreatiivne 19
mass 19
public school 19
põhjendamine 19
üldkeskharidus 19
brahüteraapia 18
abimaterjal 18
ainealane 18
applicable 18
bakalaureuseastme 18
fachberater 18
hajaõpe 18
hariv 18
informaatikaring 18
instructional 18
jugendheim 18
jätkusuutlik 18
kasvatusteaduslik 18
kielitietoisuus 18
kodanikuaktiivsus 18
käsitlema 18
learning process 18
mitteformaal 18
mõtlemistüüp 18
rakenduskava 18
session 18
Research fellow 17
bachelor of engineering 17
basic 17
calambour 17
ecvet 17
eryiehung 17
förderschule 17
go-round 17
instruktsioon 17
jäämurjda 17
korraldamine 17
logo 17
tüflo 17
vocational 17
Standardiseerimine 16
deveratsioon 16
disability 16
elukoht 16
engagement 16
förerklasse 16
hübriid 16
intgreeritud 16
iseõpe 16
julgustama 16
katsuma 16
konfessioom 16
koolisüsteem 16
logopeediline 16
masin* 16
materiaalne 16
sotsioloogia 16
uurimustöö 16
õpi 16
õpitegevus 16
E õpe 15
advice 15
digitaalne+ 15
eneseusk 15
graduate 15
halb 15
hariduskava 15
inimõigus 15
innovatiivne 15
kohandus 15
kooliskäiv 15
märkamine 15
Säilenõtke 14
aiateadlane 14
edasijõudnu 14
hind 14
immersive 14
keelteained 14
kontolltöö 14
kurv 14
lugema 14
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

säilenõtkus1372
humanitaarained652
õpe564
Likerti skaala512
divergentne mõtlemine493
põimõpe474
reaalained474
metakognitiivne teadlikkus404
kontaktõpe377
konvergentne mõtlemine371
eneserefleksioon342
identiteedikriis324
õppekava304
prof. adj.298
võilillelaps295
lillelaps294
psühhomotoorne areng286
kaugõpe260
ainepunkt257
õpetaja abi257
statsionaarne õpe253
prosotsiaalne252
erivajadus238
egalitaarne234
doktor206
pädevus201
implitsiitne hoiak199
kirjaoskus197
distantsõpe195
hindamine195
auditoorne õpe194
arenguline erivajadus191
iseseisev õppija189
vabamäng189
uuspere171
sisemine motivatsioon170
kujundav hindamine165
teabekanal162
laiendatud pere161
ametikool158
dotsent157
identiteet156
akulturatsioon153
eriharidus153
rakenduskõrgharidus153
kannupoiss145
jäävususkumus142
kognitiivne areng141
keelepuue140
alusharidus139
kärgpere139
antisotsiaalne käitumine137
kõlbeline areng137
andmekandja131
ambivalentne kiindumussuhe128
loov mõtlemine127
ristlõikeuuring127
internaatkool126
sotsiaalne areng124
hariduslik erivajadus122
interioriseerimine122
juurdekasvuuskumus122
HEV121
asotsiaalne käitumine121
ebaturvaline kiindumussuhe120
teadmussiire120
düspraksia119
päevahoid118
lapsehoidja116
õppeaste115
üldõpetus114
kontekstõpe113
düstress111
iseseisev õppimine111
autodidakt109
biheiviorism108
apraksia107
enesetõhusus107
praktikaõpe107
suurpere106
tõrjuv kiindumussuhe106
ökoloogiline süsteemiteooria106
hinne105
päevaõpe105
tasandusrühm105
õpikeskkond105
infokandja104
vaimsed võimed104
õpilane104
professor103
vaimupuue103
kaasav haridus102
koolivalmidus101
oponent101
õpinguraamat101
arendusuuring99
leidlaps99
vabaõpe99
abiõpetaja97
tsükliõpe97
käitumishäire95
areng94
eksplitsiitne hoiak94
eksternõpe94
ülikooliharidus94
perepäevahoid93
eriklass91
lapsehoiuteenus91
praktikum91
aiarühm90
kasvatus90
kõrgharidus90
sobitusrühm90
eelkool89
lasteaed88
võhiklikkus86
kutseline lapsehoidja85
üldharidus85
ümberpööratud õpe 85
aineregister84
mälu84
kasuisa83
tasemeõpe83
baasharidus82
erilasteaed82
keelekümblus82
haloefekt81
jesuiitide kolleegium81
minnalaskev kasvatusstiil81
emotsionaalne areng79
kooliküpsus79
kõrgharidusaste79
analüüs78
düsleksia78
loodusõpetus78
lõimitud aine- ja keeleõpe78
põhiharidus78
resümee78
eriinternaatkool77
lapsehoid77
täiendusõpe77
töökohapõhine kutseõpe77
arendusrühm76
eelõpe176
kasvatusteadus76
teine keel76
õppimine75
imperatiivne norm74
sümbiootiline side74
eelõpe73
koolitus73
oskus73
suhtlemisaldis õpilane73
ööhoid73
endogeensed arengutegurid72
riigigümnaasium72
teaduskraad72
koolipõhine kutseõpe71
kriitiline mõtlemine71
lateraalsus71
segaõpe71
õpikäsitus71
šeflus71
algharidus70
cum laude70
eripedagoogika70
lapsehoiuteenuse osutaja70
moodulõpe70
motivatsioon70
argiteadmine69
deduktsioon69
kandidaadikraad69
kutseta lapsehoidja69
mõõdukas intellektipuue69
pisteline kontroll69
suuline väljendusoskus69
õpilaskodu69
õppija69
bioloogiline sugu68
haridus68
kogemusõpe68
õppekeskkond68
ümberõpe68
koduõpe67
lateralisatsioon67
objektiivne hindamine67
püknik67
klassiõpetaja66
koolkodu66
kuulmispuue66
omavastusküsimus66
perekeskus66
õpimeetod65
ainekaart64
akadeemiline kõrgharidus64
aleksia64
kaasprofessor64
kriitiline periood64
kutseõppevorm64
laboritund64
perepäevahoidja64
asjatundlikkus63
eetiline absolutism63
düsgraafia62
heterogeenne rühm62
intelligentsus62
praktika162
turvaline kiindumussuhe62
e-õpe61
järeleaitamistund61
mitteverbaalne suhtlus61
osakoormusega õpe61
Euroopa ainepunkt60
ainekava60
sotsiaalne sugu60
tulemus60
algkool59
kirjalik väljendusoskus59
professionaalsus59
tavakool59
toimetulekuõpe59
deontoloogiline eetika58
kujundlik mõtlemine58
oskuskeel58
pikiuuring58
praktika58
protsessõpe58
sensitiivne periood58
tulemusõpe58
agraafia57
arvestus57
doktoritöö57
erirühm57
intensiivõpe57
matrikkel57
tavaklass57
tavalasteaed57
teemapõhine õpe57
õpiränne57
konformist56
lastekodu56
lelukogu56
mnemotehnika56
rakendusuuring56
sotsiaalökoloogia56
subjektiivsus56
õppetöö56
didaktika55
eksamiperiood55
eneseefektiivsus55
kõnepuue55
objektiivsus55
teadmine55
tunnus55
õpiraskused55
ülesanne55
aluskursus54
duaalne kutseõpe54
erikool54
laboritöö54
manipuleerima54
õpilaskeskne54
õppemeetod54
PISA53
afaasia53
aktselereerimine53
hariduslik segregatsioon53
individuaalõpe53
meetod53
peksukaristus53
põhikool53
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava53
valikumeetod53
õppevorm53
hermeneutiline kasvatusteadus52
kiindumus52
kuulmismälu52
lapsekeskne52
paternaalne52
tahteline õppimine52
akadeemiline õiend51
ideeskeem51
mõlemakäelisus51
töötuba51
õpetaja51
aktiivõpe50
korraline teadustöötaja50
mitmikkirjaoskus50
paindlik õpe50
vabad kunstid50
õppur50
akadeemiline liikuvus49
kutsekraad49
minapilt49
nominaalõppeaeg49
nägemismälu49
spetsiifilised õpiraskused49
teaduslik teadmine49
teooriaõpe49
valikvastustega küsimus49
väljalangenu49
Tootsi klass48
aplomb48
destruktiivne48
eriala48
kauahoid48
konsekventsialism48
kutseharidus48
kutseharidusstandard48
lahuskool48
probleemülesanne48
seenior148
eripära47
mängutuba47
plagiaat47
reproduktiivne mõtlemine47
suhtluspuue47
test47
vallakool47
arengutendents46
avatud õpe46
homogeenne rühm46
lõimitud õpe46
tööränne46
ainepõhine õppekava45
akadeemiline kraad45
eetika145
eraõppeasutus45
hindeline arvestus45
juunior145
keskeriõppeasutus45
kompleksprogramm45
kutsestandard45
mitteformaalne45
põhikursus45
refleksioon45
õppe diferentseerimine45
eluviis44
hariduslik integratsioon144
isikutevaheline44
loovus44
puutemälu44
tingimatu refleks44
tunnikava44
õpitulemused44
õppejõud44
digipädevus43
formaalne juht43
kooliõpe143
kvadriivium43
süvaõpe43
teadusdoktor43
täiskoormusega õpe43
tüflopedagoog43
aateline42
aktiivsus42
diferentseeritud õpe42
huviring42
individuaaltöö42
inimökoloogia42
isikusisene42
juhtumiõpe42
kaasav hariduskorraldus42
kiirustest42
lühihoid42
nimeregister42
subjektiivne hindamine42
tahtmatu õppimine42
võtmesõna42
õhtuõpe42
õppesuund42
õuesõpe42
alaalia41
diplom41
emeriitprofessor41
ennastjuhtiv41
individuaalne õppekava41
kooliinspektor141
kurtus41
kõlblus141
suhtlusvõrgustik41
teaduskraadi taotleja41
vabakasvatus41
ego40
eripedagoog40
frontaaltöö40
ideeline40
kasv40
kehapuue40
koolikiusamine40
kooliõpe240
massikultuur40
puue40
sotsiaalsed oskused40
tarkusepäev40
töölõppimine40
verbaalne suhtlus40
väitekirja kaitsma40
Pädevustest39
alternatiivküsimus39
animism39
asenduskodu39
eksogeensed arengutegurid39
hinnang39
iseväärtus39
jätkuõpe39
kakskeelsus39
kõrgkultuur39
lõiming39
punktkiri39
püsimälu239
teadmiste ülekanne39
triivium39
tunnikontroll39
tõlkevaste39
buliimia38
karjäärinõustamine38
pidevkontroll38
rüütlikasvatus38
talurahvakool38
täienduskoolitus38
vermimine38
õpihuvi38
üldaine38
CD37
arengu sensitiivne faas37
atleetik37
hoiak37
ilukiri37
kategooriline imperatiiv37
konfliktiteooria37
konsensusteooria37
korraline professor37
liikumispuue37
looduslugu37
pervasiivne arenguhäire37
projektõpe37
raske intellektipuue37
sessioon37
tasemerühm37
tugispetsialist37
tägi37
võtmeoskus37
õpiseiskur37
õppealajuhataja37
arengu kriitiline faas36
braille36
formaalne kirjaoskus36
gümnaasium36
inaugureerima36
kogelus36
kognitiivne36
lahusõpe36
liigutusmälu36
põhimälu36
stimulatsioonimeetod36
suhtluspädevus36
vaegkuulmine36
võimerühm36
õpp36
õppeaine36
Euroopa ainepunktisüsteem35
alakõne35
andekus35
assimilatsioon135
avalik õppeasutus35
eksamisessioon35
hindepunktid35
jesuiitide pedagoogika35
kollektivism35
kutsenõustamine35
lastekaitse35
mehaaniline õppimine35
mitteformaalne juht35
sotsiaalne 35
teooriakursus35
vabaaine35
õpiabitund35
õpioskused35
õpiprojekt35
ühisõpe135
VÕTA34
allikas34
alusoskus34
asteenik34
digitaalne 34
formaalõpe34
inimgeograafia34
jadaväljaanne34
klass34
klassijuhataja34
klassipäevik34
kooliaste34
kraaditaotleja34
mängunurk34
mõisteskeem34
nonkonformist34
retsensent34
semester34
surdologopeed34
TÄISLOENDhea.txt